Wiarygodność kanonu biblijnego.

Wielkość czcionki - A A A
 

Ostatnie uaktualnienie: 20 Października 2012

 

Są ludzie, którzy nie baczą na oficjalne autorytety nowoczesnych 'uczonych w Piśmie' i nadal egzystującej kaście faryzeuszy i na własną rękę poszukują prawdy w tym świecie. Rezultaty są ciekawe i wielce budujące.

Dwa wyjątkowo ciekawe artykuły.

Zasada "piaskowego fundamentu" cz. 2

Artykuł autorstwa Mariusza Szczytyńskiego.

Link  - http://my.opera.com/red-october61/blog/2012/10/17/zasada-piaskowego-fundamentu-cz-2

Bardzo ciekawy artykuł, dający bardzo wiele do myślenia. Mariusz wręcz otwiera przysłowiową puszkę Pandorry i dzięki jego materiałom czysta biblijna Prawda pochodząca od samego Zbawiciela zaczyna coraz bardziej tryumfować.

Zachęcam do przeczytania tego materiału i rozważenia tych materiałów.

Co mnie się natychmiast rzuciło w oczy, to jaskrawa obłuda obydwu religii - Świadków Jehowy oraz Adwentystów, którzy prześcigają się w cytowaniu wersetów z Objawienia z Daniela przeciwko Kościołowi Katolickiemu, cytując także wersety z oficjalnego kanonu katolickiego, który przecież powstał jako odstępcze Chrześcijaństwo, zapoczątkowane przez mordercę i heretyka - cesarza Konstantyna Wielkiego.

Wybrańcy Konstantyna dali nam obecny kanon biblijny, nazywany przez obie religie "Ojcami kościoła."

Drugi artykuł równie bulwersujący.

CO  RAZI  W  EWANGELII  ŁUKASZA!

Tym razem jest to krytyczne spojrzenie na Ewangelię Łukasza.

Link - http://my.opera.com/bbc-poland/blog/2012/10/19/co-razi-w-ewangelii-lukasza

Jest powszechnie wiadome, że Łukasz nie znał Isusa. Czyli jego Ewangelia nie jest świadectwem naocznego świadka. Podobnie, jak Ewangelia Marka nie jest świadectwem naocznego świadka. Ale... Marek spisał przemówienia Piotra i Piotr uznał jego teksty za zgodne z Prawdą. Czyli praktycznie Ewangelia Marka jest Ewangelią Piotra!

Cóż nam więc z Biblii zostanie, jeżeli usuniemy Łukasza, Dzieje i wszystkie listy?

Prawdę można porównać do perły w błocie. Aby ją zobaczyć w pełnym blasku i chwale, trzeba ją podnieść z błota, oczyścić i dokładnie umyć.

Ujawnianie fałszu Pawła czy innych obecnych informacji staje się olbrzymim ciosem przeciwko solidnie zorganizowanym religiom, które praktycznie zaniedbały Prawdę Isusa Chrystusa, głosząc nagminnie kłamstwa Pawła.

O takich przywódcach religijnych Chrystus powiedział:

Mateusza 7:14 A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują. 15 Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! 16 Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? 17 Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. 18 Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. 19 Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień 20 Tak więc po owocach poznacie ich. 21 Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mego, który jest w niebie. 22 W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? 23 A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie.

Akcja głoszenia Królestwa Bożego na ziemi zupełnie spaliła na panewce. ŚJ głoszą królestwo Jehowy a reszta praktycznie tematu nie dotyka, twierdząc, że Objawienia nie należy rozumieć literalnie.

Dlatego Isus zapowiedział:

Mateusza 24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Proszę zwrócić uwagę na ten szczególny tekst.

Nie powiedział On, że wy będziecie ją głosić a ja będę nadzorował waszą pracę! A tak przecież nam się to przedstawia!

Apokalipsa mówi nam tak:

Objawienie 14:6 I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: 7 Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód.

Kto na ziemi wie, że Isus Chrystus powróci, aby usunąć wszystkie rządy świata i zastąpić je własnym rządem?

Anioł z polecenia Boga musi głosić Ewangelię, ponieważ, ci, którzy mówią, Panie, Panie całkowicie zawiedli w rozprzestrzenianiu Dobrej Nowiny, ucząc nas, że Pan jest w naszych sercach, powtarzając tym samym herezje Pawła. A Chrystus powiedział nam - Ojcze nasz, któryś jest w niebie, czyli nie w sercach grzesznych ludzi!

Skupiajmy się więc na słowach wypowiadanych przez samego Boga, ponieważ "Jego słowo jest Prawdą."

Do zbawienia wystarczy nam Kazanie na górze i Objawienie - najważniejsza księga biblijna.

Bóg nie wymaga, aby mu służyć. Cóż możesz człowieku dać Bogu!?

Religie na podstawie Pawła powtarzają ów termin - służyć Bogu. W rzeczywiste znaczenie jest - służcie nam, a my... zaprowadzimy was do Ekumenii wprost do samego Lucyfera! (Termin - "służyć Bogu" wymaga znacznie większego artykułu.)

Proszę zwrócić uwagę na to, że nie przedstawia się materiałów negujących Prawo Boże czy słów samego Boga. Dzieje się coś odwrotnego. Kieruje się uwagę czytelników do wiarygodnych słów Chrystusa, potwierdzonych przez Jego wybranych naocznych świadków.

Masz więc wolny wybór. Słowa samego Boga lub... słowa tych, którzy mówią... Panie, Panie!

Napisano: 20 Października 2012

Ostatnie uaktualnienie: 20 Października 2012