Pergamon - mieszkanie szatana


Poniżej mamy niezwykle ciekawy werset z Objawienia, który nieco przestudiowany pokazuje nam rzeczywistość bardziej trudną do zaakceptowania. Ale historia oraz współczesne wydarzenia w pełni potwierdzają niezwykłą wartość Biblii oraz Objawienia.

Objawienie 2:12 A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny.
13 Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie.

Jest to niezwykle istotny szczegół i warto się na nim zatrzymać. Pergam czy raczej w spolszczeniu - Pergamon to starożytne miasto w Grecji. Grecja jest uważana za pokolenie Dana, czyli węża według proroctw.


Z plemienia Dana Bóg nie wybrał 12 tysięcy do grona 144.000. Właśnie Grecja jest, czy też była według Biblii miejscem zamieszkania samego szatana.

Wielu braci i sióstr nie rozumie pozycji szatana względem nieba i ziemi.

Job 1:6 Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. 7 I rzekł Pan do szatana: Skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu, mówiąc: Wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. 8 Rzekł Pan do szatana: Czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę, Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego.

Tutaj jest sedno. Szatan przebywa i na ziemi i ma dostęp do nieba. W tych wersetach najwyraźniej grupa aniołów pojawiła się na zebraniu w niebie i także pojawił się tam szatan. Rozmowa Boga z szatanem to argumentacja odnośnie Hioba. Bóg wskazuje szatanowi na nieskazitelnego człowieka, nie skorumpowanego przez... szatana.

Ewidentnie zło szatana jest na wokandzie i szatan broni swego zła i zarzuca Bogu, że dobroć Hioba jest jedynie iluzją. W podobny sposób każdy z nas jest w niebie atakowany i historia ta się ciągle powtarza.

Połączywszy te wersety widzimy natychmiast, że mieszkaniem szatana jest ziemia a ściślej - Pergamon. Do nieba ma on jedynie dostęp ale jest władcą Ziemi i tron jego był w Pergamonie w momencie pisania Objawienia.

Grecja jest szczególnie znana z... mitów greckich, które nie są według Biblii mitami ale upadłe anioły i szatan rzeczywiście miały tam wielki udział w deprawowaniu ludzkości. To w Pergamonie 200 p.n.e. wybudowano wielką świątynię Zeusa (szatan) oraz czczono wielu bogów, jak Artemidę Efeską, oraz Apolla czy też Apollona, o którym także mówi nam Objawienie.

Wynika z tego wyraźnie, że Biblia nie uważa mitów greckich za... mity.

Świat także wie o niezwykłym znaczeniu dla szatana tego miejsca. W Pergamonie wielka świątynia Zeusa była właśnie tronem szatana. Tutaj jest wiele zdjęć tego tronu.

Najciekawsze jest to, że w 19-tym wieku wykopaliska tego tronu zostały przeniesione do Niemiec, do Berlina, gdzie ów ołtarz czy też tron zrekonstruowano.

Na zdjęciach widać zrekonstruowaną budowlę i jest ona oddana do użytku publicznego i można to swobodnie oglądać. Poniżej link do dużego zdjęcia z Wikipedii, gdzie można więcej zobaczyć.

http://en.wikipedia.org/wiki/Pergamon#/media/File:Pergamonmuseum_Pergamonaltar.jpg

Zdjęcie można powiększyć.

Także w Niemczech zrobiono pulpit Hitlera, oparty na tym tronie szatana. Zeppelintribüne.

Moment wielbienia Hitlera w jego świątyni.

Jest to świątynia, w której Hitlerowi oddawano boski hołd!

Sowieci wywieźli ołtarz do Leningradu w 1948 - roku powstania Izraela a w 1958 ołtarz powrócił do Berlina. Ciekawe jest to, jakim wielkim zainteresowaniem satanistów cieszy się tron szatana!

Jak widać na zdjęciach, rzeźby ołtarza przedstawiają zmagania 'bogów' z gigantami. Wynika z tego jasno, że mitologia grecka to nie mitologia ale historia. Szatańskie rządy i media starają się te informacje ukryć i pogrzebać jako nic nie znaczące mity, ponieważ dowody na zmagania gigantów właśnie potwierdzają Biblię. Z tych przyczyn wszelkie informacje o gigantach są przedstawiane jako mity czy bajki. Giganci - zdjęcia!

Czyli Hitler rozpoczął wojnę jako lucyferianista mając swoje miejsce wielbienia, czyli Zeppelintribüne. 55 milionów ludzi straciło życie w wyniku... 'błogosławieństw' Lucyfera i jego wybrańca.

Prezydent Obama ma także swój ołtarz w Denver!

 

 

 

Obama jest wychowankiem uczniów Saula Alinskiego, rosyjskiego Żyda, który wsławił się napisaniem książki - Rules for Radicals, [EN] "Zasady dla radykałów"  w której podaje on 12 podstawowych zasad rządzenia ludźmi, oczywiście w negatywnej formie rządów niewolniczych.  Jego 'dzieło' posiada wartość Protokołów Mędrców Syjonu, a celem jest porzuceniem wszelkiej etyki i moralności. 

Książka ta jest dedykowana... Lucyferowi.

Papież Franciszek bardzo sobie ceni Barracka Obamę!

Podobnie Pius XII cenił sobie Hitlera. Po wojnie zapewnił mu bezpieczeństwo w Argentynie, gdzie Hiler został ukryty i w spokoju dożył swoich dni, pod opieką... obecnego papieża.

Prezydenci USA są nauczani właśnie z tej szatańskiej książki a Hilary Clinton za życia Alinskiego miała propozycję pracy w jego organizacji.

Mamy więc w USA tron szatana także a jego głównym szatańskim bohaterem w chwili obecnej jest Barrack Obama, radykalny islamista nienawidzący Boga i Biblii, sponsorujący mordy Chrześcijan przez ISIS.

Czy szatański plan III Wojny Światowej zostanie zrealizowany?

Czas pokaże...


Napisano 2 Maja 2015
Ostatnie uaktualnienie 2 Maja 2015