Strategia staje się jasna!


Napisano: 29 Kwietnia 2019

Ostatnie uaktualnienie: 29 Kwietnia 2019


Dlaczego ciągle o tym piszę? Ponieważ USA to Babilon Wielki, do tej pory kontrolowany przez Wielką Nierządnicę czyli Watykan, który posiada CIA, FBI, NSI oraz Bank Federalny w sowich rękach. Nasila się gwałtownie konflikt pomiędzy USA oraz Watykanem. USA się uniezależnia a Watykan gwałtownie traci kontrolę nad USA. Jest to niezwykle ważne z uwagi na możliwość wypełnienia się proroctw Objawienia, rozdziałów 17 i 18, a owe proroctw mówią o zniszczeniu obydwu organizacji.

Kolejny film omawiający strategię rządu USA pod berłem Trumpa. Wreszcie wszystko staje się jasne, przynajmniej ja to tak widzę.

https://www.youtube.com/watch?v=EuirjBqB4g8  [EN]

Mamy więc oficjalnie potwierdzone informacje o decyzji Trumpa czyli całkowitego wystąpienia z programu ONZ. Nie tłumaczę filmu ale omawiam, co z niego wyłapałem. Jedna ciekawa informacja. Padł ciekawy komentarz na temat córki Trumpa, Iwanki i jej konwersji  na Judaizm (Talmudyzm) z powodu ślubu z Jaredem Kushnerem.

Autor tego filmu wskazał na to, że Iwanka nie odbyła kąpieli wymaganej dla każdego konwertyty, aby stać się formalnie Żydem. Tak ustaliło grono rabinów. Okazuje się matka Iwanki, a była żona Trumpa jest rosyjską żydówką.

Wracając do wystąpienia z programu ONZ, celem jest zerwanie więzów prawnych pomiędzy USA i ONZ. USA oficjalnie jest korporacją i ONZ ma prawo w ingerowanie polityki USA a nawet odebrania broni z prywatnych rąk, czyli tzw. 2 poprawki do Konstytucji USA, która daje Amerykanom prawo do posiadania broni. Według ostatnich informacji od Trumpa to musi być honorowane, co stawia ONZ i Watykan w sytuacji bezradnej wobec USA.

Wystąpienie z programu ONZ oznacza uniezależnienie się od watykańskiego ONZ oraz od planu Watykanu NWO!

Teraz jest oczywiste, że Babilon (USA) oraz Wielka Nierządnica (Watykan) się separują.

Watykan jest przeciwko globalizacji dyktowanej przez Izrael oraz USA. Globalizacja NWO, czyli Watykanu i ONZ jako główny rząd NWO to program Watykanu, który niemal już ustanowił jedną światową religię. Jest to tylko na papierze.

Tymczasem USA i Izrael praktycznie już rządzą światem i rządy syjonistyczne istnieją w każdym niemal państwie na świecie. Izrael dąży do ujawnienia swego mesjasza (czyżby mesjaszem był Kushner - zięć Trumpa!?).

Działanie Trumpa czyli oficjalne zerwanie więzów z ONZ praktycznie jest wypowiedzeniem wojny Watykanowi i ONZ oraz jest powstrzymaniem watykańskiego planu NWO!

Może to oznaczać III Wojnę Światową, ale nie w formie, jaką zaplanował Watykan ale w formie, która gwarantuje przegraną dla Watykanu.

Jest niemal niemożliwe zajęcie USA przez jakąkolwiek armię ONZ, jeżeli Amerykanie nadal posiadają broń.

O odebranie broni toczyła się ostra ale bezskuteczna walka od roku 1970!!!

Czego możemy się teraz spodziewać?

Kontrataku Watykanu/ONZ czyli jakichkolwiek ataków CIA/FBI przeciwko Trumpowi, zamachów na jego życie a w szczególności grozi zamknięcie Banku Federalnego w USA, który należy do Watykanu.

Ale... jeżeli sprawdzimy dokładnie proroctwa Objawieni (Objawienie 17 rozdział)

Objawienie 17:(8) Zwierzę, które widziałeś, było i już go nie ma, i znowu wyjdzie z otchłani, i pójdzie na zatracenie. I zdumieją się mieszkańcy ziemi, których imiona nie są zapisane w księdze żywota od założenia świata, gdy ujrzą, że zwierzę to było i że go nie ma, i że znowu będzie... (12) A dziesięć rogów, które widziałeś, to dziesięciu królów, którzy jeszcze nie objęli królestwa, lecz obejmą władzę jako królowie na jedną godzinę wraz ze zwierzęciem. (13) Ci są jednej myśli, i oddadzą moc i władzę swoją zwierzęciu. (14) Będą oni walczyć z Barankiem, lecz Baranek zwycięży ich, bo jest Panem panów i Królem królów, a ci, którzy są powołani i wybrani, oraz wierni. (15) I mówi do mnie: Wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się wszetecznica, to ludy i tłumy, i narody, i języki. (16) A dziesięć rogów, które widziałeś, i zwierzę, ci znienawidzą wszetecznicę i spustoszą ją, i ogołocą, i ciało jej jeść będą, i spalą ją w ogniu. (17) Bóg bowiem natchnął serca ich, by wykonali jego postanowienie i by działali jednomyślnie, i oddali swoją władzę królewską zwierzęciu, aż wypełnią się wyroki Boże. (18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

Czasami zdumiewa mnie matematyczna dokładność proroctw, które analizuję. Tak i w tym przypadku... pozornie zagadkowe zdania, które dopiero teraz rozpoznałem jako oczywiste znaki tego, co się ma wydarzyć. Zwróćmy szczególną uwagę na werset (14)

(14) Będą oni walczyć z Barankiem...

Dopiero teraz jest oczywiste i cementuje to nam owe proroctwa Objawienia.

Proszę zapiąć pasy, ponieważ jest to niezwykle ważne dla każdego, kto miłuje Boga.

Werset 14 mówi o walce z Barankiem.

Oczywiście walka będzie NA ZIEMI, ponieważ w tym czasie Branek już będzie na ziemi: będzie to po Jego powrocie. Wiemy także, o co będzie toczyła się walka z Barankiem. Nie chodzi o 144 000 - o tych szatan będzie toczył wojnę w niebie - ale walka będzie trwała o Naród Wybrany, który będzie ewakuowany na pustynię! I jest werset, który o tym wyraźnie mówi.

Objawienie 12:(14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie.

Niewiasta to Lud Boga, która ma być żywiona przez czas. czasy i pół czasu na pustyni. W tym samym okresie rozpocznie działalność Bestia, której także dano czas - czas, czasy i pół czasu, co stanowi 42 miesiące.

Objawienie 13:(5) I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (BM)

Jest wręcz niezwykłe, w jaki sposób proroctwa ukazują nam przyszłość z matematyczną wręcz dokładnością.

A to wszystko oznacza, że Czasy Końca mogą się rozpocząć w każdej chwili. Aby nie być zaskoczonym trzeba być na to już przygotowanym mentalnie i oczekiwać pojawienia się Chrystusa i ukazaniu się Jego znaku na niebie.

Warto ponownie przeczytać 24 rozdział Mateusza.

Kiedy zacząłem sprawdzać wiadomości dzisiejszego ranka, nie spodziewałem się tego, że napiszę coś takiego.

...................................................................

Potwierdzeniem powyższego jest film, wywiad z byłym wysokiej rangi oficerem CIA, Kevinem Shipp, który ujawnia wielkie zagrożenie ze strony Demokratów, którzy za wszelką cenę dążą do odebrania broni Amerykanom i ustabilizowanie rządu socjalistycznego, zgodnego z założeniami ONZ i Watykanu.

Kevin Shipp - Uzbrój się - ciemna lewacka przemoc nadchodzi. [EN]

Oznacza to, że siły Watykanu łatwo się nie poddadzą. Ale wynik owej konfrontacji znamy już z proroctw!

Dodam jeszcze, że Kevin przewiduje wielką konfrontację przeciwko CIA/FBI czyli w pełni potwierdza moje przypuszczenia. Jest faktem, że CIA/FBI zaatakowało Trumpa o współpracę z Rosją, czego nie można było w żaden sposób udowodnić.

Teraz rząd pod berłem Trumpa zajął zdecydowane stanowisko przeciwko siłom Watykanu - nazwa Watykan jeszcze ani razu nie padła - a Kevin nazywa owe oskarżenia atakiem CIA/FBI i partii Demokratycznej na prawidłowo wybranego zgodnie z prawem prezydenta, co jest zdradą państwa i jest surowo karane. Są coraz częstsze sugestie rządowe, że owa zdrada USA i Konstytucji nie może być nie pozostawiona bez kary dla winnych. To jeszcze bardziej pogłębia konflikt USA/Izraela pomiędzy Watykanem/NWO. Zaczyna być wszystko na ostrzu noża i w CIA i FBI trwa już pewnego rodzaju panika z powodu ewentualnych oskarżeń a nawet możliwych aresztowań.

Myślę że na dzisiaj wystarczy.


Powrót