Co to jest Słowo Boże?


Ostatnie uaktualnienie - 31 Grudnia 2014

Większość ludzi wierzących w Boga odpowiada, że Biblia jest Słowem Bożym i cytuje werset  'apostoła' Pawła.

2Tymoteusza 3:16 Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości,

Niestety odpowiedź ta jest dosyć daleka od prawdy. Werset ten sugeruje w sposób zwodniczy, że całe Pismo jest przez Boga natchnione. Nie wiemy, co Paweł miał na myśli pisząc; całe Pismo, ponieważ w momencie, w którym pisał te słowa kanon biblijny nie był jeszcze wcale skompletowany. Drugi problem polega na tym, że Paweł nie pisał w natchnieniu ale w większości swych listów wypowiadał swoje opinie oraz opinie Tymoteusza i Sylwana.

Trzecim problemem jest to, że w Biblii jest kilkanaście zdań, które wypowiedział sam szatan, np. w ogrodzie Eden, czy podczas kuszenia Isusa Chrystusa.

Są także w Biblii wypowiedzi fałszywych proroków, nieposłusznych Bogu króli czy ludzi niegodziwych, jak faryzeusze czy arcykapłani żydowscy. Także Piłat wypowiada się w Biblii podczas procesu Chrystusa.

Biblia nie jest Słowem Bożym, ale Biblia jest księgą, która zawiera Słowa Boże, czyli słowa wypowiedziane osobiście przez Boga oraz Jego Syna. Słowa te są największą dla nas wartością. 

W Biblii jest nawet kilka ksiąg, w których wcale nie ma ani jednego słowa wypowiedzianego przez Boga. Księga Estery, Księga Przysłów, czy też spora część Pięcioksięgu Mojżesza.

W tym kontekście nasuwa się poważny problem, który musimy rozwiązać i są ku temu bardzo poważne przyczyny.

Mateusza 24:35 Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą.

Powyższy werset wskazuje nam, jak niezwykle ważne są słowa Chrystusa, które według tej wypowiedzi są... bezcenne, ponieważ przewyższają one nawet wartość nieba i ziemi. Są to słowa Jego Ojca, które Chrystus nam obwieścił.

Z tej przyczyny powiedział On także:

chleb

Oba wersety są ze sobą ściśle kompatybilne i jest ewidentne, że skoro słowa Boga czy Chrystusa posiadają aż taką wartość, dają one życie wieczne każdemu, kto nimi się posila i według nich żyje. Z tej przyczyny Chrystus także mówił o sobie, że jest On chlebem żywym.

Jana 6:51 "Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata."

W tym szczególnym przypadku Chrystus wskazał symbolicznie na swoje ciało jako Słowo dane przez Ojca o ofierze, która umożliwi nam życie wieczne. Czyli Jego ofiara daje nam życie wieczne, jeżeli karmimy się Jego Ciałem Skoro On jest Słowem które było u Boga. W tym także sensie Chrystus zapieczętował własnym życiem i krwią wartość nauk swego Ojca.

Jana 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo.

Isus jest Słowem Boga ponieważ jest on żywym odzwierciedleniem Ojca, ponieważ w doskonały sposób przekazał nam wolę, Prawo i nauki swego Ojca.

Kolejne potwierdzenie niezwykłej ważności Jego słów czyli nauk.

Mateusza 28:19 Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 20 Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Trudno o bardziej dosadne wyjaśnienie celu misji Isusa. Przybył aby złożyć z siebie ofiarę za nas, oraz wyszkolić swych apostołów, aby naukę Chrystusa, wszystkiego, czego ich nauczył, przekazywać innym.

Jest to zrozumiałe i logiczne, skoro Jego słowa posiadają aż taką niewymierną wartość.

V Mojżeszowa 5:29 Oby ich serce było takie, aby się mnie bali i przestrzegali wszystkich moich przykazań po wszystkie dni, aby im i ich synom dobrze się powodziło na wieki.

To jest esencja oraz klucz do zrozumienia zbawienia. Słowa Boże są bezcenne i ich przestrzeganie da nam życie wieczne.

Kiedy czytamy Biblię, zadawajmy sobie pytanie, kto wypowiada określone słowa, ponieważ nie chcemy pominąć niczego, co powiedział Bóg oraz jego Syn. Ten właśnie pokarm jest dla nas chlebem żywota.

Jana 6:48 "Ja jestem chlebem żywota."

Czyli Chrystus postawił sprawę bardzo jasno, bez jakichkolwiek niedomówień. Nie ulega wątpliwości, że wartość Jego nauk nie ma równych w całej historii świata.

Przyczyna jest bardzo prosta. Bóg, Stwórca świata stworzył świat, ziemię i niebiosa i wszystko, co On stworzył podlega określonym ściśle prawom, fizycznym, chemicznym, mechanicznym i wielu innym prawom. Także człowiek otrzymał prawo, którego wypełnianie gwarantuje mu szczęście oraz życie wieczne.

Prawo jest przyczyną dobra, ładu i porządku. Bezprawie można porównać do ruchu drogowego, w którym każdy jeździ jak chce, po której stronie mu wygodniej. Czy jazda bez kodeksu drogowego byłaby bezpieczna? Absolutnie nie!

Wszelkie prawa ustanowione przez Boga są gwarancją ładu, porządku i prawidłowego funkcjonowania wszystkiego co zaistniało z woli Boga, ponieważ On to w taki właśnie sposób zaplanował i wykonał. Jeżeli chcesz obsługiwać komputer, musisz się zapoznać z instrukcją producenta, ponieważ on zna dokładnie wszystkie detale.

Niewielu z nas zdaje sobie sprawę z wagi oraz słów Bożych.

Cała ziemska cywilizacja jest oparta w zdecydowanej części na słowie Bożym, które nazywane jest prawem powszechnym. Wszelkie prawa na ziemi pochodzą od Boga. Z tych przyczyn w wielu krajach, w sądach, podczas zaprzysięgania prezydentów USA czy innych osobistości przysięga się na Biblię ponieważ prawo świeckie jest ściśle oparte na prawie powszechnym Biblii. Moralność człowieka jest także oparta na przykazaniach, dzięki którym doskonale wiemy, co jest dobre a co złe.

"Prawo powszechne to zdrowy rozsądek, wpisany w sercach ludzkich przez Boga" (Sędzia Edward Coke, 1628)

Owo prawo jest prawem nadal stosowanym we wszystkich krajach całego świata.

Czy szatan ma swoje odrębne prawo? ABSOLUTNIE nie!

Jedynym znany 'prawem' szatana jest słynne zdanie jego sługi, Crowleya - "Będziesz czynił swoją wolę", co jest praktycznie... bezprawiem.

Żaden władca podległy szatanowi nigdy się nie zgodzi na to, abyś 'czynił swoją wolę', ponieważ byłbyś od nich - szatana i jego sług - zupełnie niezależny. Oni chcą, abyś był im posłuszny.

Sataniści uwielbiają Prawo Boże i są na to dowody. Sataniści to głównie politycy, bankierzy, przemysłowcy i prawnicy - przeważająca ich część oraz szatańskie mas media.

Oni nie chcą abyś ich okłamywał, czyli składał im fałszywego świadectwa. Owi kłamcy nienawidzą, kiedy ty ich okłamujesz. Dla nich prawo Boże służy czynieniu z ciebie ich niewolnika. Oni świadomie łamią wszystkie przykazania  ale tobie tego nie wolno - zwłaszcza nie wolno ich - zabijać, okłamywać, okradać, cudzołożyć z ich żonami czy córkami, wykazywać nieposłuszeństwo.

Oni także mają poszanowanie do własnych rodzin i własnych dzieci i domagają się od nich posłuszeństwa wobec przykazania...

Wyjścia 20:12 Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.

Tobie reklamują małżeństwa gejów a sami żenią się i wychodzą za mąż z całą pompą, jak małżeństwo i rodzina księcia Wiliama. Nie ożenił się z gejem, ponieważ musi mieć potomstwo. Żona także nie zrobiła aborcji.

Książę Wiliam z żoną i z dzieckiem.

Bez tatuaży, bez idiotycznych strojów, przyzwoicie ubrana rodzina, ale nam wtłacza się niemal na siłę miłość do gejów, lesbijek i do rapu i metalu. Czy oni słuchają metalu? Nie bądźmy naiwni. Metal i rap jest serwowany ogłupionej przez władze i media, zdegenerowanej młodzieży. Książęta i księżniczki słuchają royal music!

Dla elit rodzina jest priorytetem. Celem jest zachowanie linii rodowej. aby zachować gatunek. Nam wpycha się niemal na siłę gejów i aborcje.

 'Ludzie' rządzący nami nie mają najmniejszej chęci, aby nam reklamować prawa Boże. Nam wmawiają, że Bóg nie istnieje, ale Jego Prawo musimy respektować i sumiennie stosować w naszym życiu.

Wiedzą doskonale, że nasze nieposłuszeństwo wobec prawa Bożego oznacza ich koniec.

I to nam ukazuje niezwykłą mądrość Boga, którego Słowa - w tym przypadku Jego Przykazania - posiadają bezcenną wartość i niemal cały świat, mniej lub bardziej świadomie stara się owe Prawa stosować w życiu, pomimo presji rządów na porzucenie rzekomo niemodnych małżeństw płodzących dzieci.

Wartość Przykazań jest wyższa od naszej cywilizacji.

Znając wartość słów samego Boga, czy nie jest słuszne i logiczne, aby zachować ścisłe posłuszeństwo tylko i wyłącznie wobec Boga oraz jego Syna?

Przecież tylko Słowa Boże posiadają bezcenną wartość a ludzkość - no cóż - wystarczy przyjrzeć się bliżej - religiom oraz historii, aby zobaczyć rezultaty posłuszeństwa wobec najdzikszych ludzi na ziemi, władz i przywódców religijnych, którzy w szaleńczym obłędzie zawsze dążą do zbrodni, przelewu niewinnej krwi, grabieży i zniszczenia i zrzucają winę za swoje zbrodnie na nas.

Teraz zadajmy sobie wielce niepokojące pytanie.

Czyje słowa są najczęściej cytowane przez Chrześcijan?


Napisano 31 Grudnia 2014
Ostatnie uaktualnienie  31 Grudnia 2014