Przyczyny popularności bałwochwalstwa

Ostatnie uaktualnienie 9 Maja 2015

Opracowanie na podstawie artykułu w języku angielskim - https://ersjdamoo.wordpress.com/2015/05/05/evil-magic-of-the-idolaters/

Obejrzyj ten króciutki film.

Moloch

Według św. Augustyna, Mojżesz urodził się za życia Atlasa, brata Prometeusza. Atlas był pradziadkiem Merkurego, który był pradziadkiem Hermesa Trismegitusa.

Augustyn opisał to w swoim dziele - De Civitate Dei - Miasto Boga. Potępił on Hermesa oraz zwyczaje egipskiego bałwochwalstwa, które z pomocą magii powodowały duchy zstępujące na pogańskie bożki i powodowały ich animację.

Duchy te, według Augustyna, były złe. Były to po prostu demony.

W ten sposób Egipcjanie, używając Hermesowskiej czy też hermeutycznej magii powodowały demoniczne opanowanie posągów. Owe posągi czy rzeźby były wielbione jako... 'bogowie'.

Dlatego Bóg odbył sąd nad 'bogami' Egiptu i z tych powodów jest On przez satanistów znienawidzony.

Mechanizmy działania 'świętych' figur i obrazów były znane w średniowieczu z powodu tłumaczenia przez Marsilio Ficino dzieł Hermesa Trismegistusa. Corpus Hermeticum i Asclepius były opublikowane w Europie w wielu wydaniach.

Obie wersje Wikipedii podają odmienne opinie o owym Hermesie, co budzi natychmiastowe podejrzenia.

Wikipedia angielska podaje, Hermes jest rzekomym autorem, natomiast polska Wikipedia podaje, że jest to synkretyczne bóstwo hellenistyczne.

Hmmmm.... i to 'bóstwo' napisało... książkę!?

Dwa fragmenty.

"Czy ty mówisz o posągach, Trismegistusie?"
"Posągi, Asclepiusie, tak" odpowiada Hermes Trismegistus. "Widzisz jak mało posiadasz zaufania? Mam na myśli posągi wyposażone w w dusze i świadome, wypełnione duchem i dokonujące wielkich dzieł; posągi znające przyszłość i obwieszczające wiele, przez proroctwa, sny i wiele innych sposobów; posągi czyniące ludzi chorymi oraz uzdrawiające ich, przynoszące im ból oraz przyjemności w zależności od tego, kto na co zasługuje."
"Nasi przodkowie bardzo błądzili odnośnie teorii świętych; oni nie wierzyli i nie uczestniczyli w wielbieniu i podziwianiu dla boga. Ale wtedy odkryli oni  artyzm czynienia bogów. Przy tym odkryciu dodali właściwą moc powstającą z natury materii i wzywali dusze demonów oraz aniołów i wyposażyli je w podobieństwa święte i boskie poprzez tajemnice, wtedy idole mogły otrzymać moc czynienia dobra i zła."

Kim więc był ów Hermes Trismegistus?

Według rysunków Wikipedii wygląda on na Nefilima, czyli syna Zeusa i Plejady Mai. Oczywiście obie Wikipedie odrzucają pomysł, że nasz Hermes Trismegistus to z pewnością nie jest ten Hermes, syn Zeusa czyli... szatana.

Powstaje pytanie - kim w rzeczywistości był Hermes Trismegistus?

Nikt nie kwapi się, aby podać odpowiedź. Trismegistus - trzykrotnie wielki lub boski - odpowiednik... Trójcy!?

Z uwagi na obserwowalną fascynację rzekomymi mitami greckimi, uwielbienie bogów Olimpu poprzez uroczystą satanistyczną Olimpiadę a także umieszczenie w berlińskim muzeum świątyni Zeusa, nazywanej także tronem szatana, nie można oprzeć się wrażeniu, że mity greckie wcale ni były mitami, ale aktualną historią dalszego deprawowania ludzkości poprzez upadłych aniołów oraz samego szatana.

Owe wyjaśnienia mocy obrazów i posagów religijnych także tłumaczy ich masywność w wielu religiach, z katolicką włącznie. Mamy wiele sprawozdań świętych płaczących figur i obrazów Matki Boskiej, posagów Chrystusa, z kapiącą krwią itp. Znamy wszyscy uwielbienie 'świętego' obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, która podobno nawet uchroniła miasto Częstochowę przez zdobyciem przez Szwedów.

W tym świetle widać wyraźnie, że rzeczywiście rządzi nami szatan i jego demony, ora posagi i rzesze Nefilimów i hybryd, a tzw. mity greckie czy inne mity wcale nie są i nigdy nie były mitami.

To ukryta historia, nadal przed nami ukrywana i czasami jedynie skrawki informacji docierające do nas, nazywa się dla wygody mitami.

To także wyjaśnia tłumy wierzące i wielbiące Królową Niebios!

Czy wiesz o tym, że Bóg nienawidzi bałwochwalstwa a zwłaszcza Królowej Niebios!?

Sprawdź ten artykuł - Stop bałwochwalstwu.


Napisano 9 Maja 2015
Ostatnie uaktualnienie 9 Maja 2015