www.proroctwa.com

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Prawda o celu szczepień

Tekst poniższy jest autorstwa Jima Stone. Jest on przetłumaczony na polski z tego linku - http://82.221.129.208/1/.tx6.html  Uwaga... adres ten się zmienia codziennie!

BRUDNI SZMATŁAWCY - AUSTRALIJSKIE WŁADZE

Szpitale w niemal całej Australii są całkowicie wypełnione ludźmi, którzy cierpią na chrząstkę, cierpią na niewydolność wielonarządową, skrzepy krwi, udary, ataki serca i przytłaczają system medyczny w niespotykany dotąd sposób. GORZEJ: Są obszary, w których nigdy nie było ani jednego przypadku Covida i tam to samo się dzieje. A wiele osób dostało swoje strzały.

Najwyraźniej to strzał to robi i nawet ten wysoki facet w TYM WIDEO [EN]z Australii całkowicie odmawia potwierdzenia tego, że jest to od szczepionki, a zamiast tego obwinia „ ludzi, którzy nigdy nie wiedzieli, że to (Covid) mieli”.

Syjonistyczna władza w Australii jest straszliwym, kłamliwym wrogiem, który chce zabić lub okaleczyć całą populację Australii. Gdyby to nie to było ich celem, jaki byłby w tym przypadku cel nieuczciwości, jaki wykazują władze w stosunku do przepełnionych szpitali?

GORZEJ: To, co dzieje się w Australii, potwierdza wszystkie historie o tym samych wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych. Jednak w przeciwieństwie do Australii, Ameryka miała skorumpowaną policję i systemy medyczne potrzebne do zatuszowania tych zasadnych oskarżeń. To samo się dzieje w Stanach Zjednoczonych PRZYNAJMNIEJ od dwóch miesięcy. NOWA szczepionka w Australii to ta sama szczepionka, jaką Ameryka używa!

To, co dzieje się w Australii, stanowi teraz silne poparcie dla teorii, że firmy w Stanach Zjednoczonych nie mogą zatrudnić wystarczającej liczby pracowników, ponieważ zbyt wielu potencjalnych kandydatów nie żyje.

Mój komentarz...

Dopiero teraz nagle wszystko staje się jasne i szatańska próba pozbawienia nas genu Boga - VMAT2 staje się najważniejszym zrozumieniem owej szatańskiej strategii.

Rozważmy pewne informacje - nie oficjalne oraz biblijne, a wszystko nam się ładnie ułoży w niemal doskonale zrozumiały opis sytuacji całego szalonego świata.

Z wielu źródeł od wielu lat mamy opinie, że po transfuzji krwi ludzie zmieniają swoje charaktery. Rozmawiałem z takimi ludźmi i słyszałem o wielu innych. Świadkowie Jehowy zabraniają transfuzji, ale z powodu zakazu Biblii. Zmiana charakteru nie jest podana w Biblii ale zakaz Boga jest ważny. To oznacza, że jest to bardzo możliwe, że wraz z transfuzją otrzymujemy także dodatkowe efekty w postaci genów  naszych dawców przyjmowanej krwi w transfuzji.

Odnośnie serca, jest oczywiste, że Biblia mówi nam o sercu jako źródle naszych myśli. Ludzie okrutni (nasienie węża) są nazywani ludźmi bez serc. Nie mamy absolutnie żadnego powodu aby nie wierzyć Biblii. Za to mamy wręcz miliony powodów, aby nigdy nie wierzyć żadnym mediom oraz żadnym szatańskim władzom!

Widzimy teraz wyraźnie, że krew oraz serce są najwyraźniej atakowane przez ową szatańską szczepionkę.

Wszelkie inne objawy wynikają z tych dwóch przyczyn. Skrzepy krwi mogą powodować setki innych problemów z innymi narządami oraz na pewno powodują częste zgony. W tym linku mamy film ukazujący jeden z większych skrzepów, wydmuchiwany z nosa jednej kobiety. Paskudny film!

Szatan doskonale wie, jak funkcjonuje człowiek i jego narządy i jeżeli już wiemy o poważnych planach, jak zabić w naszych sercach Boga, to wszystko, co już do tej pory poznaliśmy zaczyna mieć głęboki sens.

Co jest ciekawe, to strategia szatańskich rządów. Kiedy ludzie nie umierali na Covid i od szczepionek, to zakamuflowani agenci, niby mówiący nam prawdę informowali nas o... masowych zgonach, co było totalnym kłamstwem. To się od kilku dni zmienia i niewielu ludzi będzie wierzyć dr. Carrey Madej czy innym oszustom.

Ale teraz ludzie umierają właśnie od szczepionek i jest to oczywiste. [PL] https://rumble.com/voreyr-czas-sli-zdr-ety-nie-nap-pl.html oraz [PL] https://rumble.com/vorbzj-zb-sdfkasfnka-ludz-przec-nap-pl.html

Najnowszy film ujawnia nam ciekawą informację. BOOSTER DANGER [EN]

Tzw. booster (wzmacniacz) szczepionki jest już od pewnego czasu używany i jest on 10 x mocniejszy.

Znaczy to, że najnowsze ofiary umierające w szpitalach mogą być zabite lub poważnie uszkodzone najnowszą wersją boostera szczepionki. Ktoś może twierdzić, że teraz jest już zimno i zbliża się zima czyli pora roku raczej covidowa. W USA i w Polsce tak, ale nie w Australii, ponieważ my mamy teraz wiosnę i zbliża się lato.

Groźba tej sytuacji

Problemem całego świata polega na jednym, zbyt mało omawianym fakcie, którego niemal nikt i nigdy nie bierze publicznie pod uwagę.

Szatan nad ziemią sprawuje rządy przez tysiące lat.

Tego faktu zdecydowana większość ludzi bierze pod uwagę z powodu zakazu szatana. Ale to jest faktem, ponieważ wszystkie władze, celebryci, media i wiele innych gałęzi szatańskiego świata, wszyscy wierzą w szatana, także go wielbią i są mu całkowicie posłuszni. Zapytajcie o to masonów! Sprawdź ten link!!!! Sprawdź także, które znane tobie osoby także wielbią szatana.

Najważniejsza dla świata informacja o rzeczywistym władcy na ziemi jest niemal całkowicie ukrywana i ignorowana. Mało kto ten temat porusza!

Przemyślmy to jeszcze raz. Dlaczego wiemy, kto rządzi Polską czy Australią ale nie znamy władcy całego świata? Władcy, którego wielbią masoni, iluminaci, muzycy, władze, czyli wszyscy, którzy posiadają władzę... od szatana. I to jest przyczyna naszej niewiedzy. Aby posiadać chociaż podstawową wiedzę o świecie, trzeba zajrzeć do Biblii oraz do niezależnych mediów jak Internet i poznać, kto szatanowi wiernie służy. Dopiero wtedy można zrozumieć absolutną prawdę o naszym.... szatańskim świecie.

Szatan jest nadal królem świata i kontroluje on skutecznie całą prawie ziemię. Dlatego nikt o nim niczego negatywnego nie publikuje!

Bez tej podstawowej wiedzy nic nie ma sensu i jesteśmy w tej kwestii całkowicie ślepi!

Satanizm jest obecny wszędzie; w filmach, muzyce, w polityce, w religiach ale z powodu szatańskiej kontroli nie jest on uważany za istotny temat, ponieważ ten fakt jest przed nami systematycznie ukrywany.

Jest to nasz największy błąd, jaki można popełnić i za taki błąd cierpią dzisiaj oszukiwani przez szatańskie władze ludzie w szpitalach, konając z powodu... własnej ignorancji.

Do czego to zmierza?

Zmierza to do bardzo bliskiego już powrotu Chrystusa oraz Boga na ziemię, w celu porwania wybranych przez Boga oraz wyprowadzenia Słowian, czyli Narodu Wybranego przez Boga na pustynię. Potem zostanie on wprowadzony do Palestyny, która jest własnością Narodu Wybranego a nie państwa syjonistycznych Żydów w Izraelu.

Nie wszyscy o tym wiedzą, że Bóg i szatan mają ścisłą umowę.

Szatan MUSI informować Boga o wszystkich swoich planach.

Ta sytuacja trwa już od ogrodu Eden i owa umowa jest nadal aktualna. Jest wielce prawdopodobne, że szczepienia mają zabić w ludziach dobrej woli... ludzkie sumienia, czyli tzw. gen Boży, VIMAT2 i są dowody, że szatan nie otrzymał na Covid-19 od Boga pozwolenia.

W Biblii nie ma proroctwa o światowej epidemii. Jedna uwaga. W powyższym zlinkowanym artykule był błąd. Człowiek w nim występujący to nie jest Bill Gates! Film o wyższej jakości jest w tym linku. Ale pomimo tego błędu, film ten jest mocnym dowodem, którego nie można już ukryć. Google jest wspaniałym dowodem kłamliwej cenzury, która jest dowodem na to, że VIMAT2 istnieje. Dlatego Google to cenzuruje. Sprawdź w innej wyszukiwarce.

Poniżej moje przypuszczenia.

Jest więc okazja, aby Bóg ukarał szatana jakąś swoją specjalną reakcją, o której Bóg szatana nie poinformował. O tym, że Bóg ma jakiś ukryty przed światem plan oczywiście wiemy z Biblii.

Objawienie 10:(3) I krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa. A na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. (4) A gdy przebrzmiało siedem grzmotów, chciałem pisać; lecz usłyszałem głos z nieba mówiący: Zapieczętuj to, co powiedziało owych siedem grzmotów, a nie spisuj tego. (5) Anioł zaś, którego widziałem stojącego na morzu i na lądzie, podniósł prawą rękę swoją ku niebu (6) I poprzysiągł na tego, który żyje na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co w nim, i ziemię, i to, co na niej, i morze, i to, co w nim, że to już długo nie potrwa, (7) Lecz w dniach, kiedy siódmy anioł się odezwie i zacznie trąbić, dokona się tajemnica Boża, jak to zwiastował sługom swoim, prorokom.

Obecna sytuacja jest niezwykła i bardzo interesująca. Bóg przewidywał taki ruch ze strony szatana i jest bardzo możliwe, że owa tajemnica w akcji może być bardzo bolesna dla szatana.

Co się więc wydarzy podczas odezwania się siódmego anioła i kiedy to nastąpi? Poniższy cytat nam to ujawnia.

Objawienie 11:(15) I zatrąbił siódmy anioł; i odezwały się w niebie potężne głosy mówiące: Panowanie nad światem przypadło w udziale Panu naszemu i Pomazańcowi jego i królować będzie na wieki wieków. (16) A dwudziestu czterech starszych, którzy siedzą na tronach swoich przed Bogiem, upadło na oblicza swoje i oddało pokłon Bogu, (17) Mówiąc: Dziękujemy ci, Panie, Boże Wszechmogący, który jesteś i byłeś; że przejąłeś potężną władzę swoją i zacząłeś panować; (18) I popadły w gniew narody, lecz i twój gniew rozgorzał, i nastał czas sądu nad umarłymi, i oddawanie zapłaty sługom twoim prorokom i świętym, i tym, którzy się boją imienia twego, małym i wielkim, oraz wytracenia tych, którzy niszczą ziemię.

Najprawdopodobniej będzie to okres, który rozpocznie się od pojawienia się na niebie znaku Isusa Chrystusa. Będzie to Jego powrót i przejęcie władzy nad światem w imieniu Boga a Bóg będzie w tym czasie także działał, przeprowadzając sąd nad Słowianami na pustyni.

Mateusza 14:(27) Gdyż jak błyskawica pojawia się od wschodu i jaśnieje aż na zachód, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, (28) Bo gdzie jest padlina, tam zlatują się sępy. (29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą.

Władza już będzie należała do Boga i Isusa, aczkolwiek Bóg pozwoli Bestii na wzięcie udziału w sądzie Boga nad całym światem, przy pomocy dwóch Bożych świadków. Takie działania Bestii będą musiały mieć pozwolenie ze strony Boga.

Ta informacja oraz to zrozumienie jest dla nas bardzo ważne!

Musimy mieć na uwadze jakieś mocne wydarzenie, akt samego Boga, o którym Biblia nie wspomina ani jednym słowem.

To wszystko znaczy, że władza Boga i Isusa może nastąpić w niedługim już czasie.... szatan najwyraźniej już popełnił wielki błąd z Covid-19 i ten błąd będzie go bardzo drogo kosztował. Utraci on całkowicie władzę i przekaże ją Bestii. Co będzie najgorsze, cały świat będzie wiedział, że szatan został słusznie pozbawiony władzy na ziemi przez samego Boga i owo dodatkowe, ale nie znane nam jeszcze wydarzenie będzie to w pełni potwierdzało.

Jak sami widzimy, sytuacja zaczyna się coraz bardziej zaostrzać, a to już za długo nie potrwa, skoro świat dowiaduje się z wielu źródeł, jak szatan nas oszukuje i do czego on w rzeczywistości dąży. Tak szatan jak i jego słudzy systematycznie przegrywają wszelkie konfrontacje z upadłymi aniołami oraz z ich współpracownikami. Zaczyna się coraz bardziej zaciekła walka o władzę pomiędzy szatanem a Bestią a Biblia nam wyraźnie mówi, że szatan odda władzę oraz wszelką swoją moc właśnie Bestii.

Widać wyraźnie działania z obu stron - Bestia stawia już opór i istnieje jedynie kwesta, w jakim czasie nastąpi całkowity upadek władzy szatana i jego syjonistów. Najprawdopodobniej nastąpi to nagle, jak w przypadku każdej otwartej wojny. Wystarczy jedno większe posunięcie jednej ze stron, aby nastąpiła gwałtowna zmiana. Zwłaszcza, jeżeli weźmie udział w tym sam Bóg!

Od tej właśnie zmiany rozpocznie się nowa era na ziemi, rządzonej przez Boga i Syna. Jedynie Bestia będąca pod kontrolą Boga przez 3.5 roku będzie brała czynny udział w sądzie Boga nad mieszkańcami ziemi.

Oskarżycielami Bestii i szatana będzie dwóch świadków Boga.

Objawienie 11:(7) A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży, i zabije ich. (8) A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich został ukrzyżowany. (9) I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia, i nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. (10) A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się, i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. (11) Lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje, i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli. (12) I usłyszeli głos donośny z nieba, mówiący do nich: Wstąpcie tutaj! I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich.

Werset 9 mówi nam wyraźnie o TV lub Internecie, za pomocą których ci dwaj świadkowie będą obserwowani na żywo przez cały świat.

Miejmy pewność, że nawet jeżeli pewne moje przypuszczenia nie są w 100% pewne, są one bardzo bliskie i są zapowiedziane przez samego Boga i Syna. To wszystko zostanie niedługo zrealizowane. Czuwajmy więc nieustannie i obserwujmy świat szatana. A jego władza nad światem zmierza do szybkiego końca.

Tyle o podejrzeniach. Sprawdźmy pewne solidniejsze dowody.

Temat VIMAT2 jest ukrywanym przed nami faktem

Zacząłem nieco więcej szukać, ponieważ okazało się, że osoba na tym filmie o VIMAT2 to nie był Bill Gates. Znalazłem powszechną i raczej pogardliwą nazwę tej szczepionki.

FunVax - śmieszna szczepionka.

https://duckduckgo.com/?q=FunVax&t=braveed&ia=web sporo linków w tym temacie, ponieważ oficjalnie wszyscy sataniści głośno zaprzeczają, że taki plan kiedykolwiek istniał, a zwłaszcza, że taka szczepionka może istnieć w dzisiejszych czasach. Jest oczywiste, że te informacje bardzo gnębią satanistów a powody są oczywiste.

https://www.youtube.com/watch?v=pc_EiWNPrss [EN]

Ten film informuje błędne, że szczepionka jest właśnie znakiem Bestii. Ale to nie jest biblijny znak Bestii, który będzie zaakceptowany przez Boga!

Covid-19 wymaga zgodę pisemną człowieka na zaszczepienie. Autor tego, czyli szatan zrobił szczepionkę każąc ludziom podpisywać zgodę na szczepienie a nie na wyparcie się Boga!

Oszustwo szatana polega na zwiedzeniu i ukryciu przed nami rzeczywistego celu. Oszukiwani ludzie nie mają pojęcia, co robią i co im w rzeczywistości grozi. Jest to wprowadzenie ludzi w błąd i nie można tego uważać za naszą zgodę na zmianę naszego DNA. Nie jest to personalne wyparcie się Boga, ponieważ żaden szczepiony człowiek dosłownie niczego o tym nie wie i nic nie rozumie.

Bóg zapowiedział w Objawieniu, że Bestia otrzyma takie pozwolenie, ale nie ma ani słowa o udziale szatana w akcji zapowiedzianej w Objawieniu.

To świadczy wymownie, że szatan całkowicie zignorował Boże proroctwo oraz plan poparty przez Boga dla Bestii i sam bez autoryzacji Boga dokonał mega oszustwa Covid-19 oraz rozpoczął haniebne  i mordercze szczepienia.

Znając Biblię wiemy, że obecny system szatana upadnie i dopiero oficjalny i zaaprobowany przez Boga rozkaz Bestii będzie żądał oddania publicznego hołdu bałwochwalczego dla posągu Bestii oraz osoba poddająca się temu będzie miała na czole lub na ręce znak Bestii aby każdy to mógł widzieć.

To będzie oznaczać pełną świadomość konsekwencji podjętej takiej decyzji.

Jeżeli człowiek będzie w pełni świadomy konsekwencji porzucenia Boga oraz uwielbienia posągu Bestii, w takim przypadku Bóg pozwoli na taką konfrontację, jak to wiemy z księgi Objawienia i człowiek odrzucający świadomie Boga będzie pozbawiony życia na wieczność.

Szatan złamał wszelkie zakazy Boga i najprawdopodobniej z tego powodu utraci on władzę i najprawdopodobniej Bóg będzie stał za odsunięciem go od władzy i szatan odda władzę Bestii na okres 3.5 roku.

Nie łudźmy się. Szatan już dokonał ataku na chrześcijaństwo używając Covid-19, ponieważ on wie, co się wydarzy i zna Boże proroctwa!

Dlatego najważniejsze informacje o VIMAT2 są przed nami zaciekle ukrywane.

Artykuł po angielsku: www.reuters.com. Tzw sprawdzanie faktów, ale okazuje się, że to wcale nie był hoax i pracowano nad tym DNA kilka lat. Są nawet oficjalne dokumenty, także przed nami ukrywane ale Bóg nie pozwolił im wszystkiego ukryć.

W tym filmie - https://www.youtube.com/watch?v=piELyx5gaUI od 4:39 minuty autor filmu pokazuje oficjalne informacje z największych gazet zachodnich oraz dostępne dokumenty CIA, które udało mu się znaleźć i sfotografować.

Najciekawsze jest to, że po użyciu VIMAX2 uczciwy człowiek staje się... Żydem, czyli nie posiada już ludzkiego sumienia!

 Czuwajmy i miejmy oczy i uszy szeroko otwarte!