Wielka Nierządnica całkowicie obnażona!

Ostatnie uaktualnienie: 17 Listopada 2013

W 17 rozdziale Objawienia (Apokalipsy) mamy następujący tajemniczy opis.

Objawienie 17:(4) A kobieta była przyodziana w purpurę i w szkarłat, i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami; a miała w ręce swej złoty kielich pełen obrzydliwości i nieczystości jej nierządu. (5) A na czole jej wypisane było imię o tajemniczym znaczeniu: Wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi....

Według biblijnej nomenklatury kobieta oznacza religię. Nierząd według Biblii oznacza niewierność owej kobiety wobec Boga. Owa biblijna nierządnica otrzymała tajemnicze imię, świadczące o jej rzeczywistych poczynaniach. Babilon Wielki czyli kopia starożytnego systemu religijnego Babilonu. Tak Babilon jak i ową Wielką Nierządnicę cechuje niezwykłe bogactwo - masy złota i drogich kamieni.

Umycie nóg pod kamerami to co najmniej niesmaczny i okrutny żart.

(9) Tu trzeba umysłu obdarzonego mądrością. Siedem głów, to siedem pagórków, na których rozsiadła się kobieta, i siedmiu jest królów;

Głowy reprezentują władzę, w podobny sposób pagórki czy góry symbolizują system władzy. Królowie także reprezentują władzę specyficznych władców.

Jest ewidentne, że Babilon Wielki posiadając niezwykłe bogactwa, ogromną ilość złota i drogich kamieni, za pomocą bogactwa kontroluje siedmiu władców i siedem systemów władzy na ziemi.

Apokalipsa 18:(2) I zawołał donośnym głosem: Upadł, upadł Wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. (3) Gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu.

Czyli wszyscy bogacze ziemscy wzbogacili się na wielkim przepychu Wielkiej Nierządnicy. W dalszym ciągu mamy potwierdzenie, kto jest właścicielem największego bogactwa na ziemi - Wielka Nierządnica. Kupcy się wzbogacili na jej bogactwie, czyli otrzymali małą część jej wielkiego przepychu.

Następnym wskaźnikiem tożsamości Nierządnicy jest jej pozycja na świecie.

Apokalipsa 17:(18) A kobieta, którą widziałeś, to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi.

W opisie owej Nierządnicy mamy trzy kluczowe elementy, które są jej głównymi atrybutami.

 

Większość elementów niewierności Nierządnicy wobec Boga mamy przedstawionych w tym linku - Babilon Wielki.

Sprawdźmy, czy posiada ona aż tak olbrzymie bogactwa oraz totalną władzę nad światem.

Informatorka Banku Światowego

Ostatnio natknąłem się na niezwykły artykuł oraz film, w którym jedna zdegustowana informatorka wielkiego formatu rozpoczęła ujawnianie niezwykłych detali Banku Światowego (World Bank - en.), z którego została niesłusznie - według jej opinii - zwolniona z powodu wsadzania nosa tam, gdzie jej nikt nie zapraszał.

Zacytujmy niezwykle szlachetne cele tego banku z Wikipedii.

Bank Światowy nie jest bankiem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Zapewnia długoterminowe pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu dla najbardziej potrzebujących krajów członkowskich oraz przedsiębiorstw publicznych (po otrzymaniu gwarancji rządowych), dotacje, pomoc techniczną – obecnie wszystko do celów walki z ubóstwem i finansowania rozwoju takich dziedzin życia społecznego jak ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska czy też rozbudowa infrastruktury. W zamian za to wymaga jednak pewnych działań politycznych, takich jak walka z korupcją, rozwój demokracji, czy też najważniejszego – rozwoju sektora prywatnego. Fundusze na udzielanie kredytów państwom słabiej rozwiniętym pochodzą ze składek państw członkowskich, spłaty przez państwa wcześniejszych długów oraz dzięki emisji obligacji na światowych rynkach kapitałowych.

Czyli mamy jak na dłoni winnego światowego kryzysu finansowego oraz socjalnego, ponieważ ten bank wymaga... hmmm. za swe...'usługi' pewnych działań politycznych. Czyli zupełne wymuszenie... okupu! Słusznie napisano o nim, że nie jest rzeczywistym bankiem.

Możemy więc z czystym sumieniem zaryzykować twierdzenie, że...

World Bank jest odpowiedzialny za finanse świata oraz światową politykę.

Skoro to oni pożyczają państwom w zamian za posłuszeństwo polityczne - chyba jest to ewidentne, kto pociąga za sznurki i tym samym jest odpowiedzialny - tak za finanse jak i za politykę.

Pytanie - kto stoi za tym bankiem?

Na to pytanie odpowie nam informatorka, Karen Hudes starszy doradca finansowy oraz prawnik tegoż banku przez 20 lat. Została ona zwolniona z powodu zbyt agresywnych pytań w trzech oddzielnych listach, odnośnie wysoce nielegalnych działań owego banku. Twierdzi ona, że Bank sfałszował jej dokumenty i zwolnił ją, razem s pracownikiem Bankowej Etyki, który przyjął owe listy!

Już same zasady działania tego niezwykłego banku stawiają ów bank w wysoce podejrzanym świetle.

Karen Hudes nie jest odosobniona w swoich problemach z Bankiem. Istnieje kilku informatorów, którzy zaczynają światu otwierać oczy na rzeczywiste działania tego Banku. (Elaine Colville - EN)

Wykonano bardzo staranne badania przez teoretyków trzech systemów Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii w Zurychu, w rankingu najlepszych uczelni na kontynencie Europejskim. To, co zrobili było zbadaniem powiązań własności światowych 43000 korporacji międzynarodowych z wykorzystaniem matematycznych narzędzi modelowania. Badanie to wykazało, że niewielka grupa - "super-jednostka" z 147 instytucji finansowych i korporacji posiada niezwykłą dozę kontroli światowej gospodarki . Ktokolwiek stoi za tą grupą, która jest w kontroli 1 procenta inwestycji, ale ów 1 procent poprzez zazębiającego się korporacyjnego dyrektorstwa kontroluje 40 procent aktywów i 60 procent zysków owego zestawu 43060 międzynarodowych firm.

Zobacz Stefania Vitali, James B. Glattfelder i Stefano Battiston: "sieci globalnej kontroli korporacyjnej", ETH Zurich, Published September 2011 Dostępne tutaj - http://arxiv.org/PS_cache/arxiv/pdf/1107/1107.5728v2.pdf [EN]

Czyli już wiemy że istnieje tajemnicza "super-jednostka" kontrolująca zdecydowaną większość światowej gospodarki.

W tym linku mamy film, w którym Karen Huds ujawnia, że podatki w USA idą w 40% do Anglii a pozostałe 60% otrzymuje... Watykan, a ściślej Jezuici. USA żyją z pieniędzy z narkotyków oraz innych nielegalnych działalności.

http://www.youtube.com/watch?v=iemedJ6RVnk#t=1458

Karen potwierdziła także, że to Jezuici zorganizowali morderstwo Lincolna starając się umocnić w USA, co spowodowało kategoryczny zakaz jakichkolwiek przywilejów dla Jezuitów w USA. Zakaz ten zniósł prezydent Reagan.

Karen Huds oznajmia że większość stanów w USA - 49 dąży do tzw. konstytucyjnego zebrania, na którym zostaną omówione obecne problemy i zostaną one rozwiązane. CIA zostało założone w celu ocghrony złota w USA w szczególności na Hawajach i jest pod komendą Jezuitów!

Z poprzedniej części wiemy, że istnieją także nieoficjalne banki, których tożsamość jest znana jedynie głowom państw oraz niektórym ministrom i ta grupa dysponuje podobnymi funduszami, za pomocą których przeprowadzane są nielegalne międzynarodowe transakcje.

Czyli owa druga grupa bankierów o nieznanej światu tożsamości najwyraźniej ściśle współpracuje z Bankiem Światowy oraz jej siostrzaną instytucją finansową jaką jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy.

World Bank powstał dokładnie w tym samym czasie, w którym powstał MFW - rok 1944.

Powtórzę pytanie z poprzedniej części - skąd oba banki wzięły pieniądze?

Bez gotówki nie można założyć żadnego banku, a kraje świata były zupełnie zrujnowane pod koniec II WŚ! Czyżby zrujnowane kraje w cudowny sposób otrzymały olbrzymie zastrzyki w postaci złota i zdeponowały je w Banku Światowym zamiast odbudowywać w wielkiej części zrujnowaną własną gospodarkę? Oczywisty nonses!

Cytat z artykułu - http://www.silvertardsweride.com/2013/10/my-interview-to-karen-hudes-world-bank.html

Wspomniałam, że David Wynn Miller, a 92 stopnia Mason http://www.youtube.com/watch?v=WfLkCHJuSpk  (Vista previa) [EN] oraz Lord James Blackheath, Członek Izby Lordów https://www.youtube.com/watch?v=l67HCjdXMEg  (Vista previa) obaj omawiają liczbę  750 tysięcy metrycznych ton złota.

Największy skok w historii; jezuiccy bankierzy ukryli światowe skarby na Filipinach [EN]

W powyższym linku jest zrzeszona grupa międzynarodowych dziennikarzy, którzy zgodnie wskazują na Watykan jako właściciela owego złota.

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że Watykan posiadając niemal całe rezerwy złota na ziemi, może pożyczyć innym co najmniej 10 x wartość owego złota!

Czyli 10-cio krotna ilość owych bogactw (lub znacznie więcej!) jest pożyczana a zyski z owych pożyczek są przez cały czas inwestowane. Zyski napływają z owych inwestycji napływają coraz większym strumieniem.

Można pokusić się o zdrowe i logiczne przypuszczenie.

Najprawdopodobniej Watykan zdołał zakupić całą naszą Ziemię w pośredni lub bezpośredni sposób.

Teraz wiemy, dlaczego wszyscy całują pierścień papieża a papież nikomu na ziemi się nie kłania?

Czyli pełna odpowiedzialność za wszystko, co dzieje się na ziemi spada głównie na Watykan.

Zobacz newsy Watykanu. http://www.news.va/en  Użyj Google tłumacz.

Zadaj sobie proste pytanie. Czyżby papież był tak zajęty wybawianiem dusz ludzkich z ognistego piekła?

Wybawianiem? Oczywiście że tak, ale nie wybawianiem od piekła. Wybawianiem od gotówki!

Kluczowy tekst z tego filmu znajduje się około 12:10.

Brzmi on:

"Mogę powiedzieć ci, że Jezuici posiadają także niezwykle mocny chwyt na Chinach i powiem ci, że zmiana ekonomicznej dominacji z zachodnich państw do państw Wschodu wydarzy się w gładki sposób.... Nastąpi pokojowy transfer mocy i bogactwa i III Wojny Światowej nie będzie.

Czyli po raz kolejny okazuje się, ze Biblia zawsze nam mówi prawdę i w przypadku Wielkiej Nierządnicy Biblia także ujawnia nam prawdę. To Watykan jest właścicielem niemal całej ziemi i rządzi całym światem za pomocą swych bogactw.

Kolejny dowód zbrodni Wielkiej Nierządnicy

http://wolna-polska.pl/wp-content/uploads/2013/11/500x366xPope.jpg.pagespeed.ic_.6PKkshleWp.jpg

Widziałem, jak Joseph Ratzinger morduje dziewczynkę”: mówi świadek rytualnego mordu z 1987 roku i potwierdza zeznanie Toos Nijenhuis z Holandii

Papież Św. Feliks III powiedział jasno, co musimy zrobić: „Brak sprzeciwu wobec błędu jest jego zatwierdzeniem, a nie bronienie prawdy oznacza jej tłumienie. Zaprawdę zaniedbanie obowiązku zawstydzenia złych ludzi wtedy, kiedy możemy to zrobić, jest nie mniejszym grzechem niż ten, gdy się ich zachęca do grzechu„.

Nowe dowody winy Watykanu monitują włoskich polityków do skonfrontowania papieża Franciszka z tymi dowodami, gdy kolejny sąd Prawa Powszechnego ogłasza swój wyrok. W odwecie Papiestwo odpowiada światowymi operacjami „black Ops”, atakując ITCCS.

Ściganie tego byłego Papieża (raczej judeosatanistycznego anty-papieża – przypis) stało się bardziej realne, gdy włoscy politycy zgodzili się współpracować z ITCCS we wspólnych działaniach sądu przeciw Papiestwu za udzielanie przez tą instytucję schronienia dla osoby poszukiwanej, która ucieka przed wymiarem sprawiedliwości: obalonego papieża Benedykta, Josepha Ratzingera.

Umowa została zawarta, gdy pojawił się nowy świadek, który potwierdza zaangażowanie Ratzingera w rytualny mord ofiarny dziecka w Holandii, w sierpniu 1987 roku.

Widziałem Josepha Ratzingera, jak mordował dziewczynkę na francuskim chateau jesienią 1987 roku„, powiedział świadek, który był stałym uczestnikiem kultu tortur rytualnych i zabijania dzieci.

To było ohydne i straszne, i to nie zdarzyło się tylko raz. Ratzinger często w tym uczestniczył. On i (katolicki kardynał holenderski) Alfrink oraz (jeden z twórców grupy Bilderberg) książę Bernhard, byli jednymi z bardziej znanych ludzi, którzy brali w tym udział”.

Ten nowy świadek potwierdza zeznanie Toos Nijenhuis, Holenderki, która w dniu 8 maja publicznie złożyła relację, jako naoczny świadek podobnych przestępstw, w których brali udział Ratzinger, Alfrink i Bernhard.

Ofiary z dzieci i handel dziećmi w Holandii, mówi naoczny świadek.

Wstęp

http://www.youtube.com/watch?v=-A1o1Egi20c

To jest klip wstępny do całej historii. Całość trwa prawie 3 godziny i zawiera zarejestrowane zeznanie, jakie ukaże się w ramach inicjatywy podjętej przez ITCCS Holland.

Wkrótce po swej historycznej rezygnacji z urzędu, 11 lutego, Joseph Ratzinger został oskarżony o zbrodnie przeciwko ludzkości w dniu 25 lutego 2013 r. przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości Prawa Powszechnego (ITCCS) z siedzibą w Brukseli, i został przeciw niemu wystawiony obywatelski nakaz aresztowania na całym świecie. Od tamtej pory unika on aresztowania, skryty w Watykanie, i chroniony dekretem obecnego papieża Franciszka.

Pojawienie się nowych dowodów współudziału w zabójstwie dziecka, skłoniło grupę włoskich polityków do zgody na współpracę z ITCCS w konfrontacji Papiestwa z żądaniami sądu wobec obecnego papieża Franciszka, Jorge Bergoglio, o jego udział w ukrywaniu Ratzingera i jego własny współudział w zbrodniach przeciw ludzkości. Politycy prowadzili zamknięte negocjacje z przedstawicielami ITCCS od 22 września.

Szukamy możliwości zmiany, jeśli nie całkowitego unieważnienia Traktatu Laterańskiego, wiążącego Włochy z Watykanem, którego działania w ukrywaniu gwałcicieli dzieci na pewno spełniają definicje międzynarodowej organizacji ścigającej przestępstwa na mocy prawa międzynarodowego„, powiedział rzecznik jednego z polityków.

W odpowiedzi na te zarzuty, w tym samym tygodniu, Watykan rozpoczął serię ataków na grupy ITCCS w Europie zaangażowane w dokumentowanie udziału osób kościoła w kulcie mordów rytualnych. Opłaceni agenci podjęli akcje sabotażowe wobec ITCCS w Holandii i w Irlandii, a główna witryna organizacji została zniszczona przez tych dywersantów.

Polityczne źródła w Rzymie wykazały, że te ataki zostały opłacone i koordynowane przez urząd watykańskiej agencji szpiegowskiej znanej jako „Święte Przymierze” lub „Jednostkę” i jej podmiot zależny od brudnej roboty, Sodalitium Pianum, z siedzibą w Rzymie od 1913 r. W roli agentów zaangażowano również nuncjusza papieskiego w Holandii, arcybiskupa Andre Dupuy, który nawiązał bezpośredni kontakt z dwoma sabotażystami „Mel i Richard Ve”, oraz arcybiskupa Dublina Diarmuida Martina, który również otrzymał łapówki za zakłócanie prac ITCCS w Irlandii.

 Pope Benedict XVI elevates the host at Mass. Vatican. Josef Ratzinger. Reversed pentagram. Pentacle. #1ab.

Oczywiście Watykan panikuje. To jest dobry znak„, skomentował sekretarz ITCCS, Kevin Annett z Nowego Jorku.

Fala politycznego przypływu obróciła się przeciw kościołowi i już nie jest możliwe, aby zabójcy dzieci w szatach mogli chować się za Traktatem Laterańskim. A podczas agonii, hierarchia kościoła wykorzystuje swoje zwyczajowe sposoby kłamstw i dezinformacji do oderwania uwagi od swej własnej winy w działalności przestępczej”.

źródło: http://itccs.org/2013/10/28/i-saw-joseph-ratzinger-murder-a-little-girl-eyewitness-to-a-1987-ritual-sacrifice-confirms-account-of-toos-nijenhuis-of-holland/

przygotował: stophasbara

Mamy więc olbrzymią liczbę poszlak i jest ewidentne, że na wielu proroctwach biblijnych można polegać.

Wydaje mi się, że ten krótki artykuł jest jednym z niewielu solidnych sygnałów, które w tym temacie jeszcze otrzymamy.

Wygląda to na... napis na ścianie!

O jaki napis tutaj chodzi?

Daniela 5:(1) Król Belsazar urządził wielką ucztę dla tysiąca swoich dostojników i przed tym tysiącem pił wino. (2) A gdy Belsazar był pod działaniem wina, kazał przynieść złote i srebrne naczynia, które jego ojciec Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jeruzalemie, aby król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice mogły z nich pić. (3) I przyniesiono złote i srebrne naczynia, które zabrano ze świątyni, z domu Bożego w Jeruzalemie; a król i jego dostojnicy, jego żony i jego nałożnice pili z nich. (4) Pili wino i wysławiali bogów ze złota, srebra, miedzi, żelaza, drzewa i kamienia. (5) W tej samej chwili ukazały się palce ręki ludzkiej i pisały naprzeciw świecznika na wapiennej ścianie pałacu królewskiego. Król zauważył grzbiet ręki, która pisała. (6) Wtedy barwa twarzy króla zmieniła się, a jego myśli zaniepokoiły go, stawy jego bioder rozluźniły się, a jego kolana zadrżały.

Daniela 5:(23) Lecz przeciwko Panu nieba się podniosłeś i przyniesiono przed ciebie naczynia z jego świątyni; a ty i twoi dostojnicy, twoje żony i twoje nałożnice piliście z nich wino i wysławiałeś bogów ze srebra i złota, miedzi i żelaza, drzewa i kamienia, które nie widzą ani nie słyszą i nic nie wiedzą, a Boga, w którego ręku jest twoje tchnienie i od którego zależą wszystkie twoje drogi, nie uczciłeś. (24) Dlatego przez niego została zesłana ta ręka i został wypisany ten napis. (25) A oto napis, który został wypisany: mene, mene, tekel, uparsin. (26) A taki jest wykład tego słowa: Mene: Bóg policzył dni twojego panowania i doprowadził je do końca. (27) Tekel - jesteś zważony na wadze i znaleziony lekkim. (28) Peres - twoje królestwo będzie podzielone i oddane Medom i Persom. (29) Wtedy na rozkaz Belsazara obleczono Daniela w purpurę i włożono złoty łańcuch na jego szyję i głoszono o nim publicznie, że ma rządzić jako trzeci w królestwie. (30) Tej samej nocy został zabity Belsazar, król chaldejski.

Król chaldejski - czyli król... Babilonu!

Nie bez powodu Biblia nazywa Watykan Babilonem Wielkim, który sprawuje rządy nad światem. Jego zniszczenie będzie niezwykle szybkie i niespodziewane przez cały pogański świat. Analogia jest niezwykła i być może, powtórzę jeszcze raz, być może owe informacje to ów napis na ścianie.

Być może będzie jeszcze inny, bardziej znaczący znak.

Czas pokaże... Czuwajmy... :-)

Więcej informacji o finansach Watykanu -  z innych źródeł w tym linku - Kto od kogo pożycza?

Napisano: 17 Listopada 2013

Ostatnie uaktualnienie: 17 Listopada 2013Copyright © 2010 thewordwatcher