www.proroctwa.com

 

Boża mądrość i miłość jest bezgraniczna

Boża cierpliwość także nie posiada granic i to ma bardzo głęboki sens. Bóg pokazuje nam na żywo, do czego doprowadza nieposłuszeństwo wobec jego Prawa. Sami pokazujemy Bogu, że konsekwencje w postaci kary śmierci za łamanie Prawa są jak najbardziej humanitarne i ludzkie... ponieważ chronią one wszystkich tych, którzy są posłuszni Bogu.

Wystarczy popatrzeć na nasz zwariowany świat, na efekty działań 'autorytetów' a widzimy dziką armię szaleńczych istot, nie zasługujących wcale na Boży tytuł - człowieka.

Ich działania to jedna olbrzymia klęska intelektu ludzkiego, braku jakichkolwiek uczuć ludzkich oraz zupełnie szalona, chorobliwa i dzika radość z pedofilii, kradzieży, mordów, tortur, wojen światowych, obozów zagłady, okradania wszystkich ludzi ze wszystkiego, co można człowiekowi odebrać, że zdrowiem i życiem włącznie.

Co jest najciekawsze, Bóg w obecnej chwili pokazuje nam także postać nieugiętego zbrodniarza i kata całego rodzaju ludzkiego, samego szatana.

Jest on okrutny, pełen nienawiści do wszystkiego, co Bóg stworzył oraz nienawiści do samego Boga, Isusa i wszystkich oddanych Bogu ludzi, aniołów, archaniołów i cherubinów.

Nie tylko popełnia on najbardziej ohydne zbrodnie, obarczając nimi samego Boga i Syna, którego szatan zamordował w taki brutalny i bolesny sposób. Szatan zdołał przejąć całą kontrolę nad światem i ludzkością, a ludzkości podarował jako prezent...  fałszywą epidemię Covid.

Dwie wojny światowe, wszelkie rzezie są właśnie spowodowane przez szatana oraz przez jego potomstwo, czyli nasienie węża. Trwa nadal fala ohydnych zbrodni, która zaczyna sięgać wszelkich wyobrażalnych szczytów... absolutnego zdziczenia mentalnego i intelektualnego całej kliki szatana, która wielbi grzech czyli nieposłuszeństwo wobec Boga oraz wkrótce uwielbi własną śmierć z rąk Boga, który podjął już decyzję o wykonaniu wyroków śmierci nad zbrodniarzami jeszcze przed wydarzeniami w ogrodzie Eden.

W bardzo niedługim czasie świat ludzi dobrych a także złych, otrzyma od Boga lekcję życiową, którą niewielka ilość ludzi na ziemi zdoła przeżyć.

Istnieją dwie możliwości.

Ale to nie Bóg doprowadził do takiej sytuacji, ale doprowadził do tego szatan i jego zgraja równie złych, upadłych aniołów, morderczych bez jakichkolwiek restrykcji seksualnych wobec wszelkiego ciała, jakie żyje na ziemi oraz pozbawionych jakichkolwiek pozytywnych uczuć.

To z powodu ich zboczonego seksu pojawiło się wiele krzyżówek człowieka i zwierząt jak rusałki, konie z ludzkimi głowami i torsami czy inne dowody najdzikszych 'eksperymentów' seksualnych.

 

To nie są szalone pomysły ludzi, ale najprawdopodobniej podobne istoty początkowo istniały i były dowodem niczym nie pohamowanego pociągu seksualnego szatana i aniołów do wszystkiego, co się porusza na ziemi.

Być może kretowina nigdy nie wchodziła jeszcze w rachubę, aczkolwiek... u tych istot wszystko jest możliwe, nawet seks z... komarami.

To z ich powodu powstało niemałe pokolenie wielu zboczeńców, dwupłciowości, transgenderów czy innych dziwaków LBTGQ, a szatańskie i anielskie siły dążą, abyśmy ich przeklęte przez Boga potomstwo traktowali jako wzorowe, godne uwielbienia i równe ludzkości stworzenia Boże.

Na nasze szczęście oni się nie rozmnażają i nie żyją wiecznie.

Ale cała wina za te zbrodnie spada wyłącznie na ich rodziców - szatana i upadłych aniołów.

Oto już drugi raz nastąpi sprawiedliwy sąd Boga nad światem i zginie z ręki Boga oraz Syna Bożego, Isusa kilka miliardów ludzi. Już na sam początek sądu czterej aniołowie pozbawią życia jedną trzecią ludzkości.

Objawienie 9:15 I zostali uwolnieni czterej aniołowie, którzy byli przygotowani na godzinę i na dzień, i na miesiąc, i na rok, aby wytracić trzecią część ludzi.

Ów wyrok umożliwi wielu uczciwym i bogobojnym ludziom na spokojne życie w sprawiedliwości, uczciwości, w miłości innych ludzi, miłości do swego potomstwa oraz żarliwej miłości do Boga Syna za uwolnienie ludzkości od tych zbrodniarzy.

Bóg zezwolił na Covid-19

Najprawdopodobniej przyczyną tego zezwolenia Boga jest pokazanie nam w pełni chorej mentalności - tak szatana jak i upadłych aniołów oraz ich hybryd, czyli nasienia węża.

Po okropnych zbrodniach hitlerowców, bolszewików i korony brytyjskiej nadszedł czas na ukazanie światu totalnego zboczenia zbrodniarzy w maksymalnej fazie ich zgniłego życia, opartego na nienawiści do wszystkiego, co żyje na ziemi i w niebie.

Wystarczy popatrzeć na rezultaty ich zbrodniczych rządów aby nabrać słusznego przekonania, że na to już nigdy nie powinno być innego lekarstwa, poza śmiercią wieczną. Dla szatana Bóg przygotował także 1000 letnie więzienie na okres 1000 letniego Królestwa Bożego, które pokaże nam oraz tym, którzy zmartwychwstaną na Sąd Ostateczny, jakie życie Bóg zaplanował dla swoich stworzeń.

Owszem, znajdą się tacy, którzy będą Boga i Syna nienawidzili za karę na nich, ale innej drogi do życia wiecznego w pokoju i miłości nie było, nie ma i nigdy nie będzie.

Covid-19 pokazuje nam apogeum zbrodniczych działań szatan oraz jego narzędzia, czyli nasienia, które wykonuje jego polecenia.

Jest już niemal pewne, że to nie szatan powstrzyma to swoje szaleństwo ale Bóg położy temu kres i rozpocznie się powrót do częściowej normalności.

W tym także czasie nastąpi porwanie najbardziej cenionych ludzi do nieba, z dala od szatańskich zbrodniarzy a krótko po tym nastąpi zgromadzanie Słowian do wymarszu na pustynię na Sąd Boży. Po sądzie nad Słowianami Bóg wprowadzi do Ziemi Obiecanej oczyszczony z bałwochwalstwa i innych szatańskich pomysłów Naród Wybrany, złożony z rzeczywistych Izraelitów, potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba.

Taki jest cel tolerowania przez Boga egzystujących nadal na ziemi upadłych aniołów oraz ich herszta, szatana. Musimy to zobaczyć na własne oczy, abyśmy zrozumieli, że innej drogi do bezpiecznego życia na na Ziemi nie ma.

Wszystkie elementy nie nadające się do życia wiecznego i zagrażające naszemu szczęściu a nawet życiu muszą być pozbawione życia DLA NASZEGO DOBRA I DLA NASZEJ OCHRONY.

Odpowiedzialność za to ponoszą szatan i upadłe anioły, ponieważ ta grupa zbrodniarzy znała Prawo i zasady Boga jeszcze przed potopem. Niestety, to oni zadecydowali, że wolą umrzeć niż żyć bez zbrodni, gwałtów i wszelkich zboczeń seksualnych, w całkowitej ignorancji woli oraz Prawa Bożego.

Niestety ich 'radość' z takiego życia niedługo zostanie wkrótce przerwana. 


SŁUSZNIE I SPRAWIEDLIWIE!!!!