Królowa Niebios niszczy Europę.

Katolicy znani są z tego, że uwielbiają Matkę Boską, wiecznie dziewicę, nazywając ją także Królową Niebios. niestety niewielu ludzi szczerze wierzących zdaje sobie sprawę z tego, komu w rzeczywistości oddają oni cześć oraz uwielbienie.

Termin - Królowa Niebios nie jest terminem nowym i występuje także w Biblii. Biblia nam mówi, ze odstępczy Izraelici czcili Królową Niebios i z tej właśnie przyczyny zostali srogo przez Boga ukarani. Było to około roku 530 p.n.e.

Jeremiasza 7:17 Czy sam nie widzisz, co oni robią w miastach judzkich i na ulicach Jeruzalemu?18 Dzieci zbierają drwa a ojcowie rozniecają ogień; kobiety ugniatają ciasto, aby wypiekać placki dla królowej niebios, cudzym bogom wylewa się ofiary z płynów, aby mnie obrażać.

Oto wyrok Boga za wielbienie Królowej Niebios.

Jeremiasza 44:23 Ponieważ spalaliście kadzidła i grzeszyliście przeciwko Panu, i nie słuchaliście głosu Pana, i nie postępowaliście według jego zakonu, jego przykazań i jego świadectw, dlatego spotkało was to nieszczęście, jak to jest dzisiaj. 24 I rzekł Jeremiasz do całego ludu i do wszystkich kobiet: Słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy jesteście w ziemi egipskiej: 25 Tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Wy, kobiety, ślubowałyście swoimi ustami i spełniałyście swoimi rękami to, co mówiłyście: Chcemy spełnić nasze śluby, które ślubowałyśmy, że będziemy spalać kadzidło królowej niebios i wylewać dla niej ofiary z płynów. Dochowujcie więc gorliwie waszych ślubów i spełniajcie pilnie wasze śluby! 26 Wszakże słuchajcie słowa Pana, wszyscy Judejczycy, którzy mieszkacie w ziemi egipskiej: Oto Ja przysięgam na wielkie moje imię - mówi Pan - że moje imię już nigdy nie będzie wzywane ustami któregokolwiek męża judzkiego w całej ziemi egipskiej i nikt nie powie: Jako żyje Wszechmocny Pan! 27 Oto Ja pilnować ich będę ku złemu, a nie ku dobremu, i wszyscy mężowie judzcy, którzy są w ziemi egipskiej, zginą doszczętnie od miecza i głodu, 28 A tylko nieliczni ocaleni od miecza wrócą z ziemi egipskiej do ziemi judzkiej, aby cała resztka Judy, która przyszła z ziemi egipskiej, by tam przebywać jako obcy przybysze, poznała, które słowo się sprawdzi: Moje czy ich.29 A to będzie wam znakiem - mówi Pan, że nawiedzę was na tym miejscu, abyście poznali, że moje słowa przeciwko wam sprawdzą się na pewno ku złemu.

Najwyraźniej Bóg potraktował ową obelgę bardzo poważnie po 23 latach ogłaszania owego wyroku przez kilku proroków.

Czyżby Bóg był zbyt surowy, jak to  twierdzą Jego przeciwnicy, czy stoją za tym jakieś inne motywy?

Ewidentnie był to kult kategorycznie zabroniony przez Boga już za czasów Mojżesza, który podał w Dekalogu oryginalne pierwsze przykazanie Boże w taki sposób.

Wyjścia 20:3 Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. 4 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i na ziemi w dole, i tego, co jest w wodzie pod ziemią. 5 Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, 6 A okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.

Nie chodzi tutaj o ludzką zawiść, ale Bóg nigdy nie pozwoli, aby ktokolwiek wielbił Jego zbuntowanych przeciwników za Jego własne dzieła. Nie pozwoli On nigdy na dzielenie się swoją reputacją z jakimkolwiek demonem czy upadłym aniołem czy też samym szatanem.

Przykład:

2Królewska 3:26 Król Moabu zobaczył, że musi w tej walce ulec, zebrał wokół siebie siedmiuset mężów zdatnych jeszcze do boju, aby przedostać się do króla Edomu, lecz nie zdołali. 27 Wtedy wziął swego syna pierworodnego, który miał objąć po nim panowanie, i złożył go na całopalenie na murze. Wskutek tego powstało wielkie wzburzenie przeciwko Izraelitom, tak iż musieli od niego odstąpić i powrócić do swojej ziemi.

Król złożył swego syna demonom w ofierze i natychmiast uzyskał od nich pomoc.

Dokładnie to samo, co dzisiaj się dzieje w identycznych sytuacjach. Ofiary krwawe składane demonom gwarantują ich pomoc.

Niemal wszystkie rządy świata szatana, religie z  masonerią włącznie składają masowo ofiary z dzieci i piją krew z pomordowanych i torturowanych ofiar.

To już nie jest teoria ale twarde fakty.  http://itccs-polski.blogspot.co.uk/

Międzynarodowy sąd w Brukseli wydał wyroki na Watykan oraz na rodzinę królewską Windsor, obu oskarżonych o masowe morderstwa rytualne.

 Owa prawda ujawnia nam kolejną prawdę.

Jakiekolwiek wielbienie poza wielbieniem Boga jest wielbieniem szatana i jego demonów.

I to jest przyczyna, dla której Bóg wielbienia innych 'bogów' tak kategorycznie zabrania. Powyższy cytat ukazuje nam okrucieństwo owych 'bogów' ponieważ król, aby się ratować, musiał złożyć w ofierze własnego syna.

Bóg nigdy od nikogo nie wymagał takiej ofiary!

Królową Niebios wielbiono w starożytności pod różnymi imionami - Asztarte, Astarot, Istar, Isis, Artemida, Izyda, Diana, i  z pewnością kilka innych tytułów. Dzisiaj jest ona także czczona pod wieloma imionami i... skutki jej wielbienia są często karane przez Boga w podobny sposób, w jaki opisał to Jeremiasz.

Cała Europa wielbiąca Królową Niebios była i jest nadal srogo karana przez Boga za jaskrawe łamanie pierwszego przykazania Bożego.

Dlatego owo przykazanie jest przykazaniem pierwszym, ponieważ w oczach Boga jest ono najważniejsze!

Ludzi czczący Królową Niebios popełniają większy grzech, niż cudzołożnicy, złodzieje a nawet mordercy.

Ostrzeżenie przed bałwochwalstwem oraz wielbieniem obcych 'bogów' czy 'bogiń' jest w Biblii powtórzone w wielu różnych miejscach.

Rezultaty wielbienia Królowej Niebios.

Okres powojennej Europy z Polską włącznie także jest okresem coraz większego dramatu, tak dla Polski jak i dla innych krajów Chrześcijaństwa europejskiego. W Polsce ilość zbrodni w czasie pokoju jest wręcz straszliwa. Masa samobójstw i kraj niemal całkowicie rozkradziony przez siły wrogie Polsce i Polakom.

Młodzi ludzie masowo uciekają z pod opieki Królowej Niebios do kraju Islamu, czyli... Anglii! Ponieważ tam jeszcze daje się jakoś żyć. Matka Boska tam nie panuje! Dowodów jest masa i jest oczywiste, że rządy Królowej Polski nie wychodzą Polsce i jej mieszkańcom na zdrowie.

Wielu twierdzi, że Matka Boska im pomaga.

Niczym nie udowodnione wydarzenia!

Przykład.

Postawiono pod ścianą do rozstrzelania 100 osób i niektórzy Niemcy starali się nie trafić. 5 osób przeżyło egzekucję. Wystarczyłoby zapytać te osoby, dlaczego przeżyły! Oczywiście w godzinie śmierci modliły one się do Królowej Niebios i ona ich uratowała!

Ale dlaczego ona nie uratowała pozostałych 95 osób? Czyżby tamci się nie modlili?

Nie uratowała ofiar II WŚ, w której zginęło modlących się w większości 55 milionów ludzi! Ale owe ofiary nam tego nie powiedzą, ponieważ nieliczni przeżyli i twierdzą, że właśnie Królowa Niebios czy Czarna Madonna im uratowała życie.

Stosowana jest więc błędna logika i zwykły rachunek prawdopodobieństwa natychmiast obala raporty o cudownych ocaleniach.

Gdyby uratowała 12 tysięcy ludzi rozstrzelanych przez NKWD w Katyniu, to mielibyśmy potężny dowód. Ale ich nie uratowała, pomimo że zdecydowana większość rozstrzeliwanych do niej się gorliwie modliła.

Ale to nie koniec czarnych wieści, ponieważ nadchodzą nowe zagrożenia masowych mordów i rzezi.

Plan III Wojny Światowej

Niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że istnieje morderczy szatański plan wywołania III Wojny Światowej. Jest w wielu szczegółach ujawniony w tym linku - http://www.zbawienie.com/plan3wojen.htm

Autorem planu jest szatan i od roku 1871 ów plan jest skrzętnie realizowany.

Dla nas najważniejsze jest to, kto realizuje ów plan, ponieważ realizatorzy tego zbrodniczego planu mają oczywiście powiązania z kultem Królowej Niebios.

Główny realizatorem jest Masoneria. Jest to tajna organizacja najbardziej wpływowych osób w światowej i państwowej polityce, z której płynie wiele poleceń do rządów, które realizują masońskie polecenia i plany.

Ale nas najbardziej interesuje związek Masonerii, czyli religii wielbiącej Lucyfera z Kościołem Katolickim i Watykanem.

W chwili obecnej panuje w wielu kręgach opinia, że Watykan został całkowicie opanowany przez Masonerię. Inni twierdzą, że to Watykan utworzył Masonerię z zakonu Templariuszy.

Największym dowodem na symbiozę Watykanu i Masonerii jest identyczna grupa symboli masońskich i demonicznych w obu organizacjach. Najbardziej szokuje wielbienie szatana w obu organizacjach.

Jeżeli obie organizacje, Masoneria i Watykan wielbią szatana, to jest oczywiste, że OBIE te organizacje zgodnie wykonują plan III Wojny Światowej.

"Trzecia Wojna Światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi Syjonistami oraz liderami Świata Islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, ze Islam (Islamski Świat Arabski) oraz polityczny Syjonizm (Państwo Izrael) wzajemnie się zniszczą.

W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego.

Wypuścimy Nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w całym tym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie zdziczenia i najbardziej krwawe orgie.

Wtedy na każdym miejscu, wszędzie, obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszczycieli cywilizacji a masy pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo bez kompasu oraz kierunku, pożądających ideałów ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adorację, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok.

To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu, obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie." (http://www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm EN)

Zwróćmy uwagę na podkreślony na czerwono tekst, który jest kluczem do rozwiązania tej zagadki. Mamy tam wymienione dwie grupy ludzi.

Dzieje się tak dlatego, że Chrześcijaństwem kierują szatańskie duchy i rezultaty owego kierownictwa są tragiczne, ponieważ owe 'duchy' to... demony.

Niektórzy pastorzy czy księża w piątki wieczorami (czarny sabat) składają żywe ofiary szatanowi i piją ludzką krew a w niedzielę mają wykłady o miłości do Boga i naszych bliźnich.

W chwili obecnej nie ma już najmniejszych wątpliwości.

 

Cały świat toczy bezlitosną wojnę przeciwko Chrześcijaństwu.

 

Jeśli Kościół Katolicki nie jest otwarcie i powszechnie przeciwko owej wojnie, oznacza to, że to on, czyli Watykan prowadzi tę wojnę przeciwko Chrześcijaństwu. Jest także oczywiste, że to Watykan dąży do bluźnierczego NWO, czyli Nowego Świata Porządku.

NWO - dzieckiem Watykanu

Najbardziej podstępną drogą zniewolenia niemal całego katolicyzmu jest wmanewrowanie go w wielbienie starożytnej bogini ISIS, czyli... Królowej Niebios. Czyli to Watykan umieścił w samym sercu Chrześcijaństwa demona wielbionego ze łzami w oczach przez setki milionów katolików, którzy niczego nie podejrzewają. Artykuł - Królowa Niebios.

Najciekawszy fragment:

Wychowanek jezuitów, kontreformacyjnie nastawiony król Zygmunt III Waza, przeniósł w 1596 roku stolicę, a w 1611 dwór z "zarażonej" protestantyzmem Małopolski do Warszawy. Zanikowi tolerancji religijnej towarzyszył stopniowy upadek gospodarczo-militarny kraju. W 1612 roku skapitulowała polska załoga na Kremlu, w 1618 straciliśmy Smoleńsk, w 1621 Rygę i Inflanty, w 1648 Zaporoże, w 1667 lewobrzeżną Ukrainę, a w 1657 roku zwierzchność nad Prusami Książęcymi.

Zastanawia fakt, że największa dekadencja przypada na czas, gdy król polski Jan II Kazimierz (1648-68) ogłosił Królowę Niebios "Królową Polski". Historyk katolicki Malachi Martin napisał, że zawarty z nią pakt "nigdy nie został odwołany, ani odrzucony przez naród polski, rząd polski, katolicki czy komunistyczny, od 1655 roku." Odtąd, na Polskę spadły trzy rozbiory, przetoczyły się przez nią dwie światowe wojny, dotknęły ją nazistowskie zbrodnie, stalinowskie czystki i inne plagi.  Autor: Alfred Palla.

Zbliża się więc punkt kulminacyjny szatańskiego planu - III Wojna Światowa. Kto finansuje fundamentalistów islamskich do wywołania tej wojny? Prezydent USA, czyli Barack Obama. Jest to wykształcony o nagrodzony na katolickim uniwersytecie Georgetown, wierny sługa Watykanu.

Obama nie jest wyjątkiem. Poniżej widzimy Obamę, które dekoruje Peresa.

Owi politycy nie są wrogami i zgodnie współpracują wprowadzając w życie plan wyniszczenia Chrześcijaństwa. Terrorystyczna grupa ISIS, czyli Królowa Niebios - czy myślisz, że owa nazwa jest przypadkowa? A ISIS jest już szeroko znana z masowych mordów i gwałtów Chrześcijan.

Czy Królowa Niebios zwana także Królową Polski, zdoła uratować Polskę i Polaków?

Nie mamy żadnych podstaw aby w to uwierzyć.

Plan szatana ujawniony przez masona Alberta Pike'a jest w końcowej fazie realizacji i jak do tej pory Królowa Polski nie powstrzymała ani jednego kroku w kierunku I  II czy III Wojny Światowej.

Po bolesnych doświadczeniach z przeszłości możemy z mocą stwierdzić - że na Matkę 'Boską" nie można wcale liczyć!

Fakty i miliony ofiar świadczą o jej bezsilności a bezkarność zbrodniczych rządów nurzających się z lubością w morzu ludzkich łez i krwi ukazują nam prostą prawdę. Demony i szatan, wielbione przez władze chętnie pomagają władzy z radością przyjmując ich ofiary, a cały naród polski oraz cała Europa to bezradna i zrozpaczona masa ludzka, rzucona owym demonicznym siłom na dosłowne pożarcie.

Podany wcześniej werset o królu Moabu, który złożył syna w ofierze wyjaśnia całą sytuację. Siły demoniczne w nagrodę za złożenie ofiary wsparły wojska tegoż króla i wojsko Narodu Wybranego musiało ratować się ucieczką.

Nasza sytuacja jest identyczna!

Rząd Moabu, czyli Unia Europejska i rządy poszczególnych państwa składają demonom wiele ofiar, a Naród Wybrany przez Boga - tak - my jesteśmy potomkami Izraelitów - musi poddawać się ich woli, ponieważ wielbimy Królową Niebios a Bóg pozwala demonom na ich okrutne igraszki. W pełni na to zasłużyliśmy!

Przyrzeczenie Legio Mariae

Nasila się kult maryjny i istnieją tego proste przyczyny. Wielu logiczniej myślących księży, jak ks. Natanek twierdzą, że Watykan i cały Kościół został opanowany przez Masonerię, albo Watykan opanował tę szatańską tajną organizację.

Gdzie tkwi prawda, nie jest całkowicie jasna, ale owa zdradziecka symbioza Watykanu i Masonerii to bezsporny  fakt!

Najbardziej prawdopodobne jest to, że Watykan i Masoneria to jedna i ta sama szatańska organizacja, która steruje rządami zdecydowanej większości państw.

Sprawdź osobiście - http://www.youtube.com/results?search_query=Masoneria+w+kosciele 

Co jest ich celem?

Zniszczenie Chrześcijaństwa i judaizmu oraz wprowadzenie lucyferianizmu.

Innymi słowy, oni walczą z Bogiem a Watykan stoi na czele owych działań, posiadając władzę oraz niczym nie ograniczone środki finansowe.

Wielką strategią duchową jest odciągniecie tych ludzi, którzy chcieliby wielbić Boga do... wielbienia demonów.

Jest oczywiste, że żaden Chrześcijanin nie da się nabrać na wielbienie szatana czy demonów, jeżeli będzie wiedział, kim owa postać jest w rzeczywistości.

W takim przypadku na ohydę narzuca się ładny płaszcz i maskę i stwarza się pozór, że oddawanie chwały matce Isusa nie jest grzechem a nawet rzeczą chwalebną.

Nie podaje jednak tego, że w całej Biblii nie znajdziesz ani słowa o wielbieniu matki Chrystusa. Nie znajdziesz także wzmianki o tym, że ona jest królową, zwłaszcza niebios i nie znajdziesz wzmianki o tym, że Maria miała 6-cioro dzieci - 4 chłopców i  dwie córki.

Mateusza 13:55 Czyż nie jest to syn cieśli? Czyż matce jego nie jest na imię Maria, a braciom jego Jakub, Józef, Szymon i Juda? 56 A siostry jego, czyż nie są wszystkie u nas? Skąd ma tedy to wszystko?

Królową Niebios nigdy nie była i nigdy nie zmartwychwstała. Tytuł - Królowa Niebios - oznacza także władzę nad samym Bogiem, który jest rzeczywistym królem Nieba. Zatem tytuł Królowej Niebios uwłacza samemu Bogu i jest dla Niego policzkiem!

Kościół nie mówi także o tym, że w Biblii nie ma ani słowa o jej zmartwychwstaniu oraz wzięciu do nieba.

Czyli wszelkie modlitwy do Królowej Niebios trafiają do Królowej Niebios, zwanej także Izydą i wieloma innymi imionami.

Modły do Królowej Niebios są w rzeczywistości kierowane do... demona!

Na domiar złego czyni się obrazy i figury Królowej Niebios, co jest kategorycznie zabronione w Biblii - tak w Starym Testamencie jak i w Nowym.

Poniższy werset ukazuje nam w jaki sposób Bóg widzi owe zniewagi.

"Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla "Królowej Nieba", a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać. Czy Mnie obrażają - wyrocznia Pana - czy raczej siebie samych, na własną hańbę?" (Jer.7:16-20).

Taki jest punkt widzenia Boga. Tymczasem rzeczy idą jeszcze dalej niż bałwochwalstwo zmarłej kobiety, nazwanej niesłusznie Matką Boską.

Trwa także podstępna akcja podpisywania czegoś, co pozornie wygląda niewinnie, ale w rzeczywistości jest niebezpiecznym cyrografem podpisanym przez człowieka.

Poniżej ulotka tzw. Legionu Maryi.

 

Aby ją dobrze przeczytać należy zassać większy egzemplarz . (Naciśnij na powyższy obrazek.)

Największym problemem jest jednak oficjalna przysięga, która budzi wielki niepokój i poważne podejrzenia.

Najpierw wyjaśnijmy, znaczenie słowa - Legion.

Oznacza ono oddział wojska cesarstwa rzymskiego. Logo owego legionu to najwyraźniej masoński plan podboju całego świata, czyli odwieczny plan - tak cesarstwa rzymskiego jak i Watykanu - plan NWO!

Na szczycie tego symbolu jest orzeł rzymski na szczycie tzw. Vexillium. Sprawdź różne jego formy.

Cała przysięga jest wielce niepokojąca z kilku istotnych przyczyn.

Przede wszystkim jest to przysięga złożona osobiście w obecności świadka, czyli kierownika duchowego. Trzeba się pod ową przysięgą podpisać. Podpisana osoba zwraca się do Ducha Świętego z prośbą o przyjęcie w szeregi Legionu Maryi.

Prosi się także o zstąpienie Ducha do osoby składającej przyrzeczenie i napełnienie człowieka duchem.

I w tym momencie mamy olbrzymi problem.

Otóż Biblia nie zawiera informacji na temat ducha, który napełnia ludzkie ciała. Owszem, Chrystus dał Ducha Bożego apostołom i uczniom, a ci szczodrze korzystali z tego daru, bez potrzeby składania przyrzeczenia i podpisywania jakiegokolwiek dokumentu.

Owo przyrzeczenie czy przysięga to przecież legalny dokument prawny, który może być użyty w sądzie w wypadku nie wypełniania obowiązków przysięgającego! Dzisiaj powiedzą, że to jedynie gra słów, a jutro powiedzą, że to jest poważne zobowiązanie, które należy wypełnić nawet w obliczu pewnej śmierci!

Zwróć szczególną uwagę na te słowa:

Dlatego KŁADĄC RĘKĘ na Vexillum, legionowym sztandarze, który nam unaocznia to wszystko, staję przed Tobą jako żołnierz Maryi i Jej dziecko i wyznaję w ten sposób moją całkowitą zależność od Niej.

Jest to oddanie się pod całkowitą niewolę istocie nazywanej Maryją. Praktycznie jest to podpisany czysty czek.

W jakim celu składana jest owa przysięga?

Celem jest ratowanie całego świata.

Końcówka tego przyrzeczenia jest jeszcze bardziej niebezpieczna.

Tak więc zaciągam się w szeregi Legionu i odważam się przyrzekać wierną służbę. Poddaję się całkowicie jego dyscyplinie, która wiąże mnie oraz współczłonków. Ona formuje nas w armię, a także zachowuje szyk bojowy, w który postępujemy wraz z Maryją, czyniąc Twoją wolę i wypełniają dzieła Twojej łaski, które odnowią oblicze ziemi i zaprowadzą wszędzie Twoje Królestwo, Duchu Przenajświętszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Praktycznie jest to podpisane zniewolenia samego siebie pod rozkazy Legionu i nie ma żadnych informacji, na czym ta walka ma polegać i jaka broń będzie używana. Celem jest ewidentnie zawładnięcie światem tylko... dlaczego ani duch boży ani Maryja jakoś w tej akcji nie biorą czy innego udziału a posługują się zupełnie jak Allach - ludźmi w celu mordowaniu 'niewiernych'.

Nie widać żadnej różnicy a sformułowanie tego ważnego dokumentu jest tak ogólne, że delikwent, który to podpisał będzie mógł mieć wybór - albo samemu się wysadzić i ze sobą zamordować wielu ludzi, albo samemu zostać... rozstrzelanym za odmowę wykonania rozkazu i złamaniu przysięgi złożonej w obecności świadka.

Co szczególnie uderza w tym dokumencie to ostatnie zdanie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Owa przysięga jest ważna w oczach Boga!!!

Cały dokument pomija Boga i Chrystusa. Osoba przysięgająca przysięga w imię Boga i Syna Bożego służbę rzymskiemu militarnemu oddziałowi, który jest nazwany imieniem Marii.

To nie wszystko - jest jeszcze gorzej!

Istnieje także imię - Legion. Sprawdźmy wersety biblijne.

Marka 5:2 A gdy wychodził z łodzi, oto wybiegł z grobów naprzeciw niego opętany przez ducha nieczystego człowiek, Mar 3 Który mieszkał w grobowcach, i nikt nie mógł go nawet łańcuchami związać, 4 Gdyż często, związany pętami i łańcuchami, zrywał łańcuchy i kruszył pęta, i nikt nie mógł go poskromić. 5 I całymi dniami i nocami przebywał w grobowcach i na górach, krzyczał i tłukł się kamieniami. 6 I ujrzawszy Jezusa z daleka z daleka, przybiegł i złożył mu pokłon. 7 I wołając wielkim głosem, rzekł: Co ja mam z tobą, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, żebyś mię nie dręczył. 8 Albowiem powiedział mu: Wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka! 9 I zapytał go: Jak ci na imię? Odpowiedział mu: Na imię mi Legion, gdyż jest nas wielu.

Mamy więc biblijny precedens imienia - Legion i w tym świetle owa przysięga wygląda wyjątkowo złowieszczo.

Najwyraźniej chodzi o werbowanie młodych i naiwnych ludzi do specjalnej jednostki chylącego się wyraźnie ku upadkowi Kościoła Katolickiego oraz podpisanie takiego dokumentu który jest dokumentem legalnym w każdym sądzie.

Podpisanie tego dokumentu w pełnej świadomości, zwłaszcza po przeczytaniu tego artykułu, który wiele wyjaśnia, osoba podpisująca może spodziewać się wielu kłopotów - nie tylko w przypadku odmowy wykonywania rozkazów owego szatańskiego Legionu - ale także może doznać opętania demonicznego i Bóg nie będzie w takiej sytuacji pomagał, skoro się przysięgało z pełną świadomością właśnie na Niego.

O tym, że Watykan upada mamy wiele informacji w tym linku - http://itccs-polski.blogspot.co.uk/

Musimy zdać sobie sprawę z jednej fundamentalnej Prawdy.

Tylko Bóg oraz jego Syn, Chrystus mogą w efektywny sposób pomagać ludziom na ziemi. Zwróćmy uwagę na modlitwę, której nas nauczył sam Chrystus - Ojcze Nasz, któryś jest w Niebie.

Wszystkie nasze prośby i błagania powinniśmy kierować tylko i wyłącznie do Boga.

Innej drogi do Boga nie ma!

Jeżeli pragniesz uniknąć plag, które niebawem będą spadały na Chrześcijaństwo, NATYCHMIAST porzuć bałwochwalstwo Marii i błagaj tylko i wyłącznie Boga i pomoc.

Wołanie do Marii przyniesie Boże zezwolenie na karę za ohydne bałwochwalstwo i wynoszenie zmarłej kobiety ponad samego Boga.

Przeczytajmy uważnie te wersety ponownie.

"Ty zaś nie wstawiaj się za tym narodem, nie zanoś za niego błagań ani modłów, ani też nie nalegaj na Mnie, bo cię nie wysłucham. Czy nie widzisz, co czynią w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy? Synowie zbierają drewno, ojcowie rozpalają ogień, a kobiety ugniatają ciasto, by robić pieczywo ofiarne dla "Królowej Nieba", a nadto wylewają ofiary z płynów dla obcych bogów, by Mnie obrażać. Czy Mnie obrażają - wyrocznia Pana - czy raczej siebie samych, na własną hańbę?" (Jeremiasza.7:16-20).

Zdajmy sobie sprawę z tego, że jakiekolwiek wielbienie Marii to obrażanie Boga i za ów olbrzymi grzech Bóg dopuści wielkie kary, jakie przygotował na narody chrześcijańskie Watykan zjednoczony z Masonerią.

Ojcze nasz, któryś jest w Niebie, święć się imię twoje! Ratuj nas ponieważ jedynie w Tobie jest ratunek, moc i chwała.

Jestem głęboko przekonany o tym, że gdyby Słowianie padli jednego dnia na kolana, odrzucili wszelkie swoje bałwany i różańce oraz zwrócili się ze skruchą do Boga o pomoc, żadna siła nie mogłaby owej pomocy powstrzymać.

Natychmiast podaję uaktualnienie, które omawia coś, co mnie całkowicie zaskoczyło!

Źródło - http://gloria.tv/?media=631907  Wstawiono to na 1 dzień przed opublikowaniem mojego artykułu.

Pełna treść tego ostrzeżenia.

Mój komentarz...

Oczywiście, że demony doskonale wiedzą, że Watykan jest na skraju przepaści i w każdej chwili może upaść, zgodnie  z zapowiedzią podaną przez Chrystusa w Objawieniu.

Egzorcyzm dokonany kilka tygodni temu przez Kevina Annett - http://itccs.org  widocznie był bardzo skuteczny i demony wypędzone z Watykanu udają krzewicieli prawdy, 'ostrzegając' przed tym, co ja napisałem w artykule. Oczywiście nie wspomniały, że Królowa Niebios to także ich dzieło. Czyli Królowa Niebios to jeden z demonów.

Wszystko jest więc na właściwym miejscu a nam potrzeba zapiąć pasy i oglądać to widowisko!

 

Uaktualnienie - 8 Lipca 2014

 

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że zbawicielem naszym jest Isus Chrystus. Niby oczywiste, ale nie dla wszystkich. To On oddał za nas swoje życie w niezwykłych mękach i wykupił  owce swoją własną krwią.

Tymczasem Jego owce  oddają chwałę... Królowej Niebios!

Jego uczniowie nigdy nie zwracali się ku Niemu przez Marię ani przez kogokolwiek innego.

Chrystus przyszedł z dwóch powodów. Aby nas nauczyć swej drogi oraz aby nas wykupić ze szpon szatana i śmierci.

Wielbienie Marii, zwłaszcza za pomocą bałwochwalstwa to negacja okupu za nas!

Cytowanie Pawła to policzki wymierzane Chrystusowi, który rzekomo zmarnował czas na nauczanie!

Cytujmy tylko naszego Zbawiciela!

Napisano: 7 Lipca 2014

Ostatnie uaktualnienie: 8 Lipca 2014



Copyright © 2010 thewordwatcher