W jaki sposób powinniśmy traktować wszystkich Chrześcijan?

Ostatnie uaktualnienie: 9 Lutego 2014

Znalazłem przypadkiem film na YouTube, który znacznie szerzej otworzył moje oczy. Proszę najpierw o obejrzenie tego filmu. 

Rafał Gawroński po wizycie Knessetu

http://www.youtube.com/watch?v=DPvP0UVVWuc

I dopiero teraz uświadomiłem sobie, że popełnia wielu z nas jeden olbrzymi błąd, który powinien być NATYCHMIAST skorygowany!

Zdecydowana większość uczestników forów czy niemal wszystkich religii dąży do separacji i ogranicza się jedynie do tolerowania tych, którzy tak myślą jak oni. Czyli nadal poddajemy się sekciarstwu.

Co to jest sekciarstwo?

Jest to separacja członków jedynej 'prawdziwej' religii, która uważa się za najlepszą i pogardza innymi religiami oraz ich członkami.

Jest to oczywiste łamanie prawa Bożego, ponieważ mamy miłować nie tylko naszych braci ale nawet naszych nieprzyjaciół.

Kim są nasi bracia? Braćmi są wszyscy ludzie wierzący w Boga i Jego Syna, Isusa Chrystusa.

Kim są nasi nieprzyjaciele? Otwarci wrogowie Boga. Większość z nich to Nefilimy i hybrydy. Miłość do nich może się wyrażać w dwa sposoby.

Wielu satanistów poznało Prawdę. Czyli wobec naszych wrogów powinniśmy zachowywać się biernie, nie koniecznie nadstawiając drugiego policzka, albowiem Isus Chrystus uderzony w policzek zapytał:

Jana 8:(22) A gdy on to powiedział, jeden ze sług, który tam stał, wymierzył Isusowi policzek, mówiąc: Tak odpowiadasz arcykapłanowi? (23) Odrzekł mu Isus: Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, że źle, a jeśli dobrze, czemu mnie bijesz?

Co mnie zaszokowało w tym filmie?

Otóż pan Rafał Gawroński podziękował wszystkim członkom różnych kościołów chrześcijańskich, które wzięły udział w modlitwach do Boga o pomoc dla kraju i na końcu także podziękował publicznie Bogu za wysłuchanie owych modlitw.

A teraz kłopotliwe dla nas pytanie.

Kto nie brał udziału w tych modlitwach? :-(

Jeżeli doszliśmy do tego, że pozornie zagubione 10 pokoleń Izraela to rasa biała, głównie Słowianie i niemal cała reszta Europy, to nasuwa się prosta konkluzja.

Jesteśmy wszyscy braćmi, bez względu na narodowość czy przynależność religijną.

W oczach Boga jesteśmy wszyscy Jego Narodem Wybranym i w cudowny sposób Jego Naród Wybrany wielbi swego Stwórcę, pomimo olbrzymich wysiłków świata szatana i jego hord upadłych aniołów, Nefilimów i hybryd, aby nas od Chrystusa odwieść i wyniszczyć.

Zwróćmy uwagę na to, że oni prześladują nas bez względu na wyznanie i w ten sposób szatan nimi kieruje, wiedząc, że wyniszczany jest lud Boży a nie ADS, ŚJ czy katolicy. Szatan doskonale wie, że lud Boży będzie w olbrzymiej części zbawiony, na podstawie okupu Chrystusa.

Dlatego jesteśmy atakowani ze wszystkich stron bez jakiekolwiek dyskryminacji!

Chrześcijaństwo jest jedyną masowo prześladowaną religią na świecie!

Dlaczego? Ponieważ pomimo błędów doktrynalnych Chrześcijaństwo miłuje Boga, jego Syna a nawet matkę Jego Syna!

Spójrz na ten film. http://www.youtube.com/watch?v=6m_nRe3i7pc#t=102 Wideo z Rosji, które wzruszyło cały świat!

Po tym rozpoznaje się prawdziwych czcicieli Boga!

Przeczytajmy sobie uważnie ten artykuł. http://www.zbawienie.com/moje-imie.htm

Kluczowe wersety:

Ezechiela 36: (17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety. (18) Dlatego wylałem mój gniew na nich. (19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię. (21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli. (22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście. (24) I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i przyprowadzę was do waszej własnej ziemi, (25) I pokropię was czystą wodą, i będziecie oczyszczeni od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów was oczyszczę. (26) I dam wam serce nowe, i umieszczę nowego ducha w was, i usunę serce kamienne z waszego ciała, a dam wam serce mięsiste. (27) Mojego Ducha włożę do waszego wnętrza i spowoduję, że będziecie postępować według moich rozporządzeń, będziecie przestrzegać moich postanowień i wykonywać je. (28) I będziecie mieszkać w ziemi, którą dałem waszym ojcom; i będziecie dla mnie ludem, a Ja będę dla was Bogiem. ( BM )

Czyż nie jest to zapowiedź zmian serca... KATOLIKÓW!?

Czyż miłość Boga i chęć wybaczenia nie jest niezwykła i ponad wszystko?

Czyż my mamy nienawidzić tych, których Bóg postanowił zmienić, obmyć, oczyścić i dać im swego Ducha!?

Czyż po to studiujemy Biblię, sprawdzamy dokładność wersetów i przekładów aby stać się hipokrytami, którzy nienawidzą innych braci?

Jest oczywiste, że musimy ich miłować, co nie oznacza automatycznego kopiowania ich błędów  z bałwochwalstwem włącznie!

Jak działa kontrola umysłów?

Nazywane jest to także praniem mózgu. Ten film jest już wielu znany!

http://www.youtube.com/watch?v=USfLndWJZdc

http://www.poczytajka.pl/product-pol-126-Denise-Winn-Manipulowanie-umyslem-Pranie-mozgu-warunkowanie-i-indoktrynacja.html

Fragmenty z tego linku.

Podczas wojny koreańskiej rząd amerykański stwierdził ku swojemu zaskoczeniu, że 70% z 7 tys. żołnierzy pojmanych przez Północną Koreę przyznało się do zbrodni, których nie popełnili, podpisało petycje podsunięte przez wrogów i "przeszło na stronę nieprzyjaciela" w wyniku zastosowania manipulacji, których Chińczycy nauczyli się od Rosjan. Często powoływano się na Pawłowa; ale wszystkie dyktatury naszych czasów uczyły się postępowania, wzorując się na kościele rzymskokatolickim, który od stuleci stosował pranie mózgu i indoktrynację. Wszędzie na świecie techniki te od dawna wykorzystywane były przez armie, religie, sekty i policję.

Ciekawe jest to, ze żołnierze w każdej armii są poddawani szczególnie intensywnej kontroli umysłów. Powyższy przykład wykazuje coś zadziwiającego. Ludzie już indoktrynowani zostali indoktrynowani ponownie! I udało się to w 70%.

Jeżeli ktoś myśli, że to przesada, sprawdźmy ten tekst.

Jakie wnioski mamy wyciągnąć z faktu, że na pewnym uniwersytecie w Kanadzie potrafią ze zwykłego obywatela - takiego jak ty czy ja... - zrobić Adwentystę Dnia Siódmego, a na drugi dzień katolika, potem trockistę, stalinistę, a potem gorliwego członka Ligi Ochrony Kotów. Każdego można dowolnie przerobić, stosując techniki prania mózgu i indoktrynacji. Następnie człowiekowi zostaje przywrócony, bez uszczerbku, jego prawdziwy światopogląd i znowu jest np. umiarkowanym socjalistą i miłośnikiem pokoju.

Poznałem wiele materiałów na temat indoktrynacji czyli prania mózgów jeszcze w roku 1995, kiedy opuściłem szeregi sekty Świadków Jehowy, sekty, która bezceremonialnie stosuje niemal wszystkie znane triki prania mózgów.

Przykład efektywności tego systemu.

Jeżeli ktoś ma kontakt ze ŚJ, warto spróbować, czy to, co teraz napiszę jest prawdą czy nie. Jeżeli jest prawdą, to pozostaje proste wyjście.

Przeczytać samemu z wielką uwagą wszelkie możliwe materiały na temat kontroli umysłów, aby nie tylko wiedzieć na czym one polegają i nie dać się samemu indoktrynować, ale głównie po to, aby zrozumieć zachowanie się ludzi, wobec których owe techniki są stosowane.

Przykład.

Świadkowie Jehowy wierzą święcie, że ich grupa liderów, tzw. Ciało Kierownicze ma bezpośredni kontakt z Bogiem i jego Synem.

Czy jest to kontakt telefoniczny czy za pomocą komputera czy faksu - nikt nie odważy się o to nawet zapytać.

W czym tkwi problem?

Nie tylko nie ma na to ani jednego dowodu,  ale istnieją setki dowodów na to, że jest to absolutnie niemożliwe i olbrzymie błędy doktrynalne tej sekty wyraźnie świadczą o tym, że ich autorem na pewno nie jest ani Bóg ani jego Syn!

Proste?

Dla nas tak, ale dla nich jest to bariera nie do przebycia. Przyczyną jest totalna kontrola umysłu, która jest tak efektywna, że bardzo niewielka liczba ŚJ opuszcza szeregi tej organizacji.

Owszem, Prawda publikowana na Internecie skutecznie powstrzymała ich dotychczasowy wzrost. I to jest właśnie dowodem dla nas - nie działaniem Ducha Bożego ale prostego schematu kontroli umysłów. Ludzie, którzy zaczęli się z nimi spotykać, nie poddali się ich manipulacyjnym wpływom, których używają nawet o tym nie wiedząc. Czyli krótka indoktrynacja nie odnosi skutku. Kłamstwa muszą być powtarzane nie setki ale tysiące razy!

Ponieważ kandydatów na ŚJ nie zdążono indoktrynować, nigdy nie zostali Świadkami i już nie zostaną. Ale sytuacja ŚJ z dużym stażem w  sidłach Strażnicy jest wręcz beznadziejna i tylko Bóg może im w tym pomóc.

W ten sposób fundamentalna reguła kontroli umysłu zdaje w 100% egzamin.

Reguła ta brzmi: Kłamstwo powtarzane tysiące razy staje się prawdą.

Nie tylko proste ale wielce efektywne i dotyczy wszystkich ludzi, którzy są systematycznie indoktrynowani przez religie oraz przez... władze.

Link do obszernego artykułu na temat prania mózgów w religiach. Pranie mózgu w kościele.

ŚJ nie są żadnym wyjątkiem.

W podobny sposób funkcjonują WSZYSTKIE religie i za fałszywe doktryny wielu naszych braci i sióstr dałoby się posiekać na kawałki!

Nie z powodu miłości do fałszu ale z powodu braku zrozumienia. Oni także miłują Boga ale nie są w stanie zrozumieć wielu fasad Prawdy.

Proszę usilnie o kilkukrotne przeczytanie kilku powyższych zdań, ponieważ dopiero taki sposób wyjaśnienie sprawy kontroli umysłu wyjaśnia nam nie tylko postępowanie wielu indoktrynowanych Chrześcijan, ale także wyjaśnia nam miłosierne postępowanie Boga wobec wielu mimowolnych grzeszników.

Pranie mózgów jest wyjaśnieniem takiej Bożej wyrozumiałości i jest ewidentne, że Bóg rozumie nasze niedoskonałe umysły oraz naszą podatność na indoktrynację.

Przecież On nas takimi stworzył! I słusznie!

Wyobraźmy sobie społeczeństwo Królestwa Bożego, żyjące od setek czy tysięcy lat pod pozytywną kontrolą samego Boga, według najbardziej sprawiedliwych, miłosiernych i korzystnych dla nas Jego praw. Czyż można sobie wyobrazić coś lepszego ponad obecność samego Boga i Jego Syna oraz ICH wpływ na zbawioną i żyjącą wiecznie ludzkość?

Spróbujmy sobie wyobrazić człowieka, który tak wychowany zignoruje to wszystko i zapragnie własnej indoktrynacji wobec innych.

Czyż nie będzie to ultymatywne zło?

Takim złem jest szatan oraz upadłe anioły, które właśnie przebywały w niebie i miały bezpośredni kontakt z samym Bogiem. Dlatego otrzymali oni taki stanowczy wyrok, ponieważ Bóg doskonale wie, że te istoty nie są w stanie już zmienić swego postępowania.

Cóż powinniśmy robić poznawszy moc kontroli umysłu?

Przede wszystkim powinniśmy mieć wiele wyrozumiałości dla naszych braci i sióstr, którzy nie z własnej woli popełniają błędy ale z powodu braku szans na przełamanie kontroli umysłów.

Jeżeli Bóg niemal wszystko im wybaczy a Isus oddał za nich swoje życie... to co nam pozostaje?

Bóg wybiera także tych, którzy są w stanie stawić taki opór i pokonać z Jego pomocą owe więzy kontroli umysłów. Takich jest więc sporo na forum.

Poznanie i pokonanie owej kontroli wielki wysiłek i olbrzymi przywilej, który niesie za sobą wielką odpowiedzialność oraz pewne obowiązki.

Objawienie 14:1 I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca. 2 I usłyszałem głos z nieba jakby szum wielu wód i jakby łoskot potężnego grzmotu; a głos, który usłyszałem, brzmiał jak dźwięki harfiarzy, grających na swoich harfach. 3 I śpiewali nową pieśń przed tronem i przed czterema postaciami i przed starszymi; i nikt się tej pieśni nie mógł nauczyć, jak tylko owe sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy zostali wykupieni z ziemi. 4 Są to ci, którzy się nie skalali z kobietami; są bowiem czyści. Podążają oni za Barankiem, dokądkolwiek idzie. Zostali oni wykupieni spomiędzy ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka. 5 I w ustach ich nie znaleziono kłamstwa; są bez skazy.

Najprawdopodobniej na podstawie swoich  kryteriów Bóg wybrał tych, którzy nie tylko przeciwstawili się indoktrynacji fałszywych doktryn, ale wspomagali innych w zrozumieniu Prawa Bożego i istoty Ewangelii, tej rzeczywistej, nie Pawłowej.

Niestety reszta będzie musiała przejść przez Wielki Ucisk a mała część zginie podczas jego trwania. Nawet a część także będzie niezwykle ceniona przez Boga.

Objawienie 7:9 Potem widziałem, a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu i ze wszystkich plemion, i ludów, i języków, którzy stali przed tronem i przed Barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swych rękach. 10 I wołali głosem donośnym, mówiąc: Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie, i u Baranka. 11 A wszyscy aniołowie stali wokoło tronu i starców, i czterech postaci, i upadli przed tronem na twarze swoje, i oddali pokłon Bogu, 12 Mówiąc: niech się stanie! Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, cześć, i moc, i siła Bogu naszemu na wieki wieków. Niech się stanie. 13 I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? 14 I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka.

Zanim owe szaty były wyprane, były one bardzo poplamione grzechami. Dopiero krew Baranka umożliwiła uznanie ich za czystych i godnych życia wiecznego.

Objawienie 7:15 Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. 7:16 Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, 7:17 Ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu.

Zwróćmy uwagę na podkreślony tekst.

W jaki sposób Baranek będzie ich pasł? Podając im wskazówki życiowe i Prawo Boże, czyli będzienas wychowywał. Będziemy poddani niezwykłej indoktrynacji, pochodzącej od samego Boga, która będzie miała na nas i nasze postępowanie wielce pozytywny wpływ Zapewni to nam życie wieczne bez problemów, jakie znamy w dzisiejszych zwariowanych czasach.

Jana 10:14 Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce, i moje mnie znają. 15 Jak Ojciec mnie zna i Ja znam Ojca, i życie swoje kładę za owce. 16 Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni; również i te muszę przyprowadzić, i głosu mojego słuchać będą, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Pomimo dzisiejszych podziałów na religie i sekty Chrystus zjednoczy nas i będziemy jedną wielką owczarnią. Nie będzie podziałów i niemal wszystkie grzechy będą obmyte krwią Baranka.

Ale... 144 000 nie obmyje swoich szat z powodu ich doskonałości. Są oni uznani przez Boga za ludzi bez skazy. Podobnie będzie ze zmartwychwstałym Abrahamem, który został uznany przez Boga za człowieka prawego oraz wieloma innymi postaciami biblijnymi.

Każdy z nas odbierze swoją nagrodę od Boga i od Niego, a nie od nas należy wybór członków do wysoce uprzywilejowanej grupy 144 000.

Jak Jan w Objawieniu nam opisuje, nie znaleziono u nich kłamstwa, są bez skazy i nie skalali się z kobietami, czyli nie uczestniczyli w rytuałach szatańskich KRK, nie splamili się wpuszczaniem do swego mieszkania 'Lady' Gaga, Kate Perry czy innych satanistów z Nergalem czy  Rolling Stones włącznie.

Mamy wiele okazji, aby wielbić Boga w duchu i prawdzie. Czyli robić wszystko w taki sposób - nie na pokaz - aby nie ludzie nas chwalili, ale chwalił nas Bóg.

W jaki sposób wielbić Boga w prawdzie?

Starać się ją stosować w naszym życiu i dzielić się Prawdą z innymi.

Pisać na wszelkich możliwych forach czy miejscach, w których można dawać jakiekolwiek komentarze. Niestety Hasbara bije nas na głowę dezinformacją oraz zalewem bzdur i złorzeczeń i bliźnierstw przeciwko Bogu. Mam na myśli taktowne wyjaśnianie wielu aspektów Prawdy.

Czy udowodnienie im kłamstwa nie będzie wielbieniem Boga w Prawdzie?

Czy wstawianie linków o UFO, ewolucji, Teocentryzmie, rzekomo zaginionych 10 pokoleń Izraela czy innymi materiałami nie będzie wielbieniem Boga i w duchu i w Prawdzie? Jeżeli znasz doskonale temat, możesz go wyjaśniać go osobiście.

Ja zaczynałem bardzo skromnie ale po poczytności materiałów z witryn oraz kanału YouTube dowiedziałem się, że duża ilość osób, dzięki mojemu wysławianiu Boga duchem i Prawdą ową Prawdę poznało także.

Nie ma tygodnia, abym nie otrzymał co najmniej jednego podziękowania za otwarcie oczu na Prawdę biblijną. Czasami jest ich kilka.

Jeżeli to możliwe, zakładajmy własne blogi, piszmy na innych blogach, a jak nas zbanują, otrzepmy kurz z sandałów i idźmy dalej, na inne forum czy blog. Rozprzestrzeniajmy Prawdę na wszelkie możliwe sposoby i módlmy się o błogosławieństwo dla nas, dla naszej pracy oraz prośby o nawrócenie się jak największych ilości tych, którzy miłują Boga.

Zwróćmy ponownie uwagę na motto kłamców.

Kłamstwo powtarzane tysiące razy staje się prawdą.

Odpowiedzią na to jest rzeczywista Prawda, która wymaga powtórzenia... może nawet stukrotnego.

Tak funkcjonuje ludzki umysł, stworzony w taki sposób przez Boga.

A teraz pomyśl o jednym!

Jeżeli już teraz boisz się stanąć po stronie Prawdy i Boga, to czy twoja odmowa wzięcia znaku Bestii będzie taka 100% pewna?

Czyli...

Jeżeli nie ja, to kto?

Jeżeli nie dziś, to kiedy!?

Stańmy się aktywnymi głosicielami Ewangelii o Królestwie Bożym.

Być może tego w chwili obecnej oczekuje od nas Bóg!?

Mateusza 24:14 I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.

Czy to oznacza, że jeżeli Ewangelia nie będzie głoszona, to koniec nie nadejdzie i Królestwo nie przyjdzie!?

Warto to sobie przemyśleć.

Pamiętajmy o jednym. My mamy o wiele więcej do powiedzenia niż oni. Nas jest mniej ale nasze słowa są znacznie mocniejsze i wywierają na wielu piorunujące wrażenie.

Nasi wrogowie mogą się poszczycić jedynie... głupotą i niewiedzą oraz symptomami ostrej indoktrynacji szatańskich władz i mediów.

A Ewangelia jeszcze nie jest głoszona na świecie a Świadkowie głoszą Ewangelię Jehowy, okrutnego złośnika, boga księżyca, Jah, czyli głoszą Ewangelię wysoce skażoną, jak niemal wszystkie chrześcijańskie religie..

Chrystus jest królem Królestwa, nie Jehowa i On jest naszym Pasterzem, którego wyznaczył Bóg Ojciec.

Czy owa ewangelia o Królestwie ma być głoszona tylko przez anioła, czy także przez nas!?

Pamiętajmy o jednym - wielbić Boga w Duchu i Prawdzie.

Stawiając opór na blogach właśnie tak czynimy, pisując jako anonimowi czy ukryci pod ksywkami i pseudonimami, rozpowszechniajmy Prawdę gdzie tylko jest to możliwe i w ten sposób gromadźmy sobie skarby w niebie. Służmy tym, którzy tego nie rozumieją i traktujmy ich jako braci i siostry, pomimo tego, że oni traktują nas jako wrogów, będąc indoktrynowani w religiach kontrolowanych przez szatana.

To miał na myśli Isus kiedy powiedział - miłujmy nieprzyjaciół. Nie każdy ksiądz, nie każdy pastor, nie każdy katolik jest wrogiem naszym oraz Boga.

 

Mat 5:16 Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

Napisano:  9 Lutego 2014

Ostatnie uaktualnienie: 9 Lutego 2014Copyright © 2010 thewordwatcher