Celem szatana jest Syjon!

Świat zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, że praktycznie wszystkie działania rządów i mediów posiadają jeden cel. Zniesławienie Boga. Jest to najważniejszy cel dla wszystkich ludzi posiadających władzę oraz kontrolujących media.

W tym celu powstała teoria ewolucji, wielkiego wybuchu, teoria heliocentryczna oraz Einsteina M=mc2. W tym celu Tesla jest niemal zapomniany a cała nauka unika tematu wolnej energii jak dżumy.

W tym także celu powstało państwo USA, a media z Hollywoodem włącznie rozpowszechniają brudy intelektualne, satanizm, niemoralność , wyuzdanie oraz pornografię na cały świat. Jest to precyzyjnie opracowana akcja, która systematycznie dąży do powyższego celu - zniesławienia Boga.

Maksymalne zniesławienie i oczernienie Boga. Dlaczego?

Ponieważ prawo Boże nie wyraża zgody na to, aby ludzkość była w niewoli zbuntowanych aniołów, Nefilimów oraz hybryd pomiędzy tymi grupami. Bóg zniszczył potopem owe krzyżówki anielsko-ludzkie. Potem podobne losy spotkały Kananejczyków, czyli rody gigantów z Goliatem na czele oraz śmierci dynastii hybrydów lub Nefilimów ze starożytnego Egiptu, Czyli istot z podłużnymi czaszkami, które także są najczęściej ukrywane przed nami.

http://www.zbawienie.com/images/david-and-goliath.jpg

Tematy o olbrzymach oraz o właścicielach długich czaszek są w mas media niezwykle rzadko omawiane. Jeżeli się je omawia, mówi się nam o... UFO i interakcji OBCYCH z rodzajem ludzkim.

Sprawdź kilka dowodów -  Giganci i Giganci2, podłużne, większe czaszki - http://tiny.cc/s133gx

Szczególnie bolesne są ciosy skierowane przeciwko Chrześcijaństwu.

Są to akcje dywersyjne niemal nie widoczne dla zdecydowanej większości Chrześcijan, ale definitywnie odczuwalne, jeżeli wiemy w którym kierunku trzeba spojrzeć.

Spójrzmy i sprawdźmy.

Zanosi się na kolejne OLBRZYMIE oszustwo, którego celem jest zwiedzenie wielu Chrześcijan.

Niewielu Chrześcijan zdaje sobie sprawę z tego, że Chrześcijaństwo jest niemal całkowicie opanowane przez Synagogę Szatana, która kontroluje 'duchowy pokarm' dostarczany wiernym z pulpitów duszpasterskich.

Objawienie 2:9 Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana.

I drugi werset:

Objawienie 3:9 Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem.

Zwróćmy uwagę na owo  szczególnie istotne proroctwo, które wypełnia się na naszych oczach, a wypowiedział je Chrystus niemal 2000 lat temu! Mówił On o ludziach, którzy będą się podawali za Izraelitów (Żydów) co będzie kłamstwem i że duża część z nich to wielbiciele szatana! Czyli sataniści podający się za Izraelitów, nazywanych dzisiaj niesłusznie... Żydami. Rzeczywista i najbardziej trafna nazwa tych ludzi to... syjoniści. 

Skąd taka nazwa?

Od wzgórza jerozolimskiego - Syjon, który jest świętym wzgórzem samego Boga! Sprawdź także ten link - Syjon.

Czyli ruch polityczny nie mający nic wspólnego z Chrześcijaństwem, ale ten ruch zwalcza Boga, mniej lub bardziej oficjalnie. Ten właśnie ruch nie szczędzi pieniędzy i wysiłku, aby Chrześcijaństwo sprowadzić na fałszywe tory.

Infiltracja Chrześcijaństwa przez syjonistów jest niezwykle skuteczna, ponieważ dla przeciętnego Chrześcijanina jest ona niemal niewidoczna.

Z tej przyczyny większość kościołów Chrześcijaństwa widzi powstanie w roku 1948 państwa Izrael jako wypełnienie się wielu proroctw biblijnych. Zaczyna być widoczne, że owa dezinformacja nie zatrzyma się na jednym kłamstwie.

Następne kłamstwa będą jeszcze bardziej prawdopodobne i przy naciskach tzw. chrześcijańskich syjonistów wielu naszych braci uwierzy w kolejne oszustwa i celowo mylne interpretacje znanych proroctw.

Proszę zwrócić uwagę na to, że w celu naszego zwiedzenia i przekonania nas o nadprzyrodzonym planie odtworzenia współczesnego Izraela oraz Syjonu rozniecono II Wojnę Światową, w której zginęło około 55 milionów ludzi.

Obejrzyj ten dwa filmy! One wyjaśnią ci zachowanie się władców tego świata.

Oczywiście kreacja syjonistycznego Izraela nie była jedynym celem II Wojny Światowej.  Ale zastanówmy się nieco nad jedną kwestią.

Dlaczego świat szatana pracował usilnie nad utworzeniem stanu Izrael w dzisiejszej Palestynie? Czyżby szatan i jego armia upadłych aniołów, demonów, Nefilimów i hybryd nagle zaczęła wielbić Boga i w tym celu wspomogła i nadal wspomaga współczesny Izrael? Czyżby powracano ze skruchą do Boga?

Byłoby wyjątkową naiwnością, aby w taki nonsens uwierzyć. Niestety miliony Chrześcijan właśnie wierzą w takie karkołomne naginanie logiki, oraz Biblii.

Pro syjonistyczne media rozpowszechniają nam masowo niemal wszystko, co jest sprzeczne z Bogiem oraz Jego Przykazaniami, z negacją istnienia Boga włącznie. Propaguje się także wszystkie religie poza chrześcijańskie, z satanizmem, okultyzmem, czarami i magią włącznie.

Jest oczywiste, że syjonizm to nie wielbienie Boga Biblii!

Oczywiście, że to dopiero skromny początek dalszych planów szatańskich.

Szatański plan jest nadal rozwijany i jego cele nie są nam aż tak obce. W odrodzony Izrael większość Chrześcijaństwa już wierzy. Czas na kolejne kroki.

Następne oszustwa opierają się proroctwach Ezechiela 38 rozdział.

Ezechiela 38:2 Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu  3 I mów: Tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w i Tubal, 4 Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki; i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp, z tarczą i puklerzem - wszystkich uzbrojonych w miecze. 5 Paras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy z tarczami i w hełmach. 6 Gomer i wszystkie jego hufce. Z tobą są Bet-Togarma z najdalszej północy, wszystkie jego hufce i liczne ludy. 7 Przygotuj się i uzbrój z całym swoim zastępem, który zebrał się wokoło ciebie, i bądź ty ich wodzem! 8 Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone; wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów, mieszkają bezpiecznie.
9 Wyruszysz, jak burza nadciągniesz, jak obłok, aby okryć ziemię, ty i wszystkie twoje hufce oraz liczne ludy z tobą.  10 Tak mówi Wszechmocny Pan: W owym dniu przyjdą ci do serca myśli i poweźmiesz złowrogi zamysł,  11 I powiesz: Wyruszę przeciwko ziemi otwartej, napadnę ludzi spokojnych, którzy mieszkają bezpiecznie; mieszkają w miejscowościach, które nie mają ani murów, ani zawór, ani bram, 12 Aby brać łupy i grabić, aby zwrócić swoją rękę przeciwko ruinom, które znowu są zamieszkane, i przeciw ludowi zebranemu spośród narodów, który zdobywa bydło i mienie, a mieszka w środku świata.  13 Seba i Dedan i ich kupcy, Tarszysz i wszyscy jego handlarze powiedzą do ciebie: Czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro i złoto, zabierać bydło i mienie, zdobyć wielki łup? 14 Dlatego prorokuj, synu człowieczy, i mów do Goga: Tak mówi Wszechmocny Pan: Zaiste, w owym dniu, gdy mój lud izraelski będzie bezpiecznie mieszkał, wyruszysz 15 I przyjdziesz ze swojego miejsca pobytu, z najdalszej północy, a wraz z tobą liczne ludy; wszyscy na koniach, wielkie zastępy, liczne wojsko. 16 Wyruszysz przeciwko mojemu ludowi izraelskiemu jak obłok, aby okryć ziemię; a w dniach ostatecznych stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okażę się świętym na tobie, Gogu.  17 Tak mówi Wszechmocny Pan: Ty jesteś tym, o którym mówiłem za dawnych dni przez swoje sługi, proroków izraelskich, którzy prorokowali w owych dniach, że Ja sprowadzę cię na nich. 18 Lecz w owym dniu, gdy Gog najedzie ziemię izraelską - mówi Wszechmocny Pan - wzbierze we mnie zapalczywy gniew, 19 A mówię to w mojej gorliwości w żarze mojej popędliwości: Zaiste, w owym dniu będzie wielkie trzęsienie ziemi w ziemi izraelskiej.
20 I zadrżą przede mną ryby morskie, ptaki niebieskie i zwierzęta polne, i wszelkie płazy pełzające po ziemi, ponadto wszyscy ludzie, którzy żyją na powierzchni ziemi. Rozpadną się góry, padną piętrzące się skały i wszystkie mury runą na ziemię. 21 Przywołam przeciwko niemu wszelkiego rodzaju strachy - mówi Wszechmocny Pan - tak że miecz jednego skieruje się przeciwko drugiemu.
22 Potem osądzę go przez zarazę i przelew krwi; spuszczę na niego i jego hufce oraz liczne ludy, które są z nim, ulewny deszcz i grad, ogień i siarkę.
23 I tak okażę moją wielkość i moją świętość, i objawię się na oczach wielu narodów. I poznają, że Ja jestem Pan.

Kłamstwo polega na twierdzeniu, że owo proroctwo dotyczy dzisiejszych czasów. Jednak z taką interpretacją owych wersetów kilka olbrzymich problemów.

Największym problemem jest fakt, że obecny Izrael nie jest ani dziełem Boga, ani nawet nie są to ludzie w Boga wierzący. Nawet data 1948 rok jest obliczona w sposób nieprawidłowy a Holokaust Żydów podczas II Wojny Światowej także nie świadczy o miłości Boga do syjonistycznych Żydów i Jego planów zjednoczenia CAŁEGO Izraela.

Wiele detali na temat tego pierwszego oszustwa mamy w linku. Izrael.

Powyższe proroctwo ujawnia nam rzeczywisty Izrael czyli wszystkie 12 pokoleń Jakuba, zjednoczone na terenie starożytnego Kanaanu czyli Izraela.

Inne proroctwa mówią o narodzie złożonym z 12 pokoleń, rozproszonym po całym, świecie.

Owo ponowne zgromadzenie Izraela 12 pokoleniowego będzie aktem samego Boga a nie wynikiem walk jakiekolwiek armii obecnego szatańskiego świata.

Kolejny problem - zjednoczony Izrael zamieszka w swoje ziemi pod troskliwą opieką Boga, który będzie ich chronił i będzie ocierał wszelkie łzy z ich oczu.

W poniższych wersetach jest wyjaśnienie naszej obecnej sytuacji.

Ezechiela 36: (17) Synu człowieczy, kiedy dom izraelski mieszkał na tej ziemi, zhańbił ją przez swoje drogi postępowania oraz swoimi bałwanami, oraz z ich nieczystością, a ich droga była w moich oczach jak nieczystość odłączonej kobiety. (18) Dlatego wylałem mój gniew na nich. (19) I rozproszyłem ich wśród narodów, i zostali rozsiani po różnych ziemiach; sądziłem ich według ich postępowania i zgodnie z ich grzechem.(20) I kiedy poszli pomiędzy narody, pomiędzy którymi weszli, oni znieważali moje święte imię, ponieważ mówiono o nich: Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię. (21) Ale ich oszczędziłem ze względu na moje święte imię, które znieważył dom Izraela pośród ludów, pomiędzy których przybyli. (22) Dlatego tak powiedz domowi Izraela: Tak powiedział Pan: Ja nie robię tego, o domu Izraela, dla was ale ze z powodu mojego świętego imienia, które sprofanowaliście pośród narodów, do których przybyliście.

Zwrócimy uwagę na pierwsze pogrubienie - Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię. Któż mógł wypowiadać owe słowa? "Oni są ludem Pana, i  opuścili oni swoją ziemię".

Czy przeciętni ludzie wiedzieli, kim byli Izraelici - 10 pokoleń, których Bóg usunął z Ziemi Obiecanej? Częściowo tak, ale to nie oni ubliżają Bogu wypowiadając te słowa.

 (23) Dlatego uświęcę moje wielkie imię, które zostało sprofanowane pomiędzy narodami, i narody poznają, że Ja jestem Pan, gdy okażę się święty wśród was na ich oczach.

Co uderza w tym wersecie, to prorocza zapowiedź Boga o profanacji Jego świętego Imienia czyli reputacji. Ponownie zwróćmy uwagę na to, że Bóg okaże się świętym na oczach wrogów rzeczywistego Izraela, ponieważ wyzwolenie Izraelitów z niewoli szatańskiej spowoduje Bóg w niezwykły i cudowny sposób, widzialny dla każdego człowieka, aby każdy człowiek mógł zobaczyć na własne oczy dzieła Boga i nabrać do niego właściwego szacunku.

Czyli Bóg okaże się świętym na wrogach Izraela poprzez osobistą interwencję. Nie będą w tym dziele Bożym brały udziału armie ludzkie ale moc samego Boga oswobodzi prześladowany faktyczny Izrael - wszystkie 12 pokoleń.

Po uwolnieniu Izraela będzie także oczywiste, że pod ochroną Boga Izrael nie będzie potrzebował żadnej broni oraz żadnej armii. Lud Boży będzie mieszkał bezpiecznie w... 'kraju uwolnionym od miecza'. Czyli wyzwolony Izrael nie będzie posiadał już żadnej broni. Jest logiczne, że Bóg osobiście będzie Izraelowi błogosławił oraz będzie go chronił. Izrael nie będzie polegał na demonicznej amerykańskiej armii ani swoich morderczych wojskach.

Ostateczny wyrok na szatanie oraz jego armii wykona sam Bóg pod koniec 1000 letniego Królestwa Bożego i tym razem unicestwi On szatana i całą jego armię raz na zawsze.

W ten sposób Bóg ukaże swoją olbrzymią moc oraz troskę o swój lud oraz o swoje imię!

Według proroctwa Ezechiela będzie to totalne zwycięstwo Boga a nie armii Izraela.

Księga Objawienia także wyjaśnia nam te same wersety z Ezechiela.

Objawienie 20:7 A gdy się dopełni tysiąc lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego 8 I wyjdzie, by zwieść narody, które są na czterech krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju; a liczba ich jak piasek morski. 9 I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka, i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień, i pochłonął ich. 10 A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok, i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków.

Jest więc oczywiste, że w obu proroctwach Bóg zapowiada ostatni atak szatana na lud Boży żyjący w pokoju, bez broni oraz bezpiecznie pod koniec 1000 lat w Królestwie Bożym a wyzwolicielem jest sam Bóg.

Tymczasem w ostatnich latach Watykan i inni sataniści zdołali otoczyć Braćmi Muzułmańskimi współczesny, morderczy i wyjątkowo grzeszny i bezbożny syjonistyczny Izrael. Uzbrojone po zęby przez USA i Watykan siły Bractwa Muzułmańskiego, wspierane przez szatana będą dążyć do zniszczenia współczesnego chazarsko edomickiego Izraela.

Szatan i upadłe anioły doskonale wiedzą, że Watykan będzie zniszczony i nie są temu w stanie zapobiec. Czyli ową sytuację muszą oni wziąć pod uwagę oraz dostosować do niej swoją politykę.

Według mojego zrozumienia Biblii Izrael to część Bestii czyli upadłych aniołów i Nefilimów. Owa Bestia zwycięży Watykan z pomocą Boga i Izrael zwycięży przy pomocy 'boga' wszystkich swoich wrogów.

Zostanie to uznane za protekcję samego Boga oraz wypełnienie się proroctwa Ezechiela.

Jest też możliwe, że fałszywe imię Boga, Jehowa czy JHWH czy Jahwe zostanie ujawnione przez satanistów jako imię 'rzeczywistego boga' Biblii, która przez złego Boga, ojca Chrystusa została sfałszowana i Lucyfer został potraktowany niesprawiedliwie za... 'pomoc' ludzkości.

Wiele wskazuje na to, że siły szatańskie w tak kłamliwy sposób uczynią z Boga złoczyńcę, a z Lucyfera zrobią naszego rzekomego dobroczyńcę.

Najprawdopodobniej ten bukiet kłamstw  będzie owym olbrzymim zwiedzeniem, że nawet i niektórzy wybrani dadzą się na to nabrać.

Tak rozumiem obecną sytuację na świecie i istnieje wiele dowodów na to, że siły szatańskie New Age czy władze rzeczywiście planują realizację takiego scenariusza w najbliższej przyszłości.

W chwili obecnej papież Franciszek najprawdopodobniej dąży do zawarcia pokoju na Bliskim Wschodzie i być może ogłosi się, że to zawarcie biblijnego przymierza na 7 lat!

Daniela 9:27 I zawrze ścisłe przymierze z wieloma na jeden tydzień, w połowie tygodnia zniesie ofiary krwawe i z pokarmów. A w świątyni stanie obraz obrzydliwości, który sprawi spustoszenie, dopóki nie nadejdzie wyznaczony kres spustoszenia.

Powyższy werset jest najprawdopodobniej fałszerstwem Synagogi Szatana.

Poniżej alternatywny werset według Septuaginty, co do którego także nie wiadomo, czy posiada jakąkolwiek wiarygodność. Owa nieufność do obu wersetów, zupełnie nielogicznych także jest wskazówką na planowane oszustwo, ponieważ zdecydowana większość pastorów i księży Chrześcijaństwa udaje lub rzeczywiście nie wie, że z wersetami tymi są poważne problemy. Wersja masorecka mówi o istniejącej w czasie końca świątyni, ale wersja Septuaginty o świątyni nie wspomina.

(27) I w jednym tygodniu zawrze przymierze z wieloma na jeden tydzień, moja ofiara i ofiara z płynów będzie usunięta: i koniec czasu końca będzie poddany spustoszeniu.

Nie wiemy kto z kim zawrze przymierze, ale obie wersje wskazują na przymierze religijne i usunięcie ofiar ze świątyni jest głównym punktem owego proroctwa, ewidentnie skażonego, na którym absolutnie nie możemy polegać. Ale świat szatana użyje owe fałszywe proroctwa w celu zwiedzenia maksymalnej ilości ludu Bożego czyli... Chrześcijan.

Niewielu ludzi jest zorientowanych w tym, do jakiego stopnia syjonizm nami manipuluje.

Sprawdź temat Hasbary z tego linku - HASBARA - cóż to jest? Warto to wiedzieć!

W maksymalnym skrócie - jest to organizacja opłacająca wiele blogów, forów i witryn, aby narzucać nam syjonistyczny punkt widzenia świata. Oprócz Hasbary pracują nad tym syjonistyczne media, dlatego nazywane są syjonistycznymi oraz syjonistyczne rządy, które czasami pokazują się z jarmułkami pod ścianą płaczu w Jerozolimie. Jedni bardziej, inni mniej oficjalnie, z papieżem włącznie.

Czyli cały świat akceptuje państwo Izrael oparte na biblijnych podstawach, chroni prawem negatywne opinie o syjonizmie a zwłaszcza negację Holokaustu, która jest w wielu krajach karana więzieniem, jak np. w Niemczech.

W świetle owych poszlak widzimy wyraźnie, że świat wkłada olbrzymią ilość pieniędzy i wysiłków, aby zalewać świat syjonistyczną propagandą i jest oczywiste, że świat Boga nie reklamuje, ale Go zaciekle zwalcza, zwalczając także coraz wyraźniej wszystkie kraje chrześcijańskie.

Zaczyna się więc wielki szatański ucisk Chrześcijaństwa, jakiego jeszcze świat nigdy nie widział.

Jest więc ważne, abyśmy poznali owe nikczemne plany i byli na ową propagandę dobrze przygotowani. W ten sposób unikniemy zwiedzenia, które najwyraźniej nabiera coraz większego rozpędu.

Jak powiada znane wielu z nas przysłowie - wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.

Ale to jest także niezupełną prawdą.

Wszystkie drogi prowadzą do wzgórza - Syjon w Jerozolimie.

Wzgórze Syjon w Jerozolimie.

Objawienie 14:1 I widziałem, a oto Baranek stał na górze Syjon, a z nim sto czterdzieści cztery tysiące tych, którzy mieli wypisane jego imię na czole i imię jego Ojca.

Zwróćmy także uwagę na znamienny werset z Ewangelii Mateusza.

Mateusza 24:15 Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa - 16 Wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; 17 Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; 18 A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. 19 Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. 20 Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. 21 Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. 22 A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Najbardziej prawdopodobne wyjaśnienie tożsamości miejsca świętego to właśnie wzgórze Boga, czyli Syjon, niecny cel syjonistów.

Cóż będzie ową obrzydliwością czyniącą spustoszenie?

Obraz Bestii, przed którym świat szatana będzie nas zmuszał do oddawania jej hołdu.

Rada biblijna - uciekać jeżeli istnieje taka możliwość!!!

Oto cel syjonistów, opanowanie Bożej własności, czyli wzgórza Syjon oraz Jerozolimy. Oto cel działania całego szatańskiego świata, tak Watykanu jak i syjonistycznego Izraela.

Nietrudno odgadnąć, kto zwycięży w tym konflikcie.

Nie jestem prorokiem, staram się jedynie odgadnąć niektóre proroctwa biblijne. Moim zdaniem warto to wiedzieć i nie dać się oszukać syjonistycznej propagandzie, która najprawdopodobniej zmierza do zajęcia Syjonu. Zresztą przed taką ewentualnością i zagrożeniem będą nas ostrzegać aniołowie Boży

Czuwajmy i nie dajmy się wprowadzić w błąd!

Napisano: 8 Czerwca 2014

Ostatnie uaktualnienie: 8 Czerwca 2014Copyright © 2010 thewordwatcher