Bracia, Polacy, Słowianie!

Świat szatana otwarcie wypowiedział wojnę przeciwko Bogu oraz przeciwko Jego Narodowi Wybranemu - Słowiaństwu.

Zbrodnicze wojska NATO już są w krajach Słowian.

1 Czerwca 2016 w Szwajcarii, blisko CERN odbył się szatański rytuał otwarcia najdłuższego tunelu na świecie.

Uczestniczyli w nim: premier Włoch - Matteo Renzi, szwajcarski premier Johann Schneider-Ammann,  kanclerz Niemiec - Angela Merkel i premier Francji - Francois Hollande.

Rządzą nami sataniści! Dowodów jest masa!

Dwa filmy ukazujące dowody na ową przerażającą prawdę.

Szatański rytuał podczas otwarcia tunelu Gotthard

Szokujące rytuały Iluminatów - otwarcie największego światowego tunelu blisko CERN

Deklaruje się, że Lucyfer jeszcze nie został zwyciężony!

Jest tam Wielka Nierządnica ujeżdżająca Bestię, co oznacza, że sataniści także studiują Biblię i Apokalipsę!

Mamy więc coraz więcej dowodów na to, że znajdujemy się blisko czasów końca!

Świat szatana publicznie urąga Bogu.

Filmy te pokazują nam rzeczywiste oblicze władców świata.

Dotychczas oni się z tym ukrywali.

Kto nam może pomóc?

Sataniści doskonale wiedzą, że my, Polacy  i Słowianie jesteśmy Narodem Wybranym i z pomocą szatana chcą nas nadal mordować. Ale kolejna próba mordu skończy się dla nich tragicznie.

Królowa Niebios nigdy nie powstrzymała wielkich rzezi Słowian w obu wojnach światowych, a Kościół Katolicki także nam nigdy nie pomógł w żadnej wojnie.

W roku1410 Kościół wysłał przeciwko Słowianom Krzyżaków, czyli Zakon Najświętszej Maryi Panny (Królowej Niebios) i owa Panna była zupełnie bezradna przeciwko szarży rycerzy Jagiełły i Witolda w bitwie pod Grunwaldem.

Teraz szatan przysłał nam NATO. Matka Boska nas nie ochroni i właśnie ona jest bezpośrednią przyczyną naszych narodowych nieszczęść.

To my, Słowianie jesteśmy rzeczywistym Narodem Wybranym przez Boga, 10 rzekomo zaginiętych plemion Izraela oraz Judejczycy - starozakonni ortodoksyjni, czyli plemiona Judy i Lewiego. ( Nie mylić z syjonistami! )

Wracajmy do Boga!

On jest nadal NASZYM Bogiem i nadal obowiązują nas jego Przykazania. On jest także naszym Królem i Bóg nie wymaga koronacji. Czyż człowiek może koronować Boga?

Bóg wymaga naszego posłuszeństwa oraz ukorzenia się przed Nim. Posiadamy olbrzymią ilość grzechów, czyli Bóg ma  nam wiele do wybaczenia.

On z radością wysłucha twej modlitwy - Ojcze Nasz..., której nauczył nas Jego Syn, Chrystus.

Jedynie szczere modlitwy do Boga, naszego Ojca i Króla mogą nam pomóc.

Nie bądźmy ludem twardego karku i błagajmy Go codziennie na kolanach o uwolnienie nas z rąk nasienia węża, które to uwolnienie Bóg przez wiekami nam obiecał.

W żadnym wypadku nie zwracajmy się do Królowej Niebios!!!

Wielu Polaków już się modli do Boga Ojca, a część z nas także pości błagając ze łzami Boga o pomoc.

Przyłącz się do nas ze skruszonym sercem!

Jedynie szczera modlitwa do Ojca może spowodować Jego pomoc. Sprawdź, jak dokładne są proroctwa biblijne odnośnie Słowian, wypowiedziane przez Boga około 3422 lat temu. Dopiero teraz wersety te są w pełni rozumiane.

Powtórzonego Prawa 4: (27) I rozproszy was Pan między ludami, a pozostaniecie tylko nieliczną garstką wśród narodów, do których was Pan zaprowadzi. (28) A tam będziecie służyli bogom będącym dziełem rąk ludzkich z drzewa i kamienia, którzy nie widzą i nie słyszą, nie jedzą i nie wąchają. (29) I będziecie tam szukać Pana, swego Boga. Znajdziesz go, jeżeli będziesz go szukał całym swoim sercem i całą swoją duszą. (30) Gdy znajdziesz się w niedoli i spotka cię to wszystko u kresu dni, nawrócisz się do Pana, swego Boga, i będziesz słuchał jego głosu, (31) Gdyż Pan, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym, nie opuści cię ani cię nie zniszczy i nie zapomni o przymierzu z ojcami twoimi, które im zaprzysiągł.

Kapłańska 26:44  "A jednak, gdy przebywać będą w ziemi swoich wrogów, nie wzgardzę nimi i nie obrzydzę ich sobie tak dalece, by ich wytępić i naruszyć moje przymierze z nimi, gdyż Ja, Pan, jestem ich Bogiem." 45 I wspomnę dla nich na przymierze z przodkami, których wyprowadziłem z ziemi egipskiej na oczach narodów, aby być ich Bogiem; Jam jest Pan.

Jesteśmy w niewoli nasienia węża, czyli syjonistów i jest to kara Boga za nasze ohydne bałwochwalstwo. Ale Bóg nadal jest naszym Bogiem i chce nam pomóc!

Ojcze Nasz, przyjdź Królestwo Twoje!

Sprawdź, do jakiego stopnia szatańskie władze z nienawiścią nas oszukują. Niemal wszystko, co wiesz jest kłamstwem.

http://www.zbawienie.com

http://www.zbawienie.com/plaska-ziemia.htm

http://www.zbawienie.com/linki.htm

Napisano: 4 Czerwca 2016

Ostatnie uaktualnienie: 4 Czerwca 2016Copyright © 2010 thewordwatcher