Zaciekłe ataki na... szatana!


Ostatnie uaktualnienie 26 Stycznia 2015

 

Ponownie, już po raz drugi podesłano mi artykuł z Racjonalisty pióra pana Agnosiewicza. Jeden z jego wcześniejszych artykułów omówiłem dosyć szczegółowo w swoim artykule - Fałszywe oskarżenia Boga. Czy pan Agnosiewicz wyciągnął lekcję? Oczywiście że nie i jest jeszcze gorzej. Obecnie atakuje on samego szatana! Nie żartuję!

Link do oryginalnego artykułu. http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,3156/q,Przemilczana.historia.Jehowy%C2%A0

W artykule Tajemnica imienia Bożego ujawniona. wskazałem wyraźnie i bezbłędnie, że imię Jehowa czy Jahwe nie jest imieniem Boga, Autora Biblii ale jest to imię wytworzone sztucznie przez ludzi około XII wieku n.e. czyli ani Izraelici ani Mojżesz ani nikt inny nie posługiwali się nigdy tym imieniem. Szczegóły w artykule, który jest wsparty masą dowodów logicznych i historycznych.

I już połowa artykułu p. Agnosiewicza ląduje w koszu. Trafił on jak kulą w płot! Poszło szybko. Wystarczy nieco zdrowej wiedzy! :-)

Dalej p. Agnosiewicz cytuje nagminnie język Kodeksu Leningradzkiego z roku 1008, czyli judejsko-aramejski, twierdząc, że to hebrajski i że w takim języku była pisana Biblia i źle rozumiemy wiele wersetów.  Tak się składa, że po śmierci Isusa Żydzi dostali szału zaczęli zaciekle prześladować Chrześcijan oraz... święte księgi Starego Testamentu, który był dostępny tylko i wyłącznie w języku greckim w tzw. tłumaczeniu Septuaginty LXX. Niewielu ludzi w tamtym okresie w Izraelu posługiwało się tzw. paleo-hebrajskim, oryginalnym językiem, jakim spisywał Biblię Mojżesz. Wiele dowodów i detali w artykule - Hebraizacja świata -potop kłamstw i oszustw.  Dowody są miażdżące!

Ale nie wszystko, co napisał p. Agnosiewicz to kłamstwo. Prawdą jest, że Izraelici po wyjściu z Egiptu zaczęli ponownie wracać do bogów Egiptu, w których podczas niewoli czasami wierzyli. Ulali ze złota cielca, jak nam Biblia zgodnie z prawdą mówi.

Izraelici początkowo nie przejęli żadnych wierzeń zwyrodniałych Kananejczyków. Stało się to znacznie później i z tych przyczyn Bóg ich srogo pokarał i praktycznie rozsiał ich niemal po całym świecie. Tych, którzy przeżyli Jego wyrok.

Dalej p. Agnosiewicz cytuje ze zmasakrowanej przez Żydów masoreckiej Biblii

Nie mniej uderzające podobieństwa znajdujemy w micie o walce Baala z Jammu oraz Jahwe z Lewiatanem. Mit ugarycki opowiada o walce na śmierć i życie między Baalem a potworem z praoceanu, Jammu (albo Lotan). Był to potwór z archaicznego chaosu, smok o siedmiu łbach, który symbolizuje siły, które musiały być pokonane, aby świat mógł zaistnieć. Biblijnym odpowiednikiem tego potwora jest smok-wąż Lewiatan [ 34 ], ogromny mityczny potwór morski, symbolizujący siły przeciwne Jahwe. W swej apokalipsie Izajasz pisze: "W ów dzień Pan [Jahwe] ukaże swym mieczem twardym, wielkim i mocnym, Lewiatana, węża płochliwego, Lewiatana, węża krętego; zabije też potwora morskiego" (Iz 27,1).

Tymczasem z Septuaginty wynika jasno, że nie chodzi o jakiegoś smoka o imieniu Lewiatan i nie ma wzmianki o potworze morskim. Czyli ponowna kula w płot. A werset ten najwyraźniej nawiązuje do węża z ogrodu Eden a smok nawiązuje do Bestii apokaliptycznej. Jest to proroctwo o czasach końca, w których Bóg zgromadzi z powrotem swój Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej, czyli byłego Kanaanu.

Posługując się znacznie wierniejszym przekładem można dowiedzieć się znacznie więcej, prawda? Iz 27:1. Czyli podobieństwo wynika ze sfałszowanego przez masoretów wersetu Izajasza.

Ataki na Boga nie ustają i w mas merdiach jest tego sporo i podobnej jakości, jak materiały p. Agnosiewicza.

Najciekawsze jest to, że ludzie pokroju p. Agnosiewicza - każdy fragment jakiegokolwiek papirusu pozabiblijnego traktują jak źródło prawdy. Oczywiście fragmenty Biblii nie są dla nich źródłem godnym zaufania.

Można by dokładniej omówić ten artykuł, ale... w jakim celu? Przypominałoby to rozmowę Napoleona z burmistrzem miasta we Włoszech.

- Dlaczego nie strzelano na wiwat z okazji mojej wizyty? - zapytał Napoleon.
- Powodów jest 20 - po pierwsze nie mamy armat - odpowiedział burmistrz.
- Dziękuję, to mi wystarczy - odpowiedział Napoleon.

Napisano 26 Stycznia 2015
Ostatnie uaktualnienie 26 Stycznia 2015