Bóg Matka

Ostatnie uaktualnienie: 4 Stycznia 2013.


Poniżej mamy film, ukazujący absurdy interpretacji Biblii na podstawie tekstów masoreckich, które ewidentnie są skażone pod wieloma względami. W filmie jest ukazana interpretacja księgi Rodzaju 1:26.

Rodzaju 1:26 Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje

Tajemnice biblii, ELOHIM (Bóg Matka)

Na nasze szczęście zdrowy rozsądek przeważa i tłumacze Biblii są ogólnie uczciwi. Argumentacja w tym filmie jest wzięta z tekstów masoreckich, a ściślej z Kodeksu Leningradzkiego, który powstał w enigmatycznych warunkach w roku 1004 n.e. Jest to Stary Testament - dzieło masoretów żydowskich - wrogów Chrześcijaństwa, którzy z nieznanych nam źródeł przetłumaczyli ST na język judeo-aramejski, dzisiaj niesłusznie nazywany nowoczesnym hebrajskim.

Twierdzenie autorów filmu jest błędne. Tekst Kodeksu Leningradzkiego nie jest oryginalną Torą Biblii!
Okładka Kodeksu Leningradzkiego

Hmmm... jak można nazywać język z okresu około 530 lat p.n.e. - alfabet kwadratowy powstał w czasach Isusa Chrystusa - nazwać nowoczesnym językiem hebrajskim?

Właśnie w tym języku występuje czysto aramejski termin Elohim, który wyraźnie sugeruje trzech bogów, czyli... masorecka podstawa do... Trójcy!

Odpowiedzią na takie tłumaczenie tego tekstu są cytaty w polskich Bibliach, które są tłumaczone jak najbardziej prawidłowo. Zwróćmy szczególna uwagę na wyżej cytowany tekst biblijny. Czy pisze tam - Bogowie? Absolutnie nie! Nie ma tego w żadnym znanym mi przekładzie biblijnym. Czyli tłumacz nie przetłumaczył tego zgodnie z argumentacją filmu. I słusznie!

Tak brzmi ten tekst także w tekście Septuaginty LXX, która jest zwalczana przez katolickie Chrześcijaństwo pod egidą Watykanu oraz rabinów żydowskich, ponieważ jest to najwierniejszy przekład ST, który powstał niemal 1300 lat wcześniej!

Do kogo więc Bóg kieruje te słowa? Odpowiedź na to pytanie mamy w Ewangelii Jana.

Jana 1:1 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Jan 1:2 Ono było na początku u Boga. Jan 1:3 Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało.

W tym przypadku Isus Chrystus jest Słowem Boga. Podkreślony werset wyjaśnia nam, że Chrystus był współpracownikiem Ojca podczas aktów stwarzania. Najprawdopodobniej Bóg skierował te słowa do swego Syna.

 

 

HTML Comment Box is loading comments...

 


Napisano: 4 Stycznia 2013.

Ostatnie uaktualnienie: 4 Stycznia 2013.