10 SPOSOBÓW MANIPULACJI SPOŁECZEŃSTWEM

Ostatnie uaktualnienie: 11 Stycznia 2014

Poniżej jest ukazany schemat wprowadzania negatywnych zmian we wszystkich chrześcijańskich krajach, z Polską i USA włącznie.

Materiał ten powinien przeczytać i obejrzeć każdy, kto miłuje naszą Ojczyznę.

Źródło - http://rak.salon24.pl/377803,10-sposobow-manipulacji-spoleczenstwem

 

Oto oparta o prace amerykańskiego lingwisty Noama Chomskiego, lista „10 strategii manipulacji” przez establishment.

1 – ODWRÓĆ UWAGĘ

Kluczowym elementem kontroli społeczeństwa jest strategia polegająca na odwróceniu uwagi publicznej od istotnych spraw i zmian dokonywanych przez polityczne i ekonomiczne elity, poprzez technikę ciągłego rozpraszania uwagi i nagromadzenia nieistotnych informacji. Strategia odwrócenia uwagi jest również niezbędna aby zapobiec zainteresowaniu społeczeństwa podstawową wiedzą z zakresu nauki, ekonomii, psychologii, neurobiologii i cybernetyki. „Opinia publiczna odwrócona od realnych problemów społecznych, zniewolona przez nieważne sprawy. Spraw, by społeczeństwo było zajęte, zajęte, zajęte, bez czasu na myślenie, wciąż na roli ze zwierzętami (cyt. tłum. za „Silent Weapons for Quiet Wars”).

2 – STWÓRZ PROBLEMY, PO CZYM ZAPROPONUJ ROZWIĄZANIE

Ta metoda jest również nazywana „problem – reakcja – rozwiązanie”. Tworzy problem, „sytuację”, mającą na celu wywołanie reakcji u odbiorców, którzy będą się domagali podjęcia pewnych kroków zapobiegawczych. Na przykład: pozwól na rozprzestrzenienie się przemocy, lub zaaranżuj krwawe ataki tak, aby społeczeństwo przyjęło zaostrzenie norm prawnych i przepisów za cenę własnej wolności. Lub: wykreuj kryzys ekonomiczny aby usprawiedliwić radykalne cięcia praw społeczeństwa i demontaż świadczeń społecznych.

3 – STOPNIUJ ZMIANY

Akceptacja aż do nie akceptowalnego poziomu. Przesuwaj granicę stopniowo, krok po kroku, przez kolejne lata. W ten sposób przeforsowano radykalnie nowe warunki społeczno-ekonomiczne (neoliberalizm) w latach 1980. i 1990.: minimum świadczeń, prywatyzacja, niepewność jutra, elastyczność, masowe bezrobocie, poziom płac, brak gwarancji godnego zarobku – zmiany, które wprowadzone naraz wywołałyby rewolucję.

4 – ODWLEKAJ ZMIANY

Kolejny sposób na wywołanie akceptacji niemile widzianej zmiany to przedstawienie jej jako „bolesnej konieczności” i otrzymanie przyzwolenia społeczeństwa na wprowadzenie jej w życie w przyszłości. Łatwiej zaakceptować przyszłe poświęcenie, niż poddać się mu z miejsca. Do tego społeczeństwo, masy, mają zawsze naiwną tendencję do zakładania, że „wszystko będzie dobrze” i że być może uda się uniknąć poświęcenia. Taka strategia daje społeczeństwu więcej czasu na oswojenie się ze świadomością zmiany, a także na akceptację tej zmiany w atmosferze rezygnacji, kiedy przyjdzie czas.

5 – MÓW DO SPOŁECZEŃSTWA JAK DO MAŁEGO DZIECKA

Większość treści skierowanych do opinii publicznej wykorzystuje sposób wysławiania się, argumentowania czy wręcz tonu protekcjonalnego, jakiego używa się przemawiając do dzieci lub umysłowo chorych. Im bardziej usiłuje się zamglić obraz swojemu rozmówcy, tym chętniej sięga się po taki ton. Dlaczego? „Jeśli będziesz mówić do osoby tak, jakby miała ona 12 lat, to wtedy, z powodu sugestii, osoba ta prawdopodobnie odpowie lub zareaguje bezkrytycznie, tak jakby rzeczywiście miała 12 lub mniej lat” (zob. Silent Weapons for Quiet War).

6 – SKUP SIĘ NA EMOCJACH, NIE NA REFLEKSJI

Wykorzystywanie aspektu emocjonalnego to klasyczna technika mająca na celu obejście racjonalnej analizy i zdrowego rozsądku jednostki. Co więcej, użycie mowy nacechowanej emocjonalnie otwiera drzwi do podświadomego zaszczepienia danych idei, pragnień, lęków i niepokojów, impulsów i wywołania określonych zachowań.

7 – UTRZYMAJ SPOŁECZEŃSTWO W IGNORANCJI I PRZECIĘTNOŚCI

Spraw, aby społeczeństwo było niezdolne do zrozumienia technik oraz metod kontroli i zniewolenia. „Edukacja oferowana niższym klasom musi być na tyle uboga i przeciętna na ile to możliwe, aby przepaść ignorancji pomiędzy niższymi a wyższymi klasami była dla niższych klas niezrozumiała (zob. Silent Weapons for Quiet War).

8 – UTWIERDŹ SPOŁECZEŃSTWO W PRZEKONANIU, ŻE DOBRZE JEST BYĆ PRZECIĘTNYM

Spraw, aby społeczeństwo uwierzyło, że to „cool” być głupim, wulgarnym i niewykształconym.

9 – ZAMIEŃ BUNT NA POCZUCIE WINY

Pozwól, aby jednostki uwierzyły, że są jedynymi winnymi swoich niepowodzeń, a to przez niedostatek inteligencji, zdolności, starań. Tak więc, zamiast buntować się przeciwko systemowi ekonomicznemu, jednostka będzie żyła w poczuciu dewaluacji własnej wartości, winy, co prowadzi do depresji, a ta do zahamowania działań. A bez działań nie ma rewolucji!

10 – POZNAJ LUDZI LEPIEJ NIŻ ONI SAMYCH SIEBIE

Przez ostatnich 50 lat szybki postęp w nauce wygenerował rosnącą przepaść pomiędzy wiedzą dostępną szerokim masom a tą zarezerwowaną dla wąskich elit. Dzięki biologii, neurobiologii i psychologii stosowanej „system” osiągnął zaawansowaną wiedzę na temat istnień ludzkich, zarówno fizyczną jak i psychologiczną. Obecnie system zna lepiej jednostkę niż ona sama siebie. Oznacza to, że w większości przypadków ma on większą kontrolę nad jednostkami, niż jednostki nad sobą.

Autor: Noam Chomski

 

Jest jeszcze jeden sposób, nie ukazany na owej analizie, ale wszyscy możemy to natychmiast zauważyć po przeczytaniu tej informacji.

11 - DWA KROKI W PRZÓD, JEDEN W TYŁ

Rządy stawiają najczęściej dwa kroki do przodu i jeden do tyłu. Jest to szczególnie niebezpieczne, ponieważ skutecznie usypia naszą czujność. Polega to na tym, że podwyższa się dwie ceny - powiedzmy prąd i oprocentowanie hipoteki, ale w tym samym czasie lub nieco później obniża się cenę paliwa.

Owa obniżka jest rozdmuchiwana przez media i społeczeństwo nabiera pewnej nadziei a nawet zaufania, myśląc, że istnieją w rządzie ludzie o pozytywnym charakterze, którzy dążą do dobra obywateli oraz kraju. Nic bardziej błędnego.

Rezultaty z określonego okresu takiej polityki wyraźnie wskazują na celową destrukcyjną akcję rządu.

Wystarczy nieco prześledzić historię, aby zauważyć, że nasze życie oraz nasza wolność stałe i wyraźne się pogarszają, pomimo zmiany kilku rządów

Końcowy bilans jest dewastujący.

Mamy coraz mniej środków do życia, coraz więcej długów oraz coraz mniej prawa do czegokolwiek.

Co najgorsze - jest nas coraz mniej!

Polska jest wspaniała dla Żydów czy Muzułmanów, ale nie dla Polaków, którzy uciekają z kraju za chlebem.

Właśnie rezultaty świadczą wymownie o zbrodniczym planie, który od dziesięcioleci jest z żelazną konsekwencją realizowany przeciwko nam! To nie jest przypadek jednego czy nawet dwóch 'nieudolnych' rządów. To jest fala rządów, z których ani jeden nie poszczycił się czymkolwiek pozytywnym podczas swojej kadencji. 

Okazuje się także, że rządy te są bardzo udolne, ale ich plany nie przewidują naszej pomyślności.

Poniżej krótki film z polskimi napisami, który ukazuje rzeczywiste badania, które się stosuje po to, aby nas jeszcze bardziej ogłupiać i podporządkowywać w celu powolnego i systematycznego wyniszczania.

Asch PL napisy

Zwróćmy uwagę na bardzo przebiegłe studia reakcji normalnych ludzi. Ten właśnie przykład wyjaśni nam, dlaczego z wieloma ludźmi tak trudno jest rozmawiać o Prawdzie - dlaczego są tacy ślepi.

Istnieje Tavistock Institute of Human Relations - instytut międzyludzkich stosunków i zachowania się. Badania na powyższym filmie to jedynie najprostsze mechanizmy owej kontroli. Instytut ten pracuje pełną parą przez kilkadziesiąt lat i badania tam poczynione są znacznie bardziej skomplikowane oraz efektywne.

Z wyników owych badań korzysta Elita Iluminatów oraz kontrolowane przez nią władze.

Instytut ten jest także znany z... powiązań z okultyzmem! Wiele informacji jest tam podsuwanych przez demony i upadłe anioły. Obie grupy znają dokładnie ludzkie reakcje na takie czy inne bodźce. Metody te nie są publikowane i dotrzeć do nich jest niemal niemożliwe.

Ale efekty doskonale znamy i widzimy wyraźnie, że świat zupełnie zwariował. Owo szaleństwo jest właśnie efektem stosowania takich szatańskich metod.

Z tych przyczyn Bóg wybaczy swemu ludowi tak wiele, ponieważ Jego lud jest w ohydny sposób manipulowany do tego stopnia, że większość nie jest w stanie myśleć inaczej, niż im wszczepiono takimi właśnie metodami. Gorąco zachęcam nie tylko do dokładnego zapoznania się z owymi szatańskimi pułapkami, ale do masywnego rozpowszechniania tych niezwykle ważnych informacji. Wielu ludzi budzi się z letargu poznając powyższe sposoby zniewalania, dotychczas przez nich niewidoczne i niezrozumiałe.

 

Kolejny film ukazuje nam schematy działań, i manipulacji społeczeństwami. Pomimo, że film mówi tylko o USA, wszystko, co jest w tym filmie przedstawione dotyczy każdego kraju chrześcijańskiego.

Film wyprodukowano przez największych myślicieli chrześcijańskich w USA i co najważniejsze, nie wnika on w jakąkolwiek religię.

O Biblii mówi się dopiero od połowy filmu. Ukazane są plany komunistów, które są realizowane co najmniej od lat 50-tych.

Dlaczego komunistów? Cóż ma komunizm do Prawdy?

Ma i to bardzo wiele. Jest to narzędzie szatana, używane w najważniejszym dla niego celu.

 

Zmuszenie Chrześcijan do wzięcia znaku Bestii!

 

W chwili obecnej we wszystkich krajach Chrześcijaństwa, czyli 10 pokoleń Izraela mamy już nieoficjalnie... socjalizm czyli tzw. starą polską komunę, która w rzeczywistości była socjalizmem. Nie zapominajmy żer ZSRR za Stalina oraz hitlerowskie Niemcy także miały socjalizm.

Film o celach komunizmu nie mówi, ale... ja wam powiem!

Komunizm to totalitarny system, gdzie człowiek nie ma już żadnych praw. Socjalizm dawał mnóstwo wolności. Komunizm nie daje absolutnie żadnej wolności. Jest to system totalitarny.

Jedynie w komunistycznym systemie można zmuszać do wzięcia znaku Bestii, bez obawy przed rewolucją i stosować kary śmierci w przypadku odmowy przyjęcia znaku Bestii.

Teraz możemy zrozumieć dokładnie wszystko, co się dzieje na świecie.

Doprowadzić Amerykę do upadku

 

Film ten trzeba oglądać z pewnymi poprawkami. Nie tyle chodzi o USA - USA to dla twórców filmu konkretny przykład - ale schemat destrukcji dotyczy całego Chrześcijaństwa, ponieważ zniszczenie Chrześcijaństwa jest celem owego spisku.

Ten film ukazuje nam mechanizmy ich ogłupiania. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że umysł ludzki bez pomocy Boga nie jest w stanie z tego jarzma się wyrwać. Władze o tym doskonale wiedzą - dlatego owa manipulacja jest stosowana przez tyle lat i tak niewielu ludzi jest w stanie ową manipulację rozpoznać.

Jeżeli rzeczywiście miłujemy Boga i Prawdę, MUSIMY coś z nią zrobić.

Nie będziemy chować Prawdy pod łóżkiem!

Przede wszystkim, prośmy Boga o pomoc w zrozumieniu tych problemów.

Większość Chrześcijan powinna na forach stawiać zdecydowany opór Hasbarze i innym dezinformatorom i satanistom a nie jedynie biernie czytać podobne informacje w komforcie własnego domu i ze strachu nie zabierać w tych kwestiach głosu.

Jeżeli oni pisują bzdury za pieniądze, nie stać nas napisanie czasami czegokolwiek na własnym bezpłatnym blogu z miłości do Prawdy, Boga, Jego Prawa a także Jego Syna!?

Mamy talenty? Potrafimy pisać, kopiować itd.? Róbmy z tego użytek i informujmy - tak naszych braci i siostry, jak i te zagubione w świecie owce, które straciły z powodu szatańskich machinacji wiarę w Boga.

Film jest bardzo mocny i mądry. Warto go obejrzeć tyle razy, ile trzeba, aby cały film dobrze zrozumieć.

 

Napisano: 11 Stycznia 2014

Ostatnie uaktualnienie: 11 Stycznia 2014
Copyright © 2010 thewordwatcher