Wzięcie do Nieba, czekajmy z nadzieją

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha. [BM]

Skąd się bierze światowa panika władz i koncernów? Jest to strach przed niezwykle bliskim sądem Boga nad mieszkańcami Ziemi. Kto wpada w tą panikę? Szatan i jego nasienie węża, posiadające władzę nad całym światem.

Większość ludzi czytających Biblię częściowo o tym już wie, ale takie informacje są czasami nieco trudne do zaakceptowania. Brzmi to być może nieco zbyt odważnie powiedziane, ale... warto się nad tym poważniej zastanowić.

Dopiero teraz okazuje się, że władze i światowe autorytety doskonale znają plany Boże. Ową wiedzę posiadają oni od szatana, którego w ukryciu oni wielbią. Tutaj trzeba użyć zdrowego rozsądku. Zdajmy sobie sprawę z fundamentalnej prawdy.

Istnieje na świecie szatan, wielbiony przez elity tego świata, aczkolwiek on się przed światem chowa. Także istnieje Bóg, a szatan i jego słudzy panicznie się Boga boją.

Przed tą wiedzą nie można uciec a ta logika jest doskonale udowodniona. Zacznijmy szukać na Internecie nieco informacji o satanizmie, a natychmiast znajdujemy sporą ilość informacji potwierdzających masowy kult szatana, jego medialną ochronę oraz masowe ofiary z ludzi i dzieci, składanych ku czci szatana przez szatańskie elity, czyli rządy tego świata.

Linki o satanizmie.

W języku polskim nie ma aż takich wielkich ilości materiałów w tym temacie. Po angielsku jest tego masa. Dodajmy do tego nienawiść do Biblii oraz do Boga wszystkich rządzących elit na Ziemi, to natychmiast zobaczymy przyczynę oraz skutek światowego satanizmu.

Polityka świata polega na rozkazach szatana, który przygotowuje się do ostatecznej walki przeciwko Bogu i Synowi Bożemu. Szatan doskonale wie, że jego dni są już policzone. Wypędzony brutalnie z Nieba szatan jest świadomy, że nie ma on żadnych szans na wygranie wojny przeciwko Bogu.

Szatan ma olbrzymie obawy znając wyrok Boga i jest on tym przerażony, co udziela się jego sługom, którzy rządzą światem w jego imieniu. Owo przerażenie jest widoczne na każdym kroku i wszelkie wydarzenia na świecie są już przegraną wojną przeciwko Bogu.

Głównym celem szatana i jego wielbicieli jest wyrządzenie Ziemi oraz ludziom jak największe szkody. Jest to jedyna droga, która mogłaby Boga zasmucić ale i taki plan jest bardzo nierozsądny, ponieważ Bóg z góry wie, do czego oni się będą posuwali.

W ten sposób Bóg podejmuje swoje decyzje, kto będzie wzięty do Nieba a kto zostanie jednym ze współkróli 144.000 Narodu Wybranego. Na tej podstawie Bóg dokona sprawiedliwego sądu na całym światem. Szatan świadomie i bardzo niechętnie pomaga w tym... Bogu!

Jest już oczywiste, że szatan i jego zbrodnicze i pedofilskie kohorty nie mają żadnych szans na przeżycie Sądu Boga. A to powoduje u nich paniczny strach, który jest widoczny w ich działaniach w celu dokonania jak największych szkód dla mieszkańców szatańskiego świata.

Szatan widzi ruchy ludzi na całym świecie, których nie jest on w stanie powstrzymać.

Czy to nas dotyczy? Onio nie mogą zbytnio nas atakować, ponieważ mamy w wielkim stopniu ochronę Boga, ale nie wszyscy wybrani na Bożą ochronę zasługują. W taki sposób Bóg przeprowadza swój Sąd nad nami.

Prawda o obecnym świecie

Jest oczywiste, że cały bałagan światowy od czasów Ogrodu w Edenie to dzieło samego szatana. Szatan odrzucił Boga i Prawo i to spowodowało straszliwe zniszczenia na Ziemi i w Niebie. Niektórzy aniołowie wyparli się Boga i zeszli na ziemię współżyjąc z córkami ziemskimi.

To spowodowało potop oraz skrócenie naszego życia najpierw do 1000 lat a po potopie do 100 lat życia. Ale szatan nie zrezygnował z walki z Bogiem. Doszło w końcu do tego, że został on oraz jego banda aniołów wyrzuceni z Nieba na Ziemię.

Dlatego taki chaos panuje na Ziemi. Wszystkie wojny, mordy, choroby oraz inne nieszczęścia to wina szatana i kontrolowanych przez niego rządów. Fałszywe religie to także jego dzieło. Wszystkie prawa na ziemi, ohydna oraz szkodliwa technologia dla świata to także jego dzieła.

Bóg dał nam wspaniałe pożywienie, bezpłatną energię i szanse na życie wieczne, ale szatan nam to wszystko odebrał. Teraz szatan karmi nas straszliwymi kłamstwami o Covid-19 i innych planowanych 'epidemiach' czy też rzekomej zmianie klimatu. Najprawdopodobniej rzekoma zmiana klimatu to działania z rozkazów samego Boga - są to kary dla grzesznej populacji.

Wszystkie znane nam technologie są wycelowane przeciwko nam, oraz przeciwko 10 Przykazaniom. Szatan i sataniści z pasją je nienawidzą.

Zaczyna się ostra wojna na Ziemi

Bóg już rozpoczął sąd nad jej mieszkańcami. Najprawdopodobniej na Ziemi żyje zaledwie 20% potomków Adama i Ewy, czyli Słowian, Narodu Wybranego spośród potomstwa nasienia węża. Naród Wybrany oraz mała część ludzi, którzy także staną za Bogiem otrzyma życie wieczne.

Rasa biała jest najpiękniejszą i najzdolniejszą rasą na całej Ziemi, ponieważ jest to w większości Lud Boży - stworzony przez samego Boga. Wszystkie inne rasy, oprócz części ludzi czarnych - nie mają wielkich szans na przeżycie sądu Bożego. Dlatego oni nas bardzo nienawidzą!

II Ezdrasza 16:(70) Ponieważ w wielu miejscach i najbliższych miastach będzie wielkie powstanie przeciwko tym, którzy boją się Pana. (71) Będą jak szaleńcy nie oszczędzający nikogo, ale będą plądrować i niszczyć tych, którzy będą kontynuować bojaźń Pana. (72) Będą niszczyć i grabić ich dobra, wypędzać ich z domów. (73) Wtedy sprawdzona jakość moich wybranych będzie ukazana jak złoto sprawdzone przez ogień. (74) "Słuchajcie moi wybrani," mówi Pan. "Oto dni ucisku z zasięgu ręki a ja was uwolnię od nich. (75) Nie bójcie się i nie wątpcie, ponieważ Bóg jest waszym przewodnikiem. (76) Wy, którzy strzeżecie moich Przykazań i przepisów" mówi Pan Bóg, " nie pozwólcie, aby wasze grzechy was pogrążały, lub wasze nieprawości przeważały nad wami."

Bóg doskonale wie, że jesteśmy obecnie najsłabszym pokoleniem ludzi na ziemi w dziejach całego świata. To także powoduje, że jesteśmy większymi grzesznikami niż nasi przodkowie, ale Bóg jest wyrozumiały i jeżeli grzechy nasze nie przeważają nad nami, zostaniemy uwolnieni od naszych oprawców.

Wszyscy wrogowie Boga będą pozbawieni życia. Niewielka część ludzi stanie po stronie Boga i dlatego jedynie oni zostaną oszczędzeni. Naród Wybrany, Słowianie i Polacy będzie żył pod berłem naszego Zbawiciela i Króla, Isusa Mesjasza, który za nasze grzechy poniósł śmierć.

To są rzeczywiste przyczyny nienawiści niemal wszystkich ludzi do do Słowian i Polaków. Władze o tym  doskonale wiedzą!

Polska nigdy nie zaatakowała żadnego państwa, ale często musiała się bronić.

To wszystko tłumaczy nam coraz większą ilość szaleństw władz tego świata, które doskonale wiedzą, że ich zguba wkrótce się dokona. Oto przyczyny zadawania nam jak największych strat, aczkolwiek wielu z nas posiada już teraz wielką ochronę ze strony Boga.

Śmierć nam nie grozi, ale WSZYSCY jesteśmy ofiarami wielkich ataków demonicznych, co nam bardzo utrudnia obecne życie. Pocieszmy się tym, że to nie tylko ja, czy ty; doświadczamy takich ataków. Wiedząc to starajmy się z modlitwą i opanowaniem dawać sobie radę.

Wszyscy jesteśmy ostro atakowani!

Niewielu zdaje sobie sprawę, że te ataki to ataki w demonów w celu pozbawienia nas Bożej Łaski. Dopiero niedawno zdałem sobie sprawę z tego, że wszyscy ludzie wielbiący Boga i oczekujący powrotu Isusa, są zaciekle atakowani przez demony.

Pamiętajmy o tym!!! Nasze wyzwolenie jest już bardzo, bardzo bliskie, a obecne cierpienia czynią nas mocniejszymi i bardziej oddanymi sługami Boga i Isusa.

Ich szatańskie ataki to znak ich słabości oraz wielkiego strachu. Nie bójmy się ich, ponieważ Bóg nas wspiera i chroni.

Często nas to bardzo boli i wielu z nas nie rozumie, dlaczego jesteśmy tak traktowani i dlaczego Bóg na to pozwala. Wiedzmy, że jest to jedynie chwilowe a nas oczekuje olbrzymia nagroda za naszą wytrwałość.

Musimy wiedzieć o jednej rzeczy i dokładnie to przemyśleć!

Istnieje na Ziemi jedynie mała grupa osób, która rozumie Boży koncept wzięcia z Ziemi do Nieba grupę osób przez Boga powołanych do wiecznego życia w Niebie.

To oznacza, że nikt inny tego nie rozumie!

Są wyraźne wersety biblijne, które mówią nam, że dopiero po wzięciu do nieba wybranych na oczach całego świata, Bóg otworzy oczy całemu światu. To jest dowód na nasze powołanie. Jeżeli rozumiesz temat wzięcia do Nieba, to masz już Boże zaproszenie i dlatego to rozumiesz.

II Ezdrasza 6:(26) I oni zobaczą ludzi, którzy będą wzięci do góry, którzy nie skosztowali śmierci od narodzenia swego, i odmieni się serce mieszkańców ziemi i będzie przemienione w innego ducha.[BM]

To jest główna przyczyna ataków szatana oraz jego demonów.

Zachariasza 8:(23) Tak powiedział Pan Wszechmocny: Stanie się w owych dniach, że dziesięciu ludzi ze wszystkich języków narodów odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Izraelity, mówiąc: Pójdziemy z wami, bo słyszeliśmy, że z wami jest Bóg.

Zwróćmy także uwagę na to, że II Księga Ezdrasza została usunięta z Biblii i dopiero teraz jest oczywiste, dlaczego. Tylko ta Księga ujawnia nam detale w tym temacie, o którym w Ewangelii Mateusza niemal nic ważnego nie wiemy. Większość informacji jest w II Ezdrasza.

To oznacza tylko jedno. Z pewnością szatan to usunął, lub jego kohorta demonów, aby storpedować w jak największym stopniu wzięcie do Nieba tych wybranych. To znaczy, że najrawdopodobniej w innych zaginionych księgach Biblii mamy jeszcze więcej tych informacji.

Zwykle nie wiemy, kto nas atakuje i z jakich przyczyn. Wtedy nas to boli i podejmujemy walkę z siłami demonicznymi i przegrywamy ją... grzechem. Zacznijmy to traktować inaczej wiedząc, kto i dlaczego nam to czyni, zwłaszcza, jeżeli wiemy, że nas także chroni Bóg.

Szatan i upadli aniołowie doskonale wiedzą, że dla nich ma miejsca w Niebie i czeka ich śmierć. Ale pogradzani przez nich słudzy Boży zastąpią ich miejsca oraz otrzymają od Boga życie wieczne i to własnie w Niebie, z którego szatańskie siły zostały usunięte wraz z wyrokiem wiecznej śmierci od samego Boga. To najbardziej ich rozwściecza!

Jesteśmy pod opieką Boga ale pewne ataki są dopuszczalne, jako próba. Demony nas stale prześladują, aby nas pozbawić i życia i nieba. Starajmy się za wszelką cenę nie grzeszyć podczas ich ataków i na jakiekolwiek prowokacje starajmy się nie reagować.

Jeżeli tak to zrobimy, szatan czy demony przestaną nas atakować dla straty czasu. Ich celem jest wprowadzenie nas w grzech. Trzymajmy się z dala od grzechów a Jakub podał nam na to receptę. Niezwykle mądre zdanie skierowane do nas!

Jakuba 4:(7) Przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

W takim przypadku ataki na nas nie przynoszą żadnego negatywnego efektu czyli grzechu z naszej strony. Taki jest jednak cel ich ataków. Jeżeli atakujące nas demony nie uzyskują spodziewanych rezultatów, zmieniają je lub... się poddają! Bóg nam zawsze pomaga.

Módlmy się więc często do Boga o Jego pomoc.

Wiele zależy od naszych reakcji. Pamiętajmy także, że wzięcie do nieba fałszywi chrześcijanie nazywają porwaniem. To ubliża Bogu! Bóg nas nie porwie, ale wielu z nas zabierze do Nieba. Owo wzięcie będzie widoczne dla całego świata. Od tego zacznie się sąd Boga nad Ziemią!

Jest to szczególnie bolesne dla szatana, dla którego już nie ma w Niebie miejsca a nawet na ziemi wielu nim pogardza. A Bóg zabierze do nieba swoich wybranych, choć niedoskonałych ludzi, których mądrością jest poddanie się Bogu i Prawu Bożemu.

Za nasze grzechy Isus złożył swoje życie na krzyżu jako niezwykłą ofiarę za nas oraz za 144.000 Jego współkróli.

Nikt inny z Jego ofiary nie skorzysta i w 1000 letnim Królestwie Bożym życie będzie trwało nie dłużej niż 100 lat.

Pamiętajmy o niezwykłym ale tajnym dla władz świata Bożym planie.

1 Piotra 1:(3) Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Isusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Isusa Chrystusa, (4) Ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu, i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, (5) Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. (BM)

Ponowny dowód, że o Bożym planie wiemy tylko my, ponieważ objawienie wzięcia do Nieba nastąpi dopiero w czasie ostatecznym. Ten cytat wyjaśnia nam, dlaczego tylko my o tym planie Boga wiemy. Tylko my wiemy, że Isus przez śmierć i zmartwychwstanie umożliwił nam Niebo!

Przemyślmy to wszystko dokładnie i prośmy Boga o pomoc i zrozumienie. Jeżeli nie będziemy nigdy prosić, to nigdy tego nie otrzymamy!

Ufajmy w pełni naszemu Bogu!

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]