Wzięcie do Nieba paniką dla świata!

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

To nie jest przesada. Religie udają, że coś takiego nie istnieje, albo z pasją negują, że wzięcie do Nieba jest możliwe i że może się w każdej chwili wydarzyć. Do tej pory nie myślałem o tym, ale po pewnym czasie zauważyłem przypadkowo, z jaką zaciekłością chrześcijańscy liderzy podchodzą do wzięcia do Nieba.

Natrafiłem na jedną witrynę, na której w czterech filmach człowiek aż się unosił z wściekłości, jak można w taki nonsens wierzyć. Z poniższym cytatem mamy oczywisty problem, ponieważ Encyklopedia Britannica nie podaje tych znanych wersetów z Mateusza, mówiących o wzięciu do Nieba.

Mateusza 24:(40) Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. (41) Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. (42) Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan wasz przyjdzie. (43) A to zważcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której porze złodziej przyjdzie, czuwałby i nie pozwoliłby podkopać domu swego. (44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Jest widoczna przyczyna, dlaczego niezwykle rzadko ten fragment Matusza jest zawzięcie pomijany. Powód jest bardzo oczywisty. Satanistom nie chodzi tyle o naszą wiedzę, ale chodzi im o to, że wzmianka o wzięciu do Nieba może spowodować olbrzymią lawinę ludzi, których to obudzi ze snu.

Powyższy werset ukazuje nam więcej, niż to pobieżnie wygląda. Mówi on o zabraniu jednych osób, ale drugie, nawet w tym samym miejscu będą pozostawione. Dalsze detale są jeszcze ciekawsze. Mamy polecenie, aby czuwać, czyli bądźmy przygotowani i czekajmy na przyjście Pana czyli Isusa Mesjasza.

To także wyraźnie świadczy o tym, kto spowoduje i zorganizuje wzięcie osób wybranych do Nieba. To uczyni sam Isus Chrystus, a my musimy na to od pewnego czasu czekać! Najważniejsze dla świata szatana jest to, że od momentu wzięcia wybranych do Nieba rozpocznie się na Ziemi działanie Boga i Syna, co oznacza niedwuznacznie że wszystkie religie chrześcijaństwa zostaną natychmiast porzucone.

Poznajmy te niezwykle ważne wersety i bądźmy mentalnie przygotowani na wzięcie do Nieba przez Isusa!

 Postawa do wzięcia do Nieba jest interesująca!

Przeczytajmy najpierw ten artykuł. https://www.britannica.com, który przetłumaczony z języka angielskiego. Jak często się to zdarza, niemal nikt pisząc o wzięciu do Nieba nie wspomina i nie cytuje wersetu z Mateusza 24 rozdziału, który wyraźnie mówi o zabraniu ludzi wybranych do Nieba.

Także w poniższych linkach nikt o wersetach z Mateusza 24:40-44 także nie wspomina. Nie zawsze tłumaczenia z szatańskiego Google działają tak w Australii oraz w Polsce. Zrobiłem więc kopię przetłumaczoną z angielskiego na polski i zwykle będę kopiował artykuły przetłumaczone na polski.

W taki dramatyczny sposób wzięcie do Nieba jest przed światem ukrywane.

Zacząłem nieco szukać w temacie o wzięciu do Nieba i zaczyna to wyglądać bardziej ciekawie, niż podejrzewałem. Opór przeciwko wzięciu do Nieba jest niezwykle zawzięty oraz bardzo zagmatwany po to, aby nikt nie sprawdzał osobiście dowodów, ale aby uwierzył w masę przedstawionych 'dowodów'.

W tym linku mamy Wikipedię, znaną głównie z propagandy szatańskich rządów. Wikipedia stara się ukazać wzięcie do Nieba jako zupełnie błędne zrozumienie sprzecznych ze sobą wersetów, które sobie zaprzeczają. Oni jako 'znawcy' Biblii sugerują nam, że Biblia jest po prostu w błędzie.

Wikipedia oraz wszelkie inne organizacje piszące o wzięciu do Nieba nazywa to wzięcie porwaniem, co sugeruje brutalne i nieuczciwe porwanie siłą jakiejś osoby, ponieważ termin: porwanie jest przestępstwem karanym za drastyczne łamanie prawa. Porywanie ludzi jest nadal karane w większości państw na świecie.

porwanie «zorganizowane działanie mające na celu uprowadzenie kogoś lub czegoś. Źródło1 oraz Źródło 2. Jest to wyjątkowo negatywne określenie zabrania kogoś w nagrodę do Nieba!

Mam w programie e-Sword 16 wersji Nowego Testamentu w języku polskim i w każdym z nich użyto słowo - wzięcie.

Tymczasem werset z Mateusza podaje nam rzeczywiste wyjaśnienie.

Mateusza 24:(44) Dlatego i wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie.

Zastanówmy się, do kogo te słowa są skierowane. Wystarczy przeczytać wersety od 40-44 a okaże się, że te słowa są skierowane do... osób, które będą wzięci do Nieba, a nie brutalnie porwani. Będą to ci, którzy będą gotowi na przyjście Isusa. Ich obowiązkiem będzie gotowość do wzięcia do Nieba czyli uważne i cierpliwe czuwanie. Tego wymaga on nich sam Bóg a nagrodą za czuwanie jest wieczne życie!

Jedynie osoby czekające będą wzięte do Nieba!

Dla osób wybranych przez Isusa jest to największa nagroda, jaką może sobie człowiek wyobrazić. Ludzie wybrani będą żyli wiecznie w Niebie. Oni nigdy nie zaznają śmierci. To za nich umarł Isus oraz 144.000 wybranych.

Co jest jeszcze ciekawe i ważne, jedynie osoby wybrane przez Isusa do Nieba będą wzięte do Nieba i tylko oni będą oczekiwali pojawienia się Mesjasza, który ich zabierze do Nieba. Jakbyśmy na to nie patrzyli, jest to jedynie napomnienie dla kandydatów do pójścia do Nieba.

Isus ujawni się na Ziemi nieco później i zobaczą go wszyscy ludzie i wszystkie władze.

To jest właśnie przyczyną wielu artykułów na Internecie o wzięciu czy raczej porwaniu do Nieba, które są wyjątkowo ważne dla szatana i dla satanistów. Z tych przyczyn wrogowie Boga i Isusa przygotowali chrześcijan na błędne zrozumienie wersetów z Mateusza.

Mamy także całkowicie zagmatwany opis Łukasza, który nigdy nie widział Isusa i nikt z uczniów Isusa o Łukaszu nigdy nie wspomniał, pomimo, że Łukasz rzekomo żył w tym samym czasie a nawet ,podobno' żył w tym samym miejscu. Ani Isus o nim nie wspomniał, ani sam Łukasz nie zadbał o to, aby osobiście poznać Mesjasza, o którym miał podobno napisać Ewangelię.

Dla przypomnienia, poniżej mamy cytat z Ewangelii Łukasza o powstaniu jego 'ewangelii', ponieważ Łukasz napisał Ewangelię wyłącznie z opowiadań przypadkowych ludzi, ale o Mateuszu czy Janie 'apostoł' Łukasz jakoś nie wspomniał ani jednym słowem. Przeczytajmy nieco o Łukaszu w tym linku.

Łukasza 1:(1) Skoro już wielu podjęło się sporządzenia opisu wydarzeń, które wśród nas się dokonały, (2) Jak nam to przekazali naoczni od samego początku świadkowie i słudzy Słowa, (3) Postanowiłem i ja, który wszystko do początku przebadałem, dokładnie kolejno ci to opisać, dostojny Teofilu, (4) Abyś upewnił się o prawdziwości nauki, jaką odebrałeś.

Być może po wielu latach częśc ludzi, poza Janem i Mateuszem napisało o tych wydarzeniach, czyli Łukasz z pewnością czytał ich prace i na wszelki wypadek on to 'wszystko od początku przebadał' i to wszystko opisał, bez jakiegokolwiek natchnienia ze strony Boga oraz bez pomocy Jana i Mateusza.

Powróćmy jednak do wzięcia do Nieba!

Z powodu wzięcia do Nieba usunięto z Biblii II Ezdrasza

W tym linku jest Biblia Mesjańska, która zawiera także II Księgę Ezdrasza. Pierwsza Ezdrasza niewiele nam mówi, ale ona w niczym nie przeszkadza satanistom. Ale II Księga Ezdrasza jest uznawana bezpodstawnie za apokryf, pomimo że jest ona pióra tego samego autora i wyjaśnia nam bardzo wiele.

Nikt nie podaje przyczyn, dlaczego I Ezdrasza jest w Biblii, ale na umieszczenie II Ezdrasza świat szatański nie mógł sobie pozwolić!

W tym linku mamy obszerny artykuł na temat wzięcia wybranych przez Isusa do Nieba. Ten artykuł ukazuje nam dosadnie, dlaczego szatańskie siły usunęły z Biblii II Księgę Ezdrasza. To także daje nam niezbity dowód na to, że WSZYSTKIE  religie na Ziemi są nadal ściśle kontrolowane przez szatana.

To dla Boga ani dla Syna nie ma większego znaczenia, ponieważ osoby, które będą wzięte do Nieba już są o tym poinformowane i tego wzięcia z cierpliwością oraz nadzieją oczekują. Cały świat dowie się o tym planie Boga i Isusa dopiero podczas wzięcia wybranych do Nieba.

Czy wzięcie do Nieba jest postrachem dla świata?

Postrachem jest na pewno, ponieważ wszystkie religie bez wyjątków są całkowicie kontrolowane przez szatana oraz jego sług. Dlatego religie zwykle się nie zwalczają ani nawzajem nie krytykują. Także ich postawa do wzięcia do Nieba jest sprytnie zniekształcona i wzięcie do Nieba nie jest popularne.

Informacji o wzięciu do Nieba w Biblii jest bardzo mało z powodu celowego usunięcia II Księgi Ezdrasza!

Świat szatański doskonale wie, że wzięcie do Nieba nastąpi, a także świat szatana zna wszystkie proroctwa i doskonale wie, że czeka ich olbrzymia zagłada, przed którą szatan i jego słudzy nie są w stanie się gdziekolwiek ukryć. Szatan jest zupełnie bezradny mając podany wyrok śmierci przez Boga.

Ludzkie służący szatanowi nawet nie próbują ujawnić nam jakichkolwiek pozytywnych dzieł szatana dla ludzkości, ponieważ szatan niczego pozytywnego w jakimkolwiek kierunku nie uczynił. Oto przyczyna wielbienia go w ukryciu, ponieważ nie jest on w stanie uczynić dla ludzkości absolutnie niczego dobrego.

Wszystkie działania grzeszne ludzi są rezultatem bezpodstawnego buntu szatana wobec Boga. Nie czyni to ludzi niewinnymi, ponieważ po to otrzymaliśmy rozum, aby rozróżniać dobro od zła i doskonale orientujemy się, co jest dobrem a co złem. Dlatego nasze postępowanie będzie przez Boga osądzone. Wybór sposobu życia zależy więc od nas!

Nie tylko my posiadamy tę świadomość, ale świat szatana także o tym doskonale wie i drży już przed Bogiem ze strachu.

Zwróćmy uwagę na niezwykłą mądrość Boga. Bóg nawet pozwolił szatanowi na atak na Adama i Ewę, w celu sprawdzenia ich lojalności wobec Boga. Bóg także zezwolił szatanowi, aby sprawdzał naszą lojalność wobec Boga i ukazywał ludziom bezradność szatana, czyli przestrogę dla wielu ludzi na Ziemi.

Postawa szatana jest dowodem, że Bóg nie jest winny jakiegokolwiek zła na Ziemi, a odpowiedzialnym za wszelkie zło jest szatan oraz ludzie używający jego szatańskie pomysły. Media pokazują nam, że dosłownie wszystko, co szatan czyni jest ultymatywnym złem. Także każdy człowiek, który łamie teraz oraz będzie łamał kiedykolwiek Prawo Boga, zostanie przez Boga srogo ukarany.

Sąd Boga jest bliski i wzięcie do Nieba jest pierwszym krokiem Boga ku sądowi nad wszystkimi mieszkańcami Ziemi.

To wszystko jest doskonale znane satanistom tego szatańskiego świata, którego najbardziej ulubioną rozrywką są wojny, mordy oraz najdziksze formy seksu z dziećmi i mordy na dzieciach - słowem cała pedofilia szatańska. Oni doskonale wiedzą, że nie zostaną pozbawieni kary z ich olbrzymie zbrodnie.

Znane plany Boga podane nam w Biblii już powodują paniczny strach pośród nasienia węża, które jest głównie odpowiedzialne za zdecydowana większość najbardziej straszliwych wojen oraz mordów  i gwałtów na dzieciach i na osobach dorosłych.

Rządzący obecnie zbrodniarze nie umkną przed Bożą sprawiedliwością.

Świadomość bliskiego sądu oraz kary już powoduje u wielu z nich paniczny strach, który jest już coraz bardziej widoczny i widać to po ich działaniach, które im nigdy i w niczym nie pomogą.

Na Ziemi pozostaną jedynie ludzie posłuszni Bożemu Prawu i wielbiący Boga czyli głównie Słowianie!