Watykan wielbi Lucyfera?

Wielkość czcionki - A A A
 

Ostatnie uaktualnienie: 9 Maja 2012.

Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Teraz mamy kolejny dowód utrwalony na filmie.

Poniżej jest fragment filmu z mszy w dniu Wielkanocy,  czyli w Niedzielę. (Sunday czyli dzień słońca.)

Petrus Romanus resides as Lucifer is invoked on Ishtar Sunday 2012

(Piotr Rzymski rezyduje w momencie wywoływania Lucyfera podczas Niedzieli Astarte 2012)

Około 3:40 prowadzący mszę wymawia taki tekst po łacinie. Jest on także wyświetlany na ekranie.

Flammas eius lúcifer matutínus invéniat: ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum. Christus Fílius tuus, qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit, et vivit et regnat in sæcula sæculórum.

Tłumaczenie w Google - naciśnij na link.

Moje tłumaczenie z angielskiego:

Lucuferze, twoje płomienie nadal płoną, Lucyferze  w zamian Chrystusa, gwiazdo poranna powracająca z piekła i rozlewająca nowe światło na całą ludzkość, ty gwiazdo żyjąca i rządząca na wieki wieków. Amen.

Wielu zaprzeczy, że to tłumaczenie nie jest dokładne i łacińskie słowo - lucifer oznacza tylko i wyłącznie - gwiazda poranna. Nie jest to zgodne z prawdą. Tak rozumując można nawet 'udowodnić', że Jezus jest Lucyferem - co jest czystym nonsensem.

  • Wenus - po łacinie - veneris.
  • Gwiazda - stella
  • Gwiazda poranna - Die stella

Lucifer to imię. Koniec i kropka. Nigdy nie używa się imienia, aby cokolwiek ukazać czy wyjaśnić. Jest to imię które odzwierciedla przymioty osoby, którą owo imię oznacza. Imię to posiada także znaczenie - niosący światło - od lux (lucis) światło, ferre - nieść, lub lucem ferre. Nie ma niczego dalszego od Prawdy.

Lucyfer to bezspornie imię szatana. Google daje nam 43 000 000 wyników poszukiwań.. Sprawdź!

Sprawdź także w Wikipedii co znaczy imię - Lucyfer. Trzeba także wziąć pod uwagę to, że świat jest kontrolowany przez Lucyfera i nie wszystkie informacje będą wiarygodne. Jest więc ewidentne, że Lucyfer przybrał sobie to nowe imię, oraz ze jest on w tym właśnie imieniu czczony.

NWO jest nazywany także Lucyferiańskim Nowym Porządkiem Świata, a jego głównym reżyserem jest właśnie Watykan - twórca Unii Europejskiej! Sprawdź te filmy -

Można więc z pełnym przekonaniem stwierdzić, że w tym przypadku nie ma mowy o błędzie czy niedopatrzeniu.

Następny problem to prosty fakt, że Jezusowi nigdzie w Biblii nie przypisano imienia - Lucyfer.

Lucyfer to współczesne imię szatana.

A ową gwiazdą jest rzeczywiście Jezus. 2 Piotra 1:19, Objawienie 2:28 oraz 22:16. Jak mówi angielskie przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach.. Jest bezsporne, że Jezus rozlewa rzeczywiste światło Prawdy i jest rzeczywistą jasną gwiazdą poranną, którą naśladuje bardzo nieudolnie szatan.

Skąd się wzięło więc łacińskie imię - Lucifer?

Imię - Lucifer powstało w łacińskim przekładzie Biblii, zwanym Wulgatą. Warto zapoznać się z artykułem Wikipedii, aby natychmiast zauważyć, jak niedokładne są wszelkie tłumaczenia Wulgaty. Po za tym jest to nonsens, aby tłumaczyć Biblię na łacinę i potem ponownie tłumaczyć ją na inne języki - w tym język polski. Z tych przyczyn wielu Chrześcijan nie ma zaufania do tzw. Biblii Tysiąclecia przetłumaczonej głównie z Wulgaty i różnice pomiędzy Tysiąclatką a innymi przekładami są bardzo widoczne.

Właśnie w Wulgacie pojawiło się imię Lucifer.

Izajasza 14:(12) quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris corruisti in terram qui vulnerabas gentes

Jest to ewidentna manipulacja w celu wprowadzenia czytelnika w błąd. W tym kontekście wygląda na to, że rzeczywiście Lucifer to gwiazda jasna czy też syn jutrzenki. Tak go nazywa rzeczywiście Biblia i szatan, zanim zgrzeszył tak był tytułowany. Ale nie posiadał takiego imienia i jak już wcześniej wykazałem, to imię oznacza coś zupełnie innego.

Poniższe wersety wskazują wyraźnie na to, że mowa jest o szatanie.

Izajasza 14:(12) O, jakże spadłeś z nieba, (Lucyferze), gwiazdo jasna, synu jutrzenki! Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów! (13) A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu: Wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad, na najdalszej północy. (14) Wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym. (15) A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści.

Owa kraina umarłych jest szczegółem, który daje nam wyjaśnienie, o kogo chodzi w tym tekście łacińskim. Tekst łaciński podaje nam mylnie - powracająca z piekła - czyli z krainy umarłych. Sprawdź artykuł o piekle - piekło jest fałszywą doktryną szatana i KRK!

Łukasza 10:(18) Rzekł więc do nich: Widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba.

Łukasz potwierdza upadek szatana.

Odnośnie Chrystusa - nie jest to imię Jezusa. Chrystus to spolszczone Christos, czyli Pomazaniec i niekoniecznie musi oznaczać Jezusa.

Czyli stosując wyjaśnienia Kościoła - Christus - może oznaczać także Pomazańca Lucyfera, czyli... ostatniego króla, zwanego Antychrystem.

Ponieważ celowo nie użyto imienia - Jesus - które jest imieniem, w 'którym świat będzie zbawiony', zatem nie mamy żadnej pewności, czy chodzi tym przypadku właśnie o Jezusa. Jezus i Lucyfer po prostu zupełnie nie pasują do siebie w tej szczególnej części łacińskiej mszy. Co jeszcze ciekawsze - łacina jest ulubionym językiem magii oraz... Iluminatów. Wiele symboli, zwłaszcza NWO i wszechwidzące oko Lucyfera posiada łacińskie napisy.

Zwróć uwagę na łacińskie napisy!

Sprawdź także artykuł na temat magii KRK. O intronizacji Lucyfera w Watykanie pisał także Malachi Martin - sprawdź link - Dom smagany wiatrem, z którego cytował także ksiądz Natanek.

Pozostał nam jeszcze termin - inferis, który jest odmiana słowa inferno - piekło. ""Libera Te Ex Inferis" - Wyzwól mnie od piekła.

Inferno - Wikipedia.

Nie ma więc żadnych wątpliwości odnośnie rzeczywistej intencji oraz rzeczywistego adresata owej łacińskiej modlitwy. 

Nie jest to pierwszy sygnał o lucyferiańskich powiązaniach Watykanu i z pewnością nie ostatni. Słowo Boże określa Watykan terminem Babilon Wielki oraz Wielka Nierządnica.

Dopiero w dzisiejszych czasach można dowiedzieć się o najciemniejszych sekretach i niektóre z nich wręcz powodują gęsią skórę. Wyobraźmy sobie to jeszcze raz - inwokacja Lucyfera w Watykanie a nieświadomi wierni przytakują temu powtarzając - Amen. Niemal całkowity tryumf szatana!

Powiązania Watykanu z satanizmem są oczywiste i wielu księży czy biskupów je ujawnia. Wyżej wspomniany Malachi Martin, arcybiskup Emmanuel Milingo czy nasz polski ks. Natanek. Powiązania z lucyferiańską masonerią są także oczywiste i praktycznie jawne.

W tym kontekście modlitwa w języku łacińskim do Lucyfera nie jest żadna niespodzianką. Niespodzianką jest ukazanie jej w pełnym świetle dla milionów katolików.

Być może wielu zacznie się na poważnie zastanawiać, po co chodzi się do kościoła i któremu bogu się w rzeczywistości służy.

Napisano: 6 Maja 2012.

Ostatnie uaktualnienie: 9 Maja 2012.