Ten szatański świat

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Zdecydowana większość ludzi na świecie nie wierzy, że światem rządzi szatan, najbardziej ohydna postać, jaka istnieje na Ziemi. Wszystkie nieszczęścia rodzaju ludzkiego mają swoje korzenie w szatańskich pomysłach i działaniach. Duża część ludzi nie ma o tym najmniejszego pojęcia.

Wszelkie dyskusje w mediach na ten temat są drastycznie cenzurowane, ponieważ szatan nie życzy sobie, abyśmy my, niemądrzy ludzie cokolwiek wiedzieli o jego oczywistych zbrodniach. Szatan posiada olbrzymią ilość wielbicieli, ale my wiemy dokładnie, kim są ci, którzy mu wiernie służą.

Co jest ciekawe, osoby służący szatanowi zwykle nie są ludźmi pochodzącymi od Adama i Ewy. Są one nazywane... nasieniem węża i pochodzą oryginalnie od Kaina, pierwszej osoby spłodzonej przez Ewę zapłodnioną przez szatana. To od szatana oraz Kaina, syna szatana, pochodzi wszelkie zło na ziemi.

Największym problemem ze zrozumieniem szatana jest fakt, że najbardziej gorliwi szatańscy słudzy nie są w stanie określić jakiegokolwiek pozytywnego działania szatana ani jego 'pozytywnych' pomysłów dla ludzkości. Problem tkwi w tym, że szatan nie posiada żadnych praw, które dorównują prawom Boga.

Powód jest oczywisty.

To Bóg stworzył Niebo, Ziemię i wszystkich mieszkańców Nieba i Ziemi z Adamem i Ewą włącznie. Szatan nie stworzył niczego i nie ulepszył absolutnie niczego, co stworzył Bóg. Oto olbrzymi problem szatana, który nie jest znany z tego, że zdołał uczynić coś wspaniałego i zagroził tym samemu Bogu!

To jest przyczyną, że o prawach i planach szatana niczego nie wiemy, ponieważ one ogólnie nie istnieją i nigdy nie istniały. Dlatego nikt o dobrych planach nie mówi

NEGATYWNYM pomysłem szatana był jego seks z wieloma kobietami na Ziemi oraz... wszelkie wojny, które są powodowane przez szatana oraz jego sług. W ślad za szatanem dołączyła także grupa aniołów z Nieba, która przyłączyła się do szatana i ona także nie posiada niczego dobrego dla ludzkości.

Przyczyny szatańskich wojen

Główną przyczyną szatańskich wojen jest utrzymywanie całkowitej kontroli nad ludźmi, zwłaszcza wierzącymi i miłującymi Boga, ponieważ rzeczywiści ludzie, a nie nasienie węża są wrogami szatana, który potrafi jedynie czynić zło oraz wiele wojen. Najbardziej 'cenionymi' wojnami w historii świata są wojny Aleksandra Wielkiego (Macedońskiego). Wikipedia o Aleksandrze Wielkim.

Aleksander odziedziczył silne państwo oraz dobrze zorganizowaną i doświadczoną armię. Po ujarzmieniu zbuntowanych greckich poleis kontynuował plany ekspansji pozostawione przez Filipa – w 334 p.n.e. zaatakował rządzoną przez Persów Azję Mniejszą, rozpoczynając serię kampanii trwającą 10 lat. Złamał potęgę imperium perskiego w wyniku serii zwycięstw (najsłynniejsze odniósł pod Issos i Gaugamelą) i do 327 p.n.e. opanował całe państwo. W tym samym roku ruszył na Indie, lecz pomimo odnoszonych zwycięstw został zmuszony do odwrotu z powodu niezadowolenia w armii. Zmarł w wieku 32 lat w Babilonie.

Wszystkie wojny na ziemi to dzieła szatana. Dlatego wojny te są gloryfikowane a nie potępiane i największy zbrodniarz, Aleksander Wielki jest uwielbiany jako najlepszy król za jego zwycięskie wojny. Ale wszystkie wojny były oraz są nadal organizowane przez samego szatana, który niszczy w ten sposób ludzi stworzonych przez Boga.

Wojny nigdy nie doprowadziły narodów do czegokolwiek dobrego.

Decyzje o tym, kto wygra tę czy inna wojnę podejmuje sam szatan! Dowody posiadamy od niego samego. Plan trzech wojen światowych. Warto ten artykuł przeczytać, abyśmy zrozumieli ohydny i morderczy system świata szatana i wspierające wojny, zwłaszcza religijne.

Wykonawcami wszelkich planów szatana jest tzw. nasienie węża, które posłusznie wykonuje wszelkie rozkazy samego szatana. To oni rządzą całym światem z jego rozkazu. Szatan kontroluje także wszelkie media, politykę światową, TV, kina, pornografię, muzykę, kłamliwe newsy oraz CENZURĘ i stara się o to, aby ludzie Boży popełniali masowe grzechy przeciwko Bogu i Synowi.

Cele szatańskich wojen

Celów jest kilka. Głównym celem jest pokazanie Bogu i ludziom stworzonym przez Boga to, że stworzenie człowieka przez Boga jest złem, które Bogu się nie udało. Szatan rozpoczął zło płodząc Kaina oraz założył swe rządy, aby oskarżyć Boga o własne zło, którego Bóg jest rzekomo winien.

Oskarżenia szatana to kłamstwa. Jest faktem, że Bóg stworzył ludzi, którzy wraz z aniołami posiadają wolną wolę. Ludzie są poinformowani o tym, kim jest Bóg i komu zawdzięczają oni swoje istnienie. Oni wiedzą także, że Bóg doskonale zna rodzaj ludzki, a Prawo Boże jest doskonałe dla dobra człowieka.

Przestrzeganie Prawa Bożego prowadzi ludzkość do wieczności i jest konieczne, aby pośród ludzi istniał porządek oraz miłość do Stwórcy wszystkiego. Bóg jednak stworzył ludzi posiadających wolną wolę i ostrzegł ich, że łamanie Jego Prawa jest złem i będzie ich prowadzić ku pewnej śmierci.

Bóg nie stworzył robotów ale ludzi posiadających wolną wolę i oraz dał im wybór. Przestrzegać Bożych Przykazań i żyć wiecznie, lub łamać Przykazania za cenę utraty życia wiecznego.Życie wieczne zależy od nas. Albo jesteśmy posłuszni i żyjemy wiecznie, albo łamiemy Prawo Boże i życie tracimy.

Można to porównać częściowo do samochodu. Masz kontrolę; kierownicę, paliwo, hamulce oraz bardzo ścisłe prawo dla kierowców, którego złamanie kosztuje wypadki, kalectwa, powodujące często śmierć. Prawo Boga działa niemal identycznie i łamanie PRAWA Bożego także prowadzi nas wprost do śmierci.

Człowiek łamiący Prawo zawsze powoduje zło i zwykle ktoś inny jest bardzo skrzywdzony. Takie działanie jest jednoznacznie złe, ponieważ łamanie prawa Bożego jest automatycznie krzywdą także dla innych ludzi. Ludzie uczciwi na krzywdę nie zasługują, ale mimo woli są oni ofiarami zbrodniarzy.

Wojny są największym przekleństwem

Bez względu na stronę walczącą, wojny zabijają mężczyzn, kobiety, rozbijają małżeństwa, kradną, gwałcą i zabijają masowo dzieci, są niezwykle kosztowne dla obu stron, wyniszczają całkowicie całe narody oraz ich osiągnięcia we wszystkich państwach, uwikłanych w działania wojenne.

Wojny powodują drastyczne cofanie się w rozwoju narodów z powodu masowych mordów, rzezi, braku miłosierdzia, rozbicia struktury państw, kalectwa i śmierci żołnierzy, utraty współmałżonków, dzieci, zniszczenia domów i wszelkich zapracowanych rzeczy, potrzebnych ludziom do normalnego życia.

Życie powojenne długo nie może się podnieść do życia, jakie było przed wojną z powodu owych strat oraz zniechęcenia ludzi, którzy wojnę przeżyli i przez nią wiele ucierpieli tracąc swoich najbliższych.

Dopiero po wielu latach narody biorące udział w szatańskich wojnach zaczynają dochodzić do stanu, jaki istniał przed wojną. Ale potem wojna znowu powraca!

W ten sposób wojny zatrzymują pozytywny styl życia na długi okres czasu po przeżyciu jakiekolwiek wojny przez wszystkie strony, biorące udział w danym konflikcie. Dopiero nowa generacja, która nie doświadczyła wojny osobiście, zaczyna się rozwijać w NORMALNY sposób i naród zaczyna się powoli dźwigać z rozpaczy, biedy i braku wielu potrzebnych rzeczy do normalnego życia oraz do kolejnego płodzenia nowego potomstwa.

Ci, którzy przeżyli wojnę, a zwłaszcza na froncie, często nie są w stanie powrócić do normalności. Skutki wojny powodują masowe zniszczenia miast i mają długotrwały wpływ na gospodarkę państwa. Wojna powoduje negatywne konsekwencje dla infrastruktury, zdrowia publicznego i porządku społecznego.

Każda wojna ma także wpływ na zdrowie psychiczne ludności cywilnej. Badania populacji wskazują na wzrost zachorowalności i rozpowszechnienia zaburzeń psychicznych. Kobiety są bardziej tym dotknięte niż mężczyźni. Inne grupy cierpiące to dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne z powodu wojny.

W ten sposób szatan 'udowadnia' Bogu, jacy źli są ludzie biorący udział w tych wojnach. Jest to jednak całkowita wina szatana, który zawsze organizuje wojny w takim celu - aby ludzi Bożych oskarżyć o zbrodnie przed Bogiem. Co jest najgorsze, wszelkie wojny wywołują nienawiść do wszystkich stron biorących w wojnie aktywny udział.

Ale niewiele ludzi wie, że wszystkie wojny rozpoczynają się z rozkazów szatana , a nasienie węża, czyli potomstwo szatana, to główni przywódcy a także generałowie armii walczących ze sobą obu stron morderczych wojen. Ci, którzy zabili najwięcej ludzi traktuje się jak osoby święte, walczące za ojczyznę.

Wojny są bardzo rzadko potępiane. Najgorszy pokój jest zawsze lepszy od wojny. Zwróćmy uwagę na oficjalne i rządowe wsparcie wojny ukraińskiej w Polsce. Podobne wsparcie dla tej wojny jest także w innych państwach ale sama wojna nie jest potępiana. Jest ona niemal błogosławiona.

Przykład wojny na Ukrainie

Wojna na Ukrainie jest wyjątkowo ohydną wojną, która jest wspierana przez większość zbrodniczego świata, z USA i Polską włącznie. Powody tej wojny oraz jej przebieg to oczywisty przykład obłąkania Ukraińców, którzy tę wojnę zorganizowali. Ta wojna nie posiada żadnego sensu i żadnej przyczyny.

Jedna mordercza z przeszłości nazistowska grupa ukraińska zadecydowała, że usunie spośród żywych ludność rosyjską, która żyła z nimi w zgodzie i pokoju. Celem Ukraińców był i jest mord ludzi przeciwnych morderczemu nazizmowi. Co jest przerażające, nazistowscy Ukraińcy są znani z olbrzymich i okrutnych zbrodni, także na dziesiątkach tysięcy Polaków.

Sprawdź chociaż pobieżnie tę witrynę, która ujawnia wiele o banderowcach.

Ta witryna ujawnia masę zbrodni Ukraińców na Polakach. Spójrzmy na główne zdjęcie pod tekstem witryny. Największą zbrodnią nazistów czy też banderowców jest uwielbianie okrutnych i celowych mordów i tortur kobiet a nawet nieludzkich mordów masowych niewinnych dzieci.

Jedynym celem nazistów Ukrainy jest wymordowanie Rosjan oraz przeciwników... wielce niesławnych nazistów. Zbrodniczy Ukraińcy otrzymują OLBRZYMIĄ pomoc od rządu 'polskiego', ale oni już zaczęli oficjalnie grozić Polakom w Polsce. Ale 'polski' rząd tego widzi i... nie potępia. 

Co jest oczywiste; cały wielbiący szatana świat stoi po stronie zbrodniczych Ukraińców!

A można to było przecież zorganizować w inny i pokojowy sposób.

Banderowcy Ukraińscy powinni otrzymali pomoc finansową od USA i zamiast mordować ludzi, mogli wygrać każde wybory i rozpocząć mądrą działalność, która przy tak ogromnym wsparciu finansowym USA/ Anglii oraz innych państw Europy zbudowałaby bez strat... Ukraińców bardzo bogate państwo.

USA, Anglia i kraje Europy wydały wiele miliardów dolarów i nadal wydają na broń dla Ukraińców. Gdyby wydano pieniądze dla partii ukraińskiej, ona wygrałaby wybory na Ukrainie i bez jakiekolwiek wojny Ukraina miałaby  pokój oraz bogatą gospodarkę bez wojny! Sataniści jednak zawsze polegają na wojnach!

Ale naziści Ukraińscy wybrali wojnę; mordy, rzezie, gwałty, tortury oraz doszczętne zniszczenie Ukrainy z własnymi ludźmi włącznie. W tym linku mamy wiele dowodów na zbrodnie ukraińskie, masowe rzezie i bestialstwo na wielu tysiącach Polaków, kobiet i dzieci. ( Po prawej stronie jest lista wielu artykułów!)

Polacy ponownie płacą straszliwą cenę! Setki lat wojen i mordów, a Ukraina jest nadal drastycznie niebezpieczna dla Polaków. Oto wartość niemal każdej wojny! Szatańskie mas media zawsze stoją za wojną, zwykle po najbardziej i zbrodniczej stronie. Oto dowód, że wojny to dzieła i zbrodnie szatana.

Jedynie Bóg może nam pomóc, ale trzeba być Bogu posłusznym oraz żyć według 10 Przykazań Bożych! Na wszystkich wojnach są popełniane zbrodnie wojenne, niesłuszne kary śmierci, kradzieże, zbrodnie i gwałty połączone z wieloma innymi ohydnymi zbrodniami, które są podczas wojen akceptowane.

Szczególnie USA są znane całemu światu z masowych zbrodni, ale 'polskie ' media ukrywały zbrodnie USA przez Polakami. Ja dowiedziałem się o zbrodniach USA dopiero po nauczeniu się w Australii języka angielskiego. Początkowo nie wierzyłem w te informacje, ale po niewielkim czasie zorientowałem się, że to nie są oszustwa, ale szczera prawda, zgodna także z Biblią, która nazywa USA Babilonem Wielkim.

Prawdę o USA rząd polski przez narodem ukrywa. Dopiero teraz jest jasne, w jaki sposób już wcześniej istniał szatański cel USA, skierowany przeciwko Polakom. Nadal oszukani Polacy wierzą w USA!

Sytuacja dramatyczna dla Polaków

Zdajmy sobie sprawę z tego, że plany wojenne były publikowane na wiele lat przed planowanymi wojnami. Zwróćmy także uwagę na proroctwa biblijne, które mówią nam o planie zniszczenia Słowian i Polaków, co już zaczyna być jaskrawo widoczne.

Duża część Polaków emigrowała do Australii, do USA, i do wielu innych państw, ponieważ 'polskie' rządy nigdy o Polaków w Polsce nie dbały i Polacy byli zawsze uboczu i ciężko pracowali na kawałek chleba. Problemem Polski był zawsze rząd, który nigdy nie był polski a obecny rząd nie jest wyjątkiem.

Jest oczywiste, że w Polsce mieszka mała część Polaków. Znacznie więcej jest Żydów oraz mamy ostatnio dużą ilość... Ukraińców. Sytuacja Polski jest w chwili obecnej dramatyczna i grozi nam ponownie wielka wojna ze strony Rosji. A 'polski' rząd zrobi wszystko, aby do tej wojny doprowadzić.

Większość Polaków czuje się bezpiecznie, ponieważ jest w Polsce sporo wojsk USA. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, że amerykańska armia została pokonana na Ukrainie przed Rosję! Uzbrojenie Rosji jest najlepsze na świecie i USA nie ma szans na jakiekolwiek zagrożenie dla Rosji.

Zwłaszcza, że gospodarka USA jest na krawędzi upadku a dolary USA są masowo odrzucane przez większość państw na Ziemi. Po prostu wypełnia się kolejne proroctwo biblijne i następuje w szybkim tempie totalny upadek USA pod każdym niemal względem.

Weźmy pod uwagę fakt, że żadne z zaatakowanych przez USA państw nigdy nie zaatakowało państwa USA. Zawsze był to atak USA z fałszywą przyczyną wojskowej interwencji ku 'pomocy' jakiemuś narodowi. Owa 'pomoc' była czystą grabieżą na korzyść USA!

Sprawdźmy koniecznie poniższe artykuły. Są w nich listy wielu państw, które Amerykanie w imię 'demokracji' zniszczyli oraz wymordowali wielu niewinnych ludzi bez jakiekolwiek przyczyny .

Zwróćmy także szczególną uwagę na Polskę, która brała udział w bitwie pod Grunwaldem i porównajmy ją z dzisiejszą Polską. Polska walczyła przeciwko największemu zbrodniarzowi Europy, czyli walczyła przeciwko watykańskim Krzyżakom zebranym z Europy. Bóg pomógł nam i Polska tę bitwę wygrała.

A teraz zadajmy sobie takie proste pytanie.

Czy Polska w czasach Grunwaldu była większa? Czy raczej jest mniejsza i stoi na krawędzi totalnego upadku!

Jest nas o wiele mniej niż było nas przedtem. Część wyjechała do Australii, do USA i do innych państw, a wyjeżdżaliśmy za chlebem, uciekając przed zbrodniarzami komunistycznymi. Ja wyjechałem z Polski na miesiąc przed stanem wojennym, który Polsce wtedy zagrażał. Skorzystałem więc z otwartych granic.

Co jest najciekawsze, Polacy w USA, Australii, Anglii czy gdziekolwiek indziej żyją znacznie lepiej niż żyliby oni w Polsce! Oto wartość 'polskich' rządów!

Obecna sytuacja Polski jest niezwykle dramatyczna, ponieważ Polacy stanowią mniejszość w 'Polsce'. Krążą wieści, że językiem narodowym ma być wkrótce język ukraiński oraz Polska będzie nazwana Wielką Ukrainą. Czy Ukraińcy będą Polaków prześladować? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie.

Ale jest w tym wszystkim istnieje bardzo dobra nowina dla Polaków miłujących Boga.

Tym razem Bóg nie pozwoli na jakiekolwiek wyniszczanie narodu Polaków!

UWAGA!!!

Nastał czas na cudy Boga, jakich świat nie widział od czasów śmierci Isusa Mesjasza. Podczas bliskich cudów zostanie ustanowiony rząd Słowian nad całą Ziemią a przeciwnicy zostaną przez Boga i Syna pozbawieni życia. Wielu z nich także pójdzie na wielkie tortury za ich zbrodnie.

Wspomnienie o Bogu czy Synu już powoduje wściekłość i nienawiść do każdej osoby, która ośmieli się o Bogu i Synu wspomnieć. Niektórzy zostaną za to ścięci!

Wrogowie Boga i Isusa nigdy o tym nie mówią, pozorując na ludzi, których ani Bóg ani Syn nie interesuje. Prawda jest jednak odwrotna. Nasi oprawcy; nasienie węża oraz wszystkie ich władze z pasją nienawidzą Boga i Syna. Oni doskonale wiedzą, co się wkrótce na Ziemi wydarzy. Dlatego oni są obecnie aż tacy zawzięci.

Doczekaliśmy się czasu, w którym wydarzą się wkrótce dwa niezwykle wydarzenia.

Słowianie i Polacy są rzeczywistym Ludem Bożym, który zostanie umieszczony bezpiecznie na tej samej pustyni, na której przebywali Izraelici po wyjściu z Egiptu.

To  Słowianie są rzeczywistymi Izraelitami, potomkami starożytnych Izraelitów, z  których 10 pokoleń musiało opuścić Izrael z powodu grzechów Izraela i powędrowało do Europy, gdzie oni nadal istnieją.

Są to Słowianie, Polacy, część Rosjan oraz część innych słowiańskich państw Europy.

Musimy sobie zdać sprawę z tego, że to, co teraz czytamy jest przeznaczone głównie dla tych, którzy będą wzięci do Nieba. Dopiero po wzięciu do Nieba Bóg otworzy serca i umysły ludzi na całym świecie i dopiero wtedy Słowianie podejmą decyzję, aby zacząć służyć Bogu ale porzucić... Maryję.

Wszystkie religie chrześcijaństwa twierdzą, że wzięcie do Nieba to nonsens, lub z pasją i wściekłością negują, że wzięcia do Nieba Biblia nigdzie nie obiecuje, bo Bóg tego nie zaplanował. Dlatego oni usunęli z Biblii II Księgę Ezdrasza, ponieważ ta księga nas o wzięciu do Nieba w pełni informuje.

Przeczytajmy dowody biblijne na plan wzięcia wybranych Słowian do Nieba.

Po oczyszczeniu Ziemi z notorycznych grzeszników, zapanuje na niej 1000 letni okres rządów Syna Bożego, Isusa Mesjasza, gdzie prawem będzie Prawo Boga a warunki życia będą wyśmienite, pozbawione wojen i innych szatańskich wynalazków.

Ale okres życia na Ziemi będzie trwał nie dłużej niż 120 lat. Problemem jest i będzie nadal stan wyniszczonej Ziemi oraz braku osłony wody przed promieniowaniem na Ziemię. Ta woda spadła na Ziemię przed potopem i życie ludzkie zostało skrócone w ten sposób z 1000 lat na maksimum 120.

Ale po tysiącu lat Bóg stworzy ponownie Nową Ziemię i Nowe Niebo a ludzie posłuszni Bogu będą już żyli wiecznie wraz z tymi, którzy zmartwychwstaną także do życia wiecznego.

Objawienie 22:(1) I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i Baranka. (2) Na środku ulicy jego i na obu brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące dwanaście razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. (3) I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i Baranka, a słudzy jego służyć mu będą (4) I oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. (5) I nocy już nie będzie, i nie będą już potrzebowali światła lampy ani światła słonecznego, gdyż Pan, Bóg, będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. (6) I rzekł do mnie: Te słowa są pewne i prawdziwe, a Pan, Bóg duchów proroków posłał anioła swego, aby ukazać sługom swoim, co musi się wkrótce stać.

Czuwajmy cierpliwie na niezwykle już bliskie dzieła Boga i Syna!