Rzeczywisty cel szatana

www.proroctwa.com

Mateusza 10:(26) "...nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach."

 

Trafiłem na niezwykły film, opublikowany 7 Lutego tego 480 roku, który mnie i także wam wyjaśni sekrety ostatniego szatańskiego oszustwa.

Tytuł filmu... Prawnik wojskowy twierdzi, że zmiany od 'szczepionki' tworzą nową istotę ludzką - John-Henry Westen.

Film omawiam wraz z moimi przemyśleniami.

Większość informacji na tym filmie jest nam znana, ale o części z nich za wiele nie wiemy i o rzeczywistym celu 'szczepień' nie mamy praktycznie pojęcia. To jest szczególnie przed nami ukryte.

Kilka podstawowych informacji, które częściowo już znamy.

Władze CAŁKOWICIE IGNORUJĄ PRAWO, i to pod niemal każdymi względami. Twój podpis na zgodę szczepienia nie jest konieczny, (może w Polsce jeszcze jest z powodu nadzoru Boga nad Izraelitami) i dowodem na to są wszelkie przymusowe szczepienia, zwłaszcza dzieci.

To samo bezprawie  jest stosowane w armii oraz na całym świecie. Władze także mają w nosie wszelkie informacje negatywne o szczepionkach, jak zgony, kalectwa itp. ponieważ oni wiedzą, że to było planowane dokładnie już od roku 2001. Gość z tego filmu podaje tego dowody.

Jak to wszystko działa?

Szczepienia to ostatni atak szatana na ludzkość, nie wymieniony ani jednym słowem w planie III Wojny Światowej. Szatan myśli, że oszukuje tym razem nie tylko ludzi ale głównie oszukuje on Boga.

Szczepionki mają na celu zmianę naszych charakterów na charaktery przeciwne Bogu i Biblii. Są opinie wielu ludzi, że niektórzy zaszczepieni nagle zmienili swoje charaktery w tym właśnie kierunku. Słyszę o tym z Internetu wiele, aczkolwiek nie ma zbyt wielu solidnych dowodów na to.

Drugi element szczepienia - zmiana naszego DNA i usunięcie VMAT-2 , czyli genu Boga powoduje, że stajemy się WŁASNOŚCIĄ rządu z powodu praw autorskich ICH DNA i nie mamy po szczepieniu żadnych praw. Jesteśmy po zaszczepieniu własnością władz. O tym także z pewnością słyszeliśmy ale nie braliśmy tego zbytnio pod uwagę.

To wszystko powoduje właśnie takie akcje szatańskich rządów, które zupełnie świadomie ignorują wszelkie informacje o zgonach czy okaleczeniach tym, czasowych czy  stałych oraz przerwane przez szczepionki ciąże u wielu zaszczepionych kobiet.

Wiemy: my oraz oni zawsze wiedzieli, że PCR test to było oszustwo, podpisy są także oszustwem, nie ma ani wirusa - to zwykła grypa - ani epidemii i absolutnie nic z tego, co robią władze nie działa, poza zwiększającą się liczbą ludzi zaszczepionych oraz martwych czy kalekich.

Tak pracują wszystkie władze na całym świecie. Szczepionki nie mają służyć niczemu, tylko ważna jest zmiana naszego DNA, która powoduje zmiany naszych charakterów. Szczepienie może cię kosztować... utratę życia wiecznego. Biblia o tym nie mówi i jest to jedynie przypuszczenie.  Zaszczepienie jest w takim przypadku objawem braku zaufania w naszego Boga.

Szatan 'udowadnia' Bogu, że ludzie stworzeni przez Boga to śmiecie.

Innymi słowy, jest to ostatnia konfrontacja szatana z Bogiem, co zakończy się WKRÓTCE utratą władzy przez szatana.

Według proroctw Biblii, nastąpi to po wzięciu do nieba wybranych przez Boga, a podczas pobytu Słowian na pustyni.

Objawienie 12:(13) A gdy smok ujrzał, iż został zrzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. (14) I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas i czasy, i pól czasu, z dala od węża. (15) I wyrzucił wąż z paszczy swojej za niewiastą strumień wody, aby ją strumień porwał. (16) Lecz ziemia przyszła niewieście z pomocą i otworzyła swoją gardziel, i wchłonęła strumień, który smok wyrzucił z swojej paszczy. (17) I zawrzał smok gniewem na niewiastę, i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Isusie. (18) I stanąłem na piaszczystym wybrzeżu morskim.

13 werset mówi nam, że smok zrzucony na ziemię zaczął prześladować niewiastę, która pod wpływem jego ataków otrzymała transport (skrzydła) do lotu na pustynię.

Dopiero teraz staje się oczywiste, z jakich przyczyn oraz w jakim celu nastąpi wzięcie wybranych do nieba oraz przelot lub przemieszczenie się niewiasty na pustynię. 

Nastąpi to z powodu ataków szatana na wybranych ludzi przez Boga.

Wzięcie do nieba wybranych oraz ucieczka niewiasty na pustynię będą rezultatem naszej ochrony przed atakami szatana.

Tak wygląda nasza obecna sytuacja. Wiele wskazuje nam bardzo bliską ochronę Boga nad nami z powodu narastających ataków szatana.

Przypuszczam, że to Bóg powstrzyma Covid-19 i wtedy podczas chwilowej ciszy na świecie nastąpi wzięcie wybranych przez Boga do nieba.

Mateusza 24:(29) A zaraz po udręce owych dni słońce się zaćmi i księżyc nie zajaśnieje swoim blaskiem, i gwiazdy spadać będą z nieba, i moce niebieskie będą poruszone. (30) I wtedy ukaże się na niebie znak Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach nieba z wielką mocą i chwałą. (31) I pośle aniołów swoich z wielką trąbą, i zgromadzą wybranych jego z czterech stron świata z jednego krańca nieba aż po drugi.

Dopiero teraz niemal wszystko staje się jasne i to także oznacza, że musimy o tym wiedzieć oraz powinniśmy się na te wydarzenia mentalnie przygotować i być gotowi na los, jaki nam przypadnie.

Mateusza 24:(45) Kto więc jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan postawił nad czeladzią swoją, aby im dawał pokarm o właściwej porze? (46) Szczęśliwy ów sługa, którego pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. (47) Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim.

Chyba nigdy tego tekstu nie cytowałem, ale tym razem... muszę. To dla zrozumienia wierzących czytelników i w ten sposób to pozostawię.

Czuwajmy nieustannie...