Przyczyny oszustw o UFO

Wyjścia 20:(4) Nie czyń dla siebie bożka ani podobizny czegokolwiek, co jest na niebie w górze, i co jest na ziemi w dole, i czegokolwiek, co jest w wodzie pod ziemią. (5) Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż Ja, Pan, Bóg twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą, [BM]

UFO - temat wyraźnie ekscytujący naszą wyobraźnię.  Ale czy Biblia cokolwiek nam mówi o latających dyskach czy innego kształtu pojazdach?

Lista biblijnych cytatów, opisujących pojazdy z nieba

Jedna uwaga. Te teksty były pisane tysiące lat temu i technologia z dzisiejszym słownictwem znana nam dzisiaj, nie była w tamtych czasach znana ludziom. Dlatego pisarze tych tekstów używali prostych słów, aby pomóc czytelnikom zrozumieć owe opisywane zjawiska i pojazdy.

Ezechiel 1:1-28 W trzydziestym roku, w czwartym miesiącu, piątego dnia miesiąca, gdy byłem wśród wygnańców nad kanałem Kebar, otworzyły się niebiosa i ujrzałem wizje Boga. Piątego dnia miesiąca (był to piąty rok wygnania króla Jehojachina) słowo Pana dotarło do kapłana Ezechiela, syna Buziego, w ziemi chaldejskiej nad kanałem Kebar, a ręka Pańska była tam na nim. Kiedy spojrzałem, oto nadszedł burzliwy wiatr z północy i wielka chmura, wokół niej jasność i ogień, który ciągle się błyszczał, a pośród ognia, jakby lśnił metalem. A ze środka wyszło podobieństwo czterech żywych stworzeń. I to był ich wygląd: mieli ludzkie podobieństwo, ...

Zachariasz 5:1-2 Znowu podniosłem oczy i ujrzałem, a oto latający zwój! I powiedział do mnie: „Co widzisz?” Odpowiedziałem: „Widzę latający zwój. Jego długość wynosi dwadzieścia łokci, a szerokość dziesięć łokci”.

Ezechiel 1:4-5 Kiedy spojrzałem, oto nadszedł burzliwy wiatr z północy i wielka chmura, wokół niej jasność i ogień, który ciągle się błyszczał, a pośród ognia, jakby lśnił metalem. A ze środka wyszło podobieństwo czterech żywych stworzeń. A taki był ich wygląd: mieli podobieństwo do człowieka,

Zachariasz 5:1 Znowu podniosłem oczy i ujrzałem, a oto latający zwój!

2 Królów 2:11 A gdy oni jeszcze szli i rozmawiali, oto rydwany ogniste i konie ogniste rozdzieliły ich oboje. I Eliasz wszedł w wichrze do nieba.

Izajasz 60:8 Kim są ci, którzy latają jak chmura i jak gołębie do okien?

Ezechiel 1:16 Co do wyglądu felg i ich konstrukcji: ich wygląd przypominał lśniący beryl. I te cztery miały ten sam wizerunek, ich wygląd i konstrukcja były jak koło w kole.

Revelation 16:14 Są to bowiem duchy demoniczne, czyniące znaki, które wychodzą do królów całego świata, aby zgromadzić ich na bitwę w wielki dzień Boga Wszechmogącego.

Psalm 68:17 Boskie rydwany to dwa razy po dziesięć tysięcy, tysiące za tysiącami; Pan jest wśród nich; Synaj jest teraz w sanktuarium.

John 18:36  Jezus odpowiedział: „Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Ale moje królestwo nie jest ze świata”.

Ezechiel 10:9-11 I spojrzałem, a oto były cztery koła obok cherubinów, po jednym obok każdego cherubina, a wygląd tych kół był podobny do błyszczącego berylu. A jeśli chodzi o ich wygląd, ta czwórka miała takie samo podobieństwo, jakby koło znajdowało się w kole. Kiedy szli, szli w dowolnym ze swoich czterech kierunków, nie obracając się, gdy szli, ale w którymkolwiek kierunku zwrócone było przednie koło, pozostali podążali za nimi bez obracania się.

Zachariasz 5:1-11 Znowu podniosłem oczy i ujrzałem, a oto latający zwój! I powiedział do mnie: „Co widzisz?” Odpowiedziałem: „Widzę latający zwój. Jego długość wynosi dwadzieścia łokci, a szerokość dziesięć łokci”. Potem powiedział do mnie: „To jest przekleństwo, które ogarnia całą ziemię. Każdy bowiem, kto kradnie, będzie oczyszczony według tego, co jest po jednej stronie, a każdy, kto przysięga fałszywie, zostanie oczyszczony według tego, co jest po drugiej stronie. Wyślę je, wyrocznia Pana Zastępów, i wejdzie do domu złodzieja i do domu fałszywie przysięgającego na moje imię. I pozostanie w jego domu i pochłonie je, zarówno drewno, jak i kamienie. Wtedy anioł, który ze mną rozmawiał, podszedł i powiedział do mnie: „Podnieś oczy i zobacz, co to wychodzi”. ...

Ezechiel 10:15-18 A cheruby wspięły się na wierzch. To były żywe stworzenia, które widziałem nad kanałem Chebar. A gdy odchodziły cheruby, szły obok nich koła. A kiedy cheruby podniosły skrzydła, aby wzbić się z ziemi, koła nie odwróciły się od nich. Kiedy oni stali w miejscu, ci stali w miejscu, a kiedy wsiadali, ci dosiadali wraz z nimi, ponieważ był w nich duch żywych stworzeń. Wtedy chwała Pańska wyszła z progu domu i stanęła nad cherubinami.

Powtórzonego Prawa 4:19 Strzeżcie się, abyście nie podnieśli oczu ku niebu, a kiedy ujrzycie słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebios, nie zostaniecie odciągnięci, pokłoncie się im i służcie im, co przeznaczył Pan , Bóg wasz. do wszystkich narodów pod całym niebem.

Revelation 12:7  Teraz wybuchła wojna w niebie, Michał i jego aniołowie walczyli ze smokiem. A smok i jego aniołowie walczyli,

Exodus 13:21  A Pan szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, aby prowadził ich drogą, a nocą w słupie ognia, aby dać im światło, aby mogli podróżować dniem i nocą.

Genesis 15:17  Kiedy słońce zaszło i zrobiło się ciemno, oto między tymi kawałkami przeleciał dymiący garnek i płonąca pochodnia.

2 Samuela 22:8-16  „Wtedy ziemia zakołysała się i zakołysała; fundamenty niebios zadrżały i zatrzęsły się, ponieważ był rozgniewany. Dym unosił się z jego nozdrzy i pożerał ogień z jego ust; rozżarzone węgle wystrzeliły z niego. Pokłonił się niebiosom i zstąpił; gęsta ciemność była pod jego stopami. Jechał na cherubie i latał; był widziany na skrzydłach wiatru. Stworzył wokół siebie ciemność swoim baldachimem, gęste chmury, nagromadzenie wody. ...

Wyjścia 14:24  A rano czuwajcie, jak Pan w słupie ognia i obłoku spojrzał na wojska egipskie i wprawił wojska egipskie w panikę,

2 Kings 2:1  Teraz, kiedy Pan miał zabrać Eliasza do nieba przez wichurę, Eliasz i Elizeusz byli w drodze z Gilgal.

Mateusz 24:30  Wtedy pojawi się na niebie znak Syna Człowieczego, a wtedy wszystkie plemiona ziemi będą płakać i ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach nieba z mocą i wielką chwałą.

Genesis 1:2  Ziemia była bez formy i pustki, a ciemność była nad powierzchnią głębin. A Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód.

Mateusza 2:9  Po wysłuchaniu króla ruszyli w dalszą drogę. A oto gwiazda, którą widzieli, gdy wschodziła, szła przed nimi, aż spoczęła nad miejscem, gdzie było Dziecię.

Zachariasz 6:1  Znowu podniosłem oczy i ujrzałem, a oto cztery rydwany wyjechały spomiędzy dwóch gór. A góry były górami z brązu.

Joel 2:2  Dzień ciemności i mroku, dzień chmur i gęstej ciemności! Jak ciemność rozciąga się na górach lud wielki i potężny; nigdy przedtem ich nie było i nie będzie po nich przez lata wszystkich pokoleń.

Ezechiel 1:19  A kiedy żywe stworzenia szły, koła szły obok nich; a kiedy żywe stworzenia podniosły się z ziemi, podniosły się koła.

Ezechiel 1:4  Kiedy spojrzałem, oto nadszedł burzliwy wiatr z północy i wielka chmura, wokół niej jasność i ogień, który ciągle się błyszczał, a pośród ognia, jakby lśnił metalem.

Exodus 33:9  Kiedy Mojżesz wchodził do namiotu, słup obłoku opadał i stawał przy wejściu do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem.

Objawienie 18:1  Potem ujrzałam innego anioła zstępującego z nieba, posiadającego wielką władzę, a ziemia rozjaśniła się Jego chwałą.

Revelation 11:12  Wtedy usłyszeli donośny głos z nieba mówiący do nich: „Chodźcie tutaj!” I weszli do nieba w obłoku, a ich wrogowie obserwowali ich.

Objawienie 9:1  I piąty anioł zadął w swoją trąbę i ujrzałem gwiazdę spadającą z nieba na ziemię i dano mu klucz do szybu bezdennej przepaści.

Jan 16:28  Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat, a teraz opuszczam świat i idę do Ojca”.

Izajasz 66:15  „Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a jego rydwany jak wicher, aby udzielić gniewu swego w gniewie, a naganę w płomieniach ognia.

Izajasz 19:1  Wyrocznia dotycząca Egiptu. Oto Pan jedzie na szybkim obłoku i przybywa do Egiptu; bożki egipskie zadrżą przed jego obecnością, a serca Egipcjan rozpłynie się w nich.

Objawienie 1:7  Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, nawet ci, którzy go przebili, i będą lamentować z jego powodu wszystkie plemiona ziemi. Nawet jeśli. Amen.

1 Jana 3:2  Umiłowani, jesteśmy teraz dziećmi Bożymi, a to, czym będziemy, jeszcze się nie ukazało; ale wiemy, że kiedy się pojawi, będziemy do niego podobni, ponieważ ujrzymy go takim, jakim jest.

Jakub 4:7-8  Poddajcie się zatem Bogu. Oprzyj się diabłu, a ucieknie od ciebie. Zbliż się do Boga, a on zbliży się do ciebie. Oczyśćcie swoje ręce grzesznicy i oczyśćcie swoje serca, o rozdwojonych umysłach.

Joel 2:5  Jak z dudnieniem rydwanów, skaczą po szczytach gór, jak trzask ognia pożerającego ściernisko, jak potężna armia przygotowana do bitwy.

Psalm 18:12-14  Z jasności przed nim przez chmury przebijały się grad i węgle ognia. Pan też zagrzmiał w niebiosach, a Najwyższy wypowiedział swój głos: grad i węgle ogniste. I wysłał swoje strzały i rozproszył je; wystrzelił błyskawice i rozgromił je.

Genesis 1:1-31  Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia była bez formy i pustki, a ciemność była nad powierzchnią głębin. A Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. A Bóg powiedział: „Niech stanie się światłość” i zaistniało światło. A Bóg widział, że światło było dobre. I Bóg oddzielił światło od ciemności. Bóg nazwał światłość dniem, a ciemność nazwał nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. ...

Revelation 20:9  I pomaszerowali przez szeroką równinę ziemi i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane, ale ogień spadł z nieba i pochłonął ich.

Daniel 7:9  „Kiedy spojrzałem, ustawiono trony, a Przedwieczny zajął swoje miejsce; jego szata była biała jak śnieg, a włosy na głowie jak czysta wełna; jego tron ​​był ognistymi płomieniami; jego koła płonęły ogniem.

Psalm 78:23-25 ​​ A jednak rozkazał niebiosom w górze i otworzył drzwi niebios, i spuścił na nich deszcz manny do jedzenia i dał im ziarno nieba. Człowiek jadł chleb aniołów; posłał im obfite jedzenie.

Liczby 9:15-22  W dniu, w którym postawiono przybytek, obłok okrył przybytek, namiot świadectwa. A wieczorem było nad przybytkiem, jak ogień aż do rana. Tak było zawsze: chmura przykrywała go w dzień, a pojawienie się ognia w nocy. A ilekroć obłok unosił się znad namiotu, po tym Izraelici wyruszali, a w miejscu, gdzie osiadł obłok, Izraelici rozbili obóz. Na rozkaz Pana Izraelici wyruszyli i na rozkaz Pana rozbili obóz. Dopóki obłok spoczywał nad tabernakulum, pozostali w obozie. Nawet gdy obłok unosił się nad przybytkiem przez wiele dni, lud Izraela zachował rozkaz Pana i nie wyruszył.

Wyjścia 19:16-18  Rankiem trzeciego dnia rozległy się grzmoty i błyskawice, gęsta chmura na górze i bardzo głośny dźwięk trąbki, tak że wszyscy ludzie w obozie drżeli. Następnie Mojżesz wyprowadził lud z obozu na spotkanie z Bogiem i stanęli u podnóża góry. Teraz góra Synaj była owinięta dymem, ponieważ Pan zstąpił na nią w ogniu. Dym z niej uniósł się jak dym z pieca i cała góra zadrżała bardzo.

Objawienie 21:10  I uniósł mnie w Duchu na wielką, wysoką górę i pokazał mi święte miasto Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga,

Objawienie 5:11  Potem spojrzałem i usłyszałem wokół tronu, żywych stworzeń i starszych głos wielu aniołów, liczących miriady miriad i tysiące tysięcy,

Czy istnieją pozaziemskie cywilizacje?

Pytanie, na które większość z nas nie zna odpowiedzi, lub zna oszustwo władz i mediów. Spróbujmy jakoś to logicznie wyjaśnić.

Aby zrozumieć szatański świat, musimy najpierw zrozumieć, że wszystko, co wiemy od rządów i mediów było, jest i zawsze będzie kłamstwem. Podobnie jak planowane zmiany naszej egzystencji 'na dobre' także są i będą zawsze kłamstwem. Jeżeli otrzymujemy 'dobro', jest ono chwilowe.

Większość Chrześcijan unika wszelkich rozmów na temat UFO z powodu pozornego konfliktu pomiędzy sprawozdaniami z Biblii, a informacjami ze świata. Problemem jest to, że większość Chrześcijan nie rozumie świata, Biblii oraz Boga. Najgorsze jest to, że oni nie chcą o Bogu słyszeć!

Technologia w wyobrażeniu wielu Chrześcijan to szatańskie tabu, czyli coś nieczystego i nie biblijnego. Ale takie podejście jest bardzo błędne. Zwróćmy uwagę na człowieka, materialną istotę stworzoną przez Boga. Jesteśmy ciałem, w którym 70% to woda, posiadamy własne pola elektryczne, nasze mózgi transmitują fale elektromagnetyczne.

Jesteśmy wrażliwi na wszelkiego rodzaju fale zewnętrzne, wpływające na nasze ciała. Pozytywne; ze strony Boga, oraz negatywne; z szatańskich technologii. W ten sposób poznajemy umysł Stwórcy, będący wyjątkowym arcydziełem, którego nikt nie jest w stanie pojąć i zrozumieć.

Bóg jest absolutnym mistrzem programowania komputerowego. Nasz DNA jest niczym innym, jak niezwykle zaawansowanym kodem komputerowym, który sam się naprawia, rozmnaża i rozwija w różnych kierunkach. Znacznie więcej na temat DNA w linku. Dowody istnienia Stwórcy.

Pobieżne spojrzenie na człowieka wskazuje na niezwykle zaawansowaną technologię, kierowaną niezwykle zaawansowanym kodem komputerowym, zwanym mózgiem. To ukazuje nam Stwórcę jako niezwykłego Mistrza manipulacji komputerowej, biologicznej i twórczej.

Bóg nie tylko doskonale zna owe technologie, ale to ON jest stworzył!

Człowiek to nie tylko zaprogramowane mięso, które się rozmnaża. Człowiek ma także ducha, także duszę, o której świat niemal niczego nie wie. Człowiek kocha, nienawidzi, posiada instynkty macierzyńskie, twórcze, posiada także sumienie, które kieruje jego czynami, dobrymi czy złymi.

Geniusz naszego Stwórcy jest widoczny wszędzie!

Spójrzmy na naszą Ziemię, na prawa natury, przyrody, na zjawiska fizyczne, na chemię, elektronikę czy inne technologiczne aspekty i zaczniemy dostrzegać, jakim genialnym i twórczym jest Stwórca wszystkiego, co wokół nas istnieje, z nami włącznie.

To, że posługujemy się komputerami i bezprzewodową komunikacją jest możliwe tylko dlatego, że On w taki właśnie sposób stworzył naszą Ziemię oraz stworzył nas. Bez Jego praw i bez Bożych dzieł nie byłaby możliwa jakakolwiek ludzka technologia.

Wszystko jest oparte na Bożym geniuszu, ale nie wszystko uczynione przez ludzi jest Bożą wolą. Szatan i upadłe anioły robią wszystko, aby Boga zdyskredytować, co powoduje straszliwe klęski i cierpienia całego świata. Nasze choroby i śmierć to także wina szatana!

Naszym problemem jest brak wiedzy o Bogu i o Jego geniuszu.

Szatan i upadli aniołowie żadnego dzieła Bożego nie poprawili.

Z braku jakiekolwiek krytyki Boga, ludzie wielbiący szatana są osobami chorymi umysłowo. Niemal wszystkie szatańskie władze tego świata są tak 'mądre' i cenne, jak cenne są ich osiągnięcia rządowe, czyli wojny, rewolucje, grabieże, masowe rzezie, ucisk i prześladowania mieszkańców .

Dzisiejszy stan świata to rezultaty ludzi chorych na umysłach, którzy wielbią szatana i... uwielbiają pedofilię.

Bóg w swojej mądrości stworzył niebo zamieszkane przez archaniołów, aniołów oraz innych mniej znanych nam stworzeń, jak cherubiny i serafiny. Istnieje  w niebie hierarchia oraz porządek. Ale nasza wiedza, zamiast na 10 Przykazaniach opiera się na rozkazach władz chorych umysłowo.

Szatańskie oszustwo o ziemi kuli

Przyczyna tego kłamstwa szatańskiego jest oczywista. Kłamstwo o Ziemi kuli ma kilka ważnych szatańskich powodów. Najważniejsze kłamstwo, to Wszechświat, na którym rzekomo żyją inne istoty podobne do nas, lub bardzo się od nas różniące. Czyli tzw. obcy mieszkańcy wielu planet.

Oni latają rzekomo pomiędzy sferami kosmicznymi, jeżdżąc pojazdami UFO i często nas obserwują. Mamy wiele różnych istot, wiele zdjęć i PODOBNO są kontakty z nimi tutaj na ziemi. Ale najciekawszy jest jeden powód, podawany nam czasami przez satanistów.

Powrót Chrystusa według szatańskich teorii spiskowych będzie aktywnym działaniem OBCYCH, którzy dążą do zaatakowania Ziemi oraz jej mieszkańców. Jest mnóstwo tego rodzaju filmów o UFO i niestety duża ilość ludzi, jak zwykle wierzy bezgranicznie w kłamstwa mediów i rządów.

Natomiast według Biblii Ziemia jest zamkniętą płaską planetą. Nad Ziemią mamy olbrzymi, skomplikowany rodzaj granicy pomiędzy Ziemią a Niebem. Ponad nami istnieje Niebo wypełnione aniołami, archaniołami, cherubami i innym stworzeniami Boga. Tam także mieszka Bóg i Syn!

Ciekawe spostrzeżenie! Nie znalazłem na Internecie żadnego obrazka, pokazującego nam Ziemię i Niebo w  sposób zgodny z Biblią. Niebo jest tuż nad wodami, które istnieją około 53 km od powierzchni ziemi ale na tym obrazku wielkość Nieba nie jest zgodna z opisem Biblii.

Historia lotów balonów mówi o tych, które dotarły do firmamentu na wysokości 53 km. To oznacza, że firmament Nieba jest blisko na wysokości, nie większej niż 53 km! EN.

Porównując z wielkością ziemi, Niebo jest bardzo nisko, skoro firmament zaczyna się na zaledwie 53 km.

Bóg mieszka na szczycie Nieba i tam jest Jego tron. Jedynie to jest zgodne z Biblią na obrazku.

Biblia i uczciwa nauka całkowicie odrzuca Ziemię kulę, a duża część chrześcijan wierzy raczej Biblii niż zakłamanym politykom nasienia węża oraz zawsze kłamiącym mediom. Media i władze to niezwykły przykład totalnego kłamstwa. Covid jest tego wymownym dowodem.

Ale świat nie widzi, że nie ma już grypy, ponieważ... zmieniono jej nazwę na Covid-19!

Szatan i aniołowie

Szatan oraz upadli aniołowie to istoty, które zbuntowały się przeciwko Bogu i nadużyły stworzony przez Boga lud w nikczemnych rozrywkach, które początkowo spowodowały potop i śmierć. Po potopie życie ludzkie skróciło się dziesięciokrotnie.

Zbrodnie i oszustwa szatana oraz upadłych aniołów nadal gnębią cały świat.

Z tych przyczyn szatan i upadli aniołowie już otrzymali wyrok śmierci, który zostanie w odpowiednim czasie przez Boga wykonany. Detale w artykule głównym na tej witrynie.

Oprócz zbuntowanych aniołów istnieją także inne istoty duchowe - demony, które są duszami zmarłych w potopie Nefilimów.

Ta grupa wrogów; ludzkości i Boga pracuje dla szatana, wielbiąc go i wyniszczając rodzaj ludzki. Zwróćmy uwagę na szczególną głupotę większości ludzi na świecie.

Bóg, którego oni nienawidzą dał wszystkim życie i szanse na życie wieczne. Ale szatan niczego dobrego nigdy nie uczynił, nigdy niczego nie stworzył ale wsławił się skorumpowaniem mentalnym i seksualnym całej ludzkości. To on pozbawił rodzaj ludzki życia wiecznego.

Wojny, choroby i śmierć to dzieła szatana. Sataniści rządzą światem i wielbią za swoją śmierć... szatana. Absolutny szczyt ich głupoty.

Część VIII - Zwierciadło

Powyższy film [PL] podaje dowody, że nie mamy ani jednego dowodu na to, że Ziemia jest kulą. Nie byliśmy nigdy na księżycu, z którego 'astronauci' widzieli Ziemię wielkości... Księżyca. Jakoś nikt nie postawił kamery filmowej i nie sfilmował z księżyca... ruchu naszej Ziemi!

NASA nadal nie jest w stanie polecieć na Księżyc, aby sfilmować Ziemię kulę!

Ale istnieją ludzie pokazujący nam oficjalnie Ziemię płaską, jak ta poniżej.

Jest także problem z rzekomymi latającymi spodkami z Niemiec. Nazistowskie UFO!

Werner von Braun niewiele o nich mówił a USA nigdy nie zbudowały oficjalnie latającego spodka. Ale nikt nie wyjaśnił nam, dlaczego! Cóż oni przed nami ukrywają?

Technologia podobna istniała już za czasów Ezechiela, który otrzymał widzenie od Boga i widział coś, co przypominało niezwykle zaawansowany statek kosmiczny, ponieważ nasz Bóg i Ojciec jest stwórcą każdej zaawansowanych technologii.

Broń jądrowa także nie istnieje, ponieważ Bóg nie stworzył takich możliwości, abyśmy się nawzajem nie pomordowali i nie zniszczyli całej Bożej Ziemi. Szatańskie władze na pewno by to zrobiły, gdyby istniała taka możliwość.

Kim jest Isus?

Jana 17:(5) A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. (6) Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego.

Jest to modlitwa Syna Isusa do Ojca, Syna, który istniał już przed stworzeniem świata. Zwróćmy uwagę na to, że Isus nie był człowiekiem, jakiego znamy przed pojawieniem się na ziemi. Najwyraźniej Isus musiał w taki sposób uzyskać ziemskie ciało z ziemskiej kobiety, aby dokonać swego dzieła, powierzonego mu przez Ojca.

Cytowane oba wersety ukazują nam, kim był Isus przed pobytem na Ziemi i do swego oryginalnego ciała niebiańskiego, jeszcze będąc na Ziemi Isus do niego powrócił.

Jana 17:(11) I już nie jestem na świecie, lecz oni są na świecie, a Ja do ciebie idę. Ojcze święty, zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my. (12) Dopóki byłem z nimi na świecie, zachowywałem w imieniu twoim tych, których mi dałeś, i strzegłem, i żaden z nich nie zginął, prócz syna zatracenia, by się wypełniło Pismo.

To znaczy, że Isus po śmierci powróci do Nieba i do Ojca, czyli do swego stanu pierwotnego.

Jana 17:(16) Nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. (17) Poświęć ich w prawdzie twojej; słowo twoje jest prawdą. (18) Jak mnie posłałeś na świat, tak i Ja posłałem ich na świat; (19) I za nich poświęcam siebie samego, aby i oni byli poświęceni w prawdzie. (20) A nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie.

Opis gwiazdy, która prowadziła trzech króli.

Mateusza 2:(1) Gdy zaś Isus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: (2) Gdzie jest ten nowo narodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. (3) Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima.

Mędrcy widzieli gwiazdę, którą zapowiedział prorok.

Mateusza 2:(5) A oni mu rzekli: W Betlejemie Judzkim; bo tak napisał prorok: (6) I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. (7) Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy. (8) I posłał ich do Betlejemu i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. (9) Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. (10) A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali.

Co jest bardzo ciekawe, Herod wiedział o proroctwie, które opisywało czas pojawienia się gwiazdy. Niestety nie znamy tego proroctwa, ale nieco wiemy w tego właśnie wersetu, że takie proroctwo było ludzkości podane. Szatan to zdołał ukryć, ale to jemu w niczym nie pomogło.

Czy rzeczywiście widziano gwiazdę? Nie jest to niemożliwe, ale NAJPRAWDOPODOBNIEJ poruszał się po niebie jakiś pojazd, który wskazywał mędrcom drogę do Betlejem.

W II Księdze Królewskiej mamy taki szczególnie interesujący fragment, ujawniający nam wzięcie do nieba Eliasza.

II Królewska 2:(11) A gdy oni szli dalej wciąż rozmawiając, oto rydwan ognisty i konie ogniste oddzieliły ich od siebie i Eliasz wśród burzy wstąpił do nieba. (12) Elizeusz zaś, widząc to, zawołał: Ojcze mój, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego konnico! I już go nie zobaczył. Pochwycił tedy swoje szaty, rozdarł je na dwie części,

Warto przeczytać dalszą część tego rozdziału. Oczywiście Biblia nie używa słowa UFO, ale przedstawia owo wzięcie w taki właśnie sposób, najwyraźniej bardzo podobny do pewnych bliskich kontaktów z innymi latającymi rydwanami czy opisanymi inaczej pojazdami, które były narzędziami transportu do nieba.

Następny cytat mówi nam o statku kosmicznym podobnym do rakiet pionowych.

Zachariasza 5:(1) Potem znowu podniosłem oczy i spojrzałem, a oto był unoszący się zwój. (2) I zapytał mnie anioł: Co widzisz? Ja odpowiedziałem: Widzę unoszący się zwój

Jak sami widzimy, głębsze poznanie Biblii ukazuje nam detale, o których być może nikt nie mówi, ale owe detale są równie ważne, jak wszelkie Boże i Isusa teksty biblijne.

A to sugeruje nam, że wszystkie osoby, które będą wzięte za życia do nieba, być może będą przeistoczone w inne istoty, które będą mogły żyć wiecznie w niebie. Być wzięci do nieba zostaną  przeistoczeni, jak zostali przeistoczeni Henoch, Eliasz czy inni ludzcy mieszkańcy nieba.

Pamiętajmy, że wzięcie do Nieba to Boża nagroda i olbrzymi przywilej. Wzięci do nieba będą wszystkim tak zachwyceni i tak szczęśliwi, jak Henoch i Eliasz.

Ponieważ nasz Bóg jest niezwykłym Bogiem!