WSTĘP

Prawdziwa historia, która jest naprawdę historią każdego Baby Boomera (Wyżu Demograficznego)

WYŻ DEMOKRATYCZNY - 0soba urodzona w latach po II wojnie światowej, kiedy nastąpił przejściowy wyraźny wzrost liczby urodzeń.


OPERACJA WYŻU DEMOGRAFICZNEGO

Największy PSYCHOPATA ostatnich ponad 100 lat…który zadecydował o losie dzisiejszego świata

WSTĘP

Prawdziwa historia, która jest naprawdę historią każdego Wyżu Demograficznego

Wiedziałem, że urodziłem się w prawdziwie wpływowej rodzinie, kiedy stało się jasne, że moi rodzice byli świadomi spisków mających na celu zamordowanie JFK, MLK i RFK, zanim te morderstwa kierowane przez rząd USA w ogóle miały miejsce . Mieli również wiedzę o sponsorowanych przez państwo zabójstwach zarówno Marilyn Monroe, jak i Malcolma X.

Jednak moi rodzice nigdy nie wiedzieli, że wiem o nich takie rzeczy. Aż do niedawnej śmierci mojego ojca, zatrzymywałem te informacje i wiele innych radioaktywnych informacji, które o nich „nabyłem”, całkowicie dla siebie. W końcu, biorąc pod uwagę wszystkie SZALONE rzeczy, które działy się w mojej rodzinie, gdy dorastałam, dochowanie pewnych tajemnic stało się sprawą życia i śmierci.

Po trwającym całe życie dochodzeniu w sprawie mojego ojca dowiedziałem się, że był on tajnym agentem FBI, że należał do Biura Wywiadu Marynarki Wojennej podczas II wojny światowej i że był zarówno Rycerzem Kolumba, jak i Rycerzem Malty. Co najważniejsze, mój ojciec był wysokiej rangi masonem, działającym na poziomie znacznie powyżej 33 stopnia.

Całkiem przypadkowo dowiedziałem się też, że tata należał do 4 lub 5 innych tajnych stowarzyszeń, które są tak tajne, że ich nazwy nie pojawiają się nigdzie w Internecie. Nigdy nie znałem nikogo, kto dochowywał tajemnic tak jak mój ojciec, a także ta ciągła przez całe życie skłonność budziła moje podejrzenia od najwcześniejszych lat.

Niezwykle dobrze ukrywany „zawodowy” związek taty, który miał ze swoim bratem, moim ojcem chrzestnym, tak naprawdę zdradził całą fabułę, która dotyczyła ich wysoce manipulacyjnego planu wobec mnie. Sfabrykowanie chwiejnych relacji to przecież taktyka często stosowana przez służby wywiadowcze do realizacji najbardziej delikatnych misji, zwłaszcza tych potajemnie prowadzonych przez mojego niedawno zmarłego wujka, znanego mi jako „Apteka”. (Dlatego to wprowadzenie jest publikowane dopiero teraz.)

Ale być może była to największa tajemnica taty ze wszystkich, która ostatecznie ujawniła tego „Największego Psychopaty Stulecia” mnie i tylko mnie. Jak ktoś, kto skrupulatnie pielęgnował reputację bardziej katolickiego niż papież — DOKŁADNIE — może kiedykolwiek ukrywać swoją wierność masonerii, swoje talmudyczne korzenie i wyraźnie faryzejskie podejście? W rzeczywistości wszystko wskazuje na to, że stary tata był krypto-żydowskim agentem w katolickim stroju, który każdego dnia swojego życia wykonywał tę samą fanatyczną misję.

Jeśli chodzi o moją niezwykle sprytną matkę, została zwerbowana do CIA pod koniec lat czterdziestych, niedługo po jej utworzeniu. Biorąc pod uwagę jej najbliższą historię rodzinną i wyjątkowe rzymskie pochodzenie, była niewątpliwie idealną agentką CIA do wykonania kilku ultra tajnych zadań w potężnym mieście, w którym mieszkała przez większość swojego życia.

Po przeprowadzeniu bardziej niepewnych badań na temat mojej matki przyjechałem, aby dowiedzieć się, dlaczego była tak bardzo zaangażowana w działania lokalnej sycylijskiej mafii w naszym rodzinnym mieście. Zrozumiałem również jej głębokie powiązania (czytaj: rodowe) z czarną szlachtą z północnych Włoch . To właśnie dlatego tak wiele skomplikowanych konspiracyjnych spisków gęstniało, jak zawsze, kiedy obserwowałem, jak rozwijają się w ciągu dnia.

W tym miejscu czytelnik musi zrozumieć kluczowy aspekt mojego dzieciństwa jako wyżu demograficznego, dorastającego pod koniec lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Moja mama często mówiła, swobodnie i rzeczowo, że Cosa Nostra (sycylijska mafia) i Kościół rzymskokatolicki to dwie najpotężniejsze instytucje na świecie. Ale była również świadoma rzeczywistości, że obaj byli całkowicie własnością i byli zarządzani przez znacznie bogatszą i potężniejszą ziemską istotę. Naprawdę, nie było dziecka w USA, które dowiedziałoby się, co robię, z tego, co moja matka celowo przekazała, a co mój ojciec wyraźnie ukrywał.

Ostatnia uwaga dotycząca mojej matki: podczas kilku zagrażających życiu sytuacji i wielu niebezpiecznych przedsięwzięć, w których się znalazłem, trzykrotnie pracowała, aby mnie chronić. Żyję tylko dzisiaj, aby napisać ten esej z powodu jej trwałej ochrony. I oczywiście dzięki łasce BOGA.

Ostatnia istotna kwestia dotycząca obojga moich rodziców: nikt, ale nikt nie wiedział, jak pracować z „Systemem” tak, jak wiedzieli moi rodzice. Ale nie dlatego, że należeli do niej, jak praktycznie wszyscy ich rówieśnicy z „Najwspanialszego Pokolenia”; raczej dlatego, że byli SYSTEMEM .

OPERACJA WYŻU DEMOGRAFICZNEGO

Największy PSYCHOPATA ostatnich ponad 100 lat…
który zadecydował o losie dzisiejszego świata

Po przedstawieniu tych informacji osobistych, to, co ma zostać ujawnione, nigdy nie zostało ujawnione w historii ludzkości. Prawdopodobnie dość niezwykła narracja, która następuje, jest największą opowieścią ostatniego stulecia. A dzisiaj jest jeszcze większy i idzie naprzód, ponieważ całe pokolenie wyżu demograficznego wciąż chodzi w szoku, w większości nieświadome niezwykle intensywnej, trwającej wiele dekad operacji psychologicznej, której byli celem.

„Zszokowany” nieustanną wojną psychologiczną, która była dość ukradkiem prowadzona pod radarem podczas tych epickich lat „Luki pokoleniowej”. „Wstrząśnięci” „wyniszczającą wojną ze świadomością” , która rozpoczęła się zaraz po zakończeniu II wojny światowej, kiedy nasi zszokowani ojcowie wrócili do domu, do swoich skołowanych żon i przyszłych dzieci z wyżu demograficznego .

Kontekst historyczny i odpowiednia oś czasu

Jeśli ta celowo zaciemniona narracja ma być właściwie zrozumiana, prawdziwy kontekst historyczny i najistotniejsza oś czasu muszą być wyraźnie nakreślone.

Poniższe wydarzenia historyczne, ich daty i oczywiste skutki zostały pokrótce przedstawione poniżej, aby dać czytelnikowi niezbędną perspektywę, a także nowy pryzmat, przez który można spojrzeć na tę nową analizę psychohistoryczną.

OPERACJA WYŻU DEMOGRAFICZNEGO została właściwie uruchomiona na długo przed ogólnie przyjętym rokiem 1946, kiedy po zakończeniu II wojny światowej po raz pierwszy narodziło się pokolenie wyżu demograficznego .

W świetle nowego zrozumienia tego ujawnienia można stwierdzić, że rok 1913 był rokiem, w którym ta tajna operacja rzeczywiście zaczęła się na dobre. Było to bowiem 23 grudnia 1913 r., kiedy ustawa o Rezerwie Federalnej została niekonstytucyjnie uchwalona przez 63. Kongres Stanów Zjednoczonych i podpisana przez prezydenta Woodrowa Wilsona. Naprawdę, jest to dzień, który będzie żył w niesławie z wielu powodów, które wkrótce zostaną wyjaśnione.

Natychmiast po ustanowieniu Systemu Rezerwy Federalnej w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki, na całym świecie miała miejsce seria starannie zaplanowanych i skrupulatnie zaplanowanych w czasie kataklizmów.

Na przykład I wojna światowa została wywołana w ciągu kilku miesięcy w połowie 1914 r. z powodów, których historycy wciąż nie do końca rozumieją i/lub nie mogą się zgodzić. Khazarian Cabal upewniła się o swoim zaciemnieniu z kilku powodów, z których wszystkie są dość ważne dla pomyślnej realizacji ich światowych planów przejęcia.

Ludobójstwo Ormian zostało przeprowadzone z precyzją w całym Imperium Osmańskim, zwłaszcza od 1915 do 1917. Był to kolejny przypadek zabijania chrześcijan przez Chazarów z wyraźnymi intencjonalnymi zamiarami.

Rewolucja bolszewicka z 1917 r. została sfabrykowana przez tych samych chazarskich podżegaczy wojennych w celu przekształcenia chrześcijańskiej Rosji w komunistyczny i bezbożny Związek Radziecki, a także popełnienia ludobójstwa na chrześcijanach w największym narodzie na Ziemi.

Pandemia grypy hiszpanki z 1918 r. została następnie wprowadzona w krótkim czasie przez ramię bio terrorystów Kabały Chazarskiej, ponownie z wielkim celem i kalkulacją. Administrowane przez wojsko amerykańskie programy szczepień, które były bezpośrednio odpowiedzialne za tę najbardziej śmiercionośną pandemię współczesności, reprezentowały wysoce zorganizowaną wojnę biologiczną z użyciem broni biologicznej ukierunkowanej na genom przeciwko narodowi amerykańskiemu. Podczas gdy ta śmiercionośna broń biologiczna była również wycelowana w genomy innych populacji narodowych na całym świecie, to DNA przyszłych pokoleń wyżu demograficznego było tak naprawdę celem poprzez genetyczne plany ich rodziców.

Szybko do przodu do krachu giełdowego z 1929 roku i następującego po nim Wielkiego Kryzysu , z których oba zostały celowo zaprojektowane przez Chazarską Cabałę, aby zmiękczyć Największe Pokolenie , które miało zostać rodzicami wyżu demograficznego.

Podczas gdy poprzednie wojny, ludobójstwa i pandemie przyczyniły się do wygenerowania niezrównanego stopnia chaosu, zamieszania i konfliktów na całym świecie, Wielki Kryzys był wysoce przemyślanym załamaniem finansowym i gospodarczym, które tylko ogromnie zwiększyłoby wynikającą z tego niepewność osobistą i niestabilność narodową Największego Pokolenia .

Jednak to, co naprawdę zrobiło globalne załamanie gospodarcze, miało znaczący i trwały wpływ na ogólny sposób myślenia Najwspanialszej Generacji (TGG). Wielki Kryzys ukształtował ich filozofię życiową, systemy wartości, ideały i zasady, a zwłaszcza praktyczne prowadzenie ich życia i przyszłych rodzin.

Następnie nadeszła wyjątkowo dobrze zaplanowana i apokaliptyczna II wojna światowa . To wydarzenie zmieniające cywilizację jest miejscem, w którym Chazarska Cabała była bardziej wyrachowana niż kiedykolwiek, aby uzyskać zestaw określonych wyników. Bo to wstrząśnięci żołnierze amerykańscy, którzy mieli wrócić do domu do swoich młodych żon i narzeczonych, otrzymali zadanie odbudowy społeczeństwa amerykańskiego zgodnie z mistrzowskim planem Chazara.

Wykonanie tego głównego planu zostałoby znacznie przyspieszone po drugiej wojnie światowej wraz z utworzeniem Centralnej Agencji Wywiadowczej w 1947 r., A także wielu innych powstających instytucji, które miałyby składać się na powstające Państwo Bezpieczeństwa Narodowego. Wraz z otwarciem CIA, Chazarowie posiadali najbardziej zaawansowany i wyrafinowany aparat szpiegowski i inwigilacyjny, jaki świat kiedykolwiek znał. Ale to nadchodzące pokolenie wyżu demograficznego było prawdziwym przedmiotem tego aparatu wywiadowczego.

Dorastanie we włoskiej rodzinie Czarnej Szlachty było jak życie we współczesnej hiszpańskiej inkwizycji. Potem, kiedy osiągnąłem pełnoletność, przeszedłem do pełnowymiarowej opery mydlanej rodziny Medyceuszy (bankowa rodzina Medyceuszy osadziła na tronie papieskim co najmniej 4 papieży). Przez to wszystko zostałam pobłogosławiona przedwcześnie rozwiniętą świadomością, że w tle działa ogromna moc, presja lub siła, która doprowadza moich rodziców do absolutnego szaleństwa, każdy na swój sposób.

Moje najwcześniejsze obserwacje na temat tego, jak naprawdę rządzi się światem, sprowadzały się w dużej mierze do moich niedojrzałych wrażeń z dzieciństwa na temat CIA. Jednak widząc, jak moi rodzice, chociaż przez cały czas sprawowali ścisłą kontrolę nad praktycznie wszystkim, wydawali się wiedzieć o monumentalnych rzeczach, zanim jeszcze się wydarzyły, intuicyjnie wiedziałem, że istnieje wszechwidzące oko obserwujące całe USA 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu… łącznie z nimi. I że to wszechwidzące oko poddało nawet ich intensywnemu monitorowaniu i ekstremalnej analizie.

Kluczową kwestią jest to, że Stany Zjednoczone Ameryki faktycznie stały się państwem policyjnym na pełną skalę niedługo po tym, jak wielu niemieckich przywódców nazistowskiego reżimu, generałów, naukowców i lekarzy zostało tu sprowadzonych w ramach operacji Overcast (1945), a następnie operacji Paperclip (1946 ). W rzeczywistości główną misją CIA było zablokowanie Ameryki, podobnie jak nazistowskie Niemcy zostały zablokowane przez hitlerowskie Gestapo i SS. Jedynym mandatem, jaki otrzymali dla USA po drugiej wojnie światowej, było zamknięcie całego miejsca bez wiedzy ani jednej duszy. I tak też zrobili.

Ten specyficzny rozwój „państwa bezpieczeństwa narodowego”, który nastąpił wraz z narodzinami pierwszego wyżu demograficznego, jest zdecydowanie najważniejszy, jeśli chodzi o OPERACJĘ WYŻU DEMOGRAFICZNEGO. Kabale Chazarskiej szybko udało się stworzyć wszechobecną i głęboką sieć struktur państwa policyjnego w całym kraju, które obserwowały wszystkich, wszędzie we wszystkich 50 stanach, przez cały czas… i nikt o tym nie wiedział, z wyjątkiem agentów na samym szczycie, takich jak moi rodzice.

Moje pierwsze wakacje jako młoda dorosła osoba, które spędziłam sama, były strzałem w dziesiątkę. Najpierw wsiadłem do samolotu lecącego do Club Med na Bahamach, a pasażerem siedzącym obok mnie był agent FBI z bronią. Potem, kiedy dotarłem do Club Med i przydzielono mi mój bungalow, dowiedziałem się, że moim współlokatorem był ten sam agent FBI, który trzymał swoją broń palną w widocznym miejscu na stole pośrodku pokoju. Wszystko dzięki uprzejmości mojego tajnego ojca z FBI — maniaka od superkontroli!

To, co naprawdę podkreśla to osobiste doświadczenie, to fakt, że wszyscy z Wyżu Demograficznego  byli obserwowani jak jastrząb przez całe nasze życie. Prawdę mówiąc, kiedy po raz pierwszy obejrzałem Truman Show, od razu zdałem sobie sprawę, że to też było moje życie. Trochę dłużej zajęło mi dostrzeżenie, że to było całe nasze życie, tak jak jest dzisiaj od kołyski aż po grób.

Nawiasem mówiąc, mówimy o reżimie państwa policyjnego z uprawnieniami do szpiegowania i inwigilacji, monitorowania i badania w takim stopniu, jaki NIGDY nie istniał w historii ludzkości. Pozwól temu zapaść. Następnie zastanów się, jak łatwo ta niezwykła moc może być bezmyślnie używana, nadużywana i niewłaściwie używana, TAK?! Nigdy wcześniej nie było bardziej rażącego przykładu tego, jak „władza absolutna korumpuje absolutnie”.

Ale w jaki sposób nasi rodzice TGG (Najwspanialsza Generacja) byli tak łatwo zastraszani do rutynowego wykorzystywania swoich dzieci w służbie państwu? Co ważniejsze, dlaczego Najwspanialsza Generacja została zwerbowana do pokonania pokolenia wyżu demograficznego i powstrzymania ich? A przede wszystkim, kto dokładnie dokonał werbunku? Są to kluczowe pytania, których nikt nie zadawał przez minione dziesięciolecia… …… z powodu tego, jak ukradkiem i przebiegłością Chazarowie skrupulatnie wykonywali swój główny plan realizacji XX wieku — OPERACJĘ WYŻU DEMOGRAFICZNEGO .

-------------------------------------------------
Chociaż jest to całkowicie prawdziwe, nie jest bardziej kontrowersyjne niż następujące oczywiste stwierdzenie:

„Głównym powodem, dla którego The Najwspanialsza Generacja była największa, jest to, że byli oni rodzicami pokolenia wyżu demograficznego”.

— Rewizjonistyczni historycy na rzecz pokoju na świecie

Jak to dla cholernego umysłowca?!

Według tego eseisty tak naprawdę oznacza to, że pokolenie wyżu demograficznego było — ZDECYDOWANIE — najwspanialszym pokoleniem ostatnich kilku tysiącleci. Co oznacza, że ​​pokolenie wyżu demograficznego było znacznie większe — ale w sposób, który naprawdę ma znaczenie — niż The Greatest Generation. (Najwspanialsze Pokolenie)

Oto tylko jeden przykład ilustrujący ich wielkość.

 Wyż Demograficzny wraz ze starszymi braćmi i siostrami Beatnikami zamknęli wojnę w Wietnamie. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło — NIGDY!

Ponownie, ściśle współpracując, Beat Generation zainspirowało pokolenie wyżu demograficznego do zakończenia pierwszej korporacyjnej wojny w historii świata.

Zauważmy, że popularny ruch, który w tym przypadku przejawiał się zarówno jako napędzany przez hipisów „Ruch Pokojowy”, jak i inspirowane przez Beatników „Protesty antywojenne”, nigdy wcześniej nie powstrzymał wojny – żadnej wojny.

Prawdę mówiąc, ruchy ludowe tego typu nigdy wcześniej nawet nie powstały. Przez wieki tak wielu wojen, zwłaszcza w całej zachodniej cywilizacji, takie zjawisko protestu wojennego nigdy nie miało miejsca.

Być może największym pojedynczym osiągnięciem XX wieku jest to, że pokolenie wyżu demograficznego, w ścisłej współpracy z Beatnikami, w latach 60. 30 kwietnia 1975 r.

„Upadek Sajgonu, znany również jako Wyzwolenie Sajgonu lub Wyzwolenie Południa przez rząd wietnamski, miał miejsce 30 kwietnia 1975 roku”.

Teraz czytelnik rozumie, dlaczego osławiona Przepaść Pokoleniowa szybko przekształciła się w przepaść pokoleniową lub kanion w tych samych latach.

RETROSPEKCJE: Ludzie, którzy zaludnili Najwspanialszą Generację, urodzili się pod zupełnie innym niebem niż Baby Boomers (Wyż Demograficzny) i Beat Generation (Pokolenie Beatu). Jako takie, ich plany astrologiczne były zupełnie różne i często diametralnie sobie przeciwstawne. Na indywidualne i zbiorowe losy Najwspanialsze Pokolenie duży wpływ wywarł Wielki Kryzys i II Wojna Światowa. Z powodu ratującego życie Nowego Ładu Roosevelta i różnych programów uprawnień po drugiej wojnie światowej, ludzie z Najwspanialszego Pokolenia zaczęli czcić rząd, który ich ocalił. Nie tylko to, ale rozwinęli nadmierny szacunek i głęboką wdzięczność dla SYSTEMU . Ta bezprecedensowa dynamika społeczna, a następnie współzależne relacje, zostały starannie zaplanowane i zapoczątkowane przez wiecznie manipulująca Kabała Chazarska . W ten sposób rodzice Najwspanialszego Pokolenia mogliby zostać wykorzystani do trzymania swoich „niewdzięcznych” dzieci z wyżu demograficznego pod kontrolą, co starali się robić z zemstą.

Najważniejsze w tej kluczowej międzypokoleniowej dynamice jest to, że Najwspanialsze Pokolenie, choć zupełnie nieświadome tego, otrzymało od swoich ukrytych chazarskich władców zadanie powstrzymania Wyżu Demograficznego przed opuszczeniem rezerwatu.

Konkretnie jaka rezerwacja?

Te rezerwacje:


Zastrzeżenie poprawności politycznej.

Zastrzeżenie przyzwoitości społecznej.

Zastrzeżenie zgodności korporacyjnej.

Zastrzeżenie pogoni za edukacją na studiach.

Zastrzeżenie mediów głównego nurtu.

Rezerwacja hollywoodzkich filmów i programów telewizyjnych.

Zastrzeżenie ślepej lojalności rodzinnej i wierności przodków.

A zwłaszcza zastrzeżenie zwane społeczeństwem konsumpcyjnym.

Ale co najważniejsze, zastrzeżenie kościelności.

Za wszelką cenę, rodzicom Najwspanialszego Pokolenia powierzono „uroczystą” dyktowaną przez Chazarów odpowiedzialność za trzymanie swoich dzieci Boomera w owczarni wiernych, aby nigdy nie opuszczali kontrolujących umysły religijnych rezerwatów, w których się urodzili. I odwrotnie, zniechęciliby swoje dzieci z wyżu demograficznego do działania zgodnie z ich znacznie głębszymi impulsami duchowymi, które skierowały je na ich własne, unikalne ścieżki z powrotem do Boga.

W tym celu rodzice Najwspanialszego Pokolenia zostali zaangażowani do przeprowadzenia największego programu kontroli umysłu i operacji inżynierii społecznej w historii świata. Bo tylko w ten sposób można było powstrzymać pokolenie wyżu demograficznego przed opuszczeniem tych odpowiednich rezerwatów, aby stworzyć zupełnie nowy świat pokoju i dobrobytu dla wszystkich. W końcu ich wizją była Nowa Era… obietnica Złotego Wieku… przejście do długo zapowiadanej Ery Wodnika, naznaczonej powszechnym braterstwem i dobrą wolą wśród ludzi na całym świecie.

Ciąg dalszy nastąpi -

Uwaga redaktora SOTN: To, co nastąpi później, dotyczy bardzo wrażliwego materiału, który nigdy wcześniej nie pojawił się w Internecie. Główny wątek obraca się wokół stworzonej przez Chazarów CIA i dokładnie tego, co Firma , jak CIA jest dobrze znana w kręgach globalnego wywiadu, zrobiła, aby sprawować pełne dowództwo i kontrolę nad całą planetarną cywilizacją. Najbardziej radioaktywne informacje dotyczą intensywnego programowania kontroli umysłu i technik inżynierii społecznej, które były rutynowo stosowane w celu uwięzienia niepoprawnie niekonformistycznych i nieprzestrzegających, obrazoburczych i kontrkulturowych wyżu demograficznego w chazarskiej zagrodzie uległości. Dlatego czytelnik nie powinien być zaskoczony, jeśli dostęp do tej witryny zostanie odmówiony w przyszłości.

Źródło!