Mowa nienawiści - jak ją rozpoznać?

Ostatnie uaktualnienie: 18 Czerwca 2016


Coraz częściej słyszymy pojęcie - mowa nienawiści. Zjawisko stosunkowo nowe ale jest ono wyjątkowo niebezpieczne, nie z punktu widzenia naszego systemu władzy, czyli systemu opresji, ale z punktu widzenia ludzi miłujących prawdę.

Polska Wikipedia tak określa mowę nienawiści:

Mowa nienawiści (ang. hate speech) – używanie języka w celu znieważenia, pomówienia lub rozbudzenia nienawiści wobec pewnej osoby, grupy osób lub innego wskazanego przez mówcę podmiotu[1][2][3]. Narzędzie rozpowszechniania antyspołecznych uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji ze względu na rozmaite cechy, takie jak: rasa (rasizm), pochodzenie etniczne (ksenofobia), narodowość (szowinizm), płeć (seksizm), tożsamość płciowa (transfobia), orientacja psychoseksualna (homofobia, heterofobia), wiek (ageizm, adultyzm), światopogląd religijny (antysemityzm, chrystianofobia, islamofobia).

 

Wyjątkowo ciekawy cytat z Wikipedii:

Pojęcie „mowa nienawiści” jest również niekiedy krytykowane za brak precyzji.

Słowo - przemoc występuje znacznie dalej w zdaniu...

W praktyce ściganie różnych form podżegania do przemocy...

Na pierwszy rzut oka wygląda, że władze mają wyjątkową troskę o swych obywateli i bardzo im zależy na tym, aby nikt nikomu nigdy nie ubliżał, ponieważ taka mowa prowadzi to wprost do przemocy a także wojen. Przy takiej okazji wymienia się także Holokaust jako rezultat mowy nienawiści.

Ale bliższa egzaminacja tego terminu ujawnia niezwykłe zagrożenie dla naszej wolności.

Samo pojęcie - 'mowa nienawiści' jest właśnie... MOWĄ NIENAWIŚCI!

Jest to mowa nienawiści władz do obywateli ujawniających kłamstwa władz. Owa mowa posiada dwa oblicza.

1.Taka terminologia użyta w prawie pozwala na legalne umieszczanie niewinnych ludzi w więzieniach.

2. Mowa nienawiści władz i mediów zawsze prowadzi do masowego przelewu niewinnej krwi.

Przykład mowy nienawiści w wykonaniu władz oraz mas mediów oraz skutki mowy nienawiści.

Sadam Hussein - groźny dyktator i sprawca terroryzmu 9/11, posiadający broń masowego rażenia.

Tak władze USA jak i zachodnie media stosowały tę właśnie mowę nienawiści - oczywiste kłamstwa oczerniające nieposłusznego im byłego wasala. W rezultacie owej mowy nienawiści mieliśmy dwie wojny w Zatoce Perskiej i zginęło w nich ponad milion ludności cywilnej. Sadam Hussein został powieszony z wyroku kangurowego sądu.

Muammar Gaddafi - groźny dyktator i sprawca terroryzmu.

NATO zniszczyło bez jakiekolwiek przyczyny całą infra strukturę Libii, zamordowano około 250 000 niewinnych ludzi a 2 miliony opuściło kraj w obawie o swoje życie. Gaddafi został na ulicy zamordowany bez jakiegokolwiek sądu.

Hillary Clinton on Gaddafi: We came, we saw, he died

Krótki film ukazujący odpowiedź Hillary Clinton na pytanie, czy śmierć Gaddaffi'ego ma potwierdzenie. Hillary odpowiedziała: Przyszliśmy, widzieliśmy, on umarł. Nikt w zachodnich mediach nie potępił śmierci tego najbardziej oddanego swemu narodowi przywódcy, z papieżem włącznie. Hillary - członek rządu USA jest osobą bezpośrednio odpowiedzialną za zbrodnie NATO w Libii!

Hitler - autokratyczny dyktator, który stosował powszechnie mowę nienawiści w stosunku do Słowian orazdo Żydów ortodoksyjnych i mordował i jednych i drugich na masową skalę. Możemy mnożyć nazwiska zbrodniarzy w nieskończoność.

Przykłady te są dowodem na to, że używanie mowy nienawiści przez władze oraz media - ZAWSZE prowadzą do straszliwych wojen.

Nastąpiło więc zupełne odwrócenie znaczenia mowy nienawiści, która stosowana przez władze skutecznie ucisza wszelki jej krytycyzm i w ten sposób władze cenzurują społeczeństwa, w celu zatamowania niepochlebnych władzom materiałów i w ten sposób nie ujawniano ich zbrodniczych działań.

Władze Polski i media wsławiły się mową nienawiści w stosunku do Serbów, do Iraku i do Afganistanu a polskie wojska uczestniczyły w zbrodniach wojennych w tych właśnie państwach. W Afganistanie nadal polskie wojska uczestniczą w zbrodniach NATO.

Niczym nie sprowokowana agresja na jakiekolwiek państwo jest jaskrawym złamaniem prawa międzynarodowego.

Mowa nienawiści posiada jeszcze inne cele.

Chroni się nie tylko rząd, ale stawia się pod ochroną rządową najdziksze prawa małżeństw homoseksualnych, uznanych już prawnie w USA przez prezydenta Baraka Obamę, który podobno jeszcze nigdy nie powiedział prawdy - nadal nie znamy jego rzeczywistego nazwiska, miejsca urodzenia oraz płci... Michelle Obamy. [EN]

Dochodzi do takiego absurdu, że pielęgniarki boją się w USA czy innych państwach zachodnich powiedzieć ojcu, że narodził się chłopiec lub dziewczynka, ponieważ nie wiadomo, kogo się w ten sposób urazi. Jak dziecko dorośnie, wtedy zadecyduje kim jest.

Dochodzi do paranoi i jak zwykle autorem owej mowy nienawiści są władze a takie nonsensowne prawa czy zalecenia pochodzą ściśle od władz.

Mowa nienawiści władz jest skierowana przeciwko uczciwym ludziom i celem jest uciszenie i wyniszczenie całego narodu.

Chrześcijanie to najwspanialsi ludzie na ziemi.

Społeczeństwa białych Chrześcijan to najbardziej tolerancyjne i pokojowe społeczności ludzkie na całym świecie, które nigdy nikogo nie nienawidzą i zawsze dążą do ukazywania miłości do innych, nawet swych nieprzyjaciół, ponieważ zdecydowana większość Chrześcijan postępuje zgodnie z duchem Ewangelii i stara się w jakimś stopniu naśladować Chrystusa.

Problemem Chrześcijaństwa jest jego podporządkowanie się zbrodniczemu Watykanowi oraz syjonistycznym władzom. Ani Watykan ani syjonistyczne władze nie reprezentują Chrześcijaństwa będącego w ich niewoli.

Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby Chrześcijanie wymusili na jakimkolwiek rządzie, aby wywołał wojnę przeciwko komukolwiek.

Wojny wybuchają z powodu mowy nienawiści władz - nienawiści do obywateli oraz nienawiści do... życia, ponieważ władze satanistyczne oraz media uprawiają kult szatana, oparty na przemocy, torturach i śmierci.

Zwrócimy uwagę na to, że media zawsze wspierają wojny i to jest rzeczywista mowa nienawiści

Zwróćmy szczególną uwagę na zmuszanie nas do akceptacji gejów i lesbijek. Najpierw prosta matematyka.

2+2=4  oraz 4-2=2.

Oznacza to, że para małżeńska ma dwoje dzieci i jeżeli owa para umrze, pozostanie po niej 2 dorosłych osób. Nie ma wzrostu populacji ale nie ma także jej zaniku.

Oznacza to, że KAŻDA kobieta MUSI mieć minimum 2 dzieci, aby ludzkość kontynuowała swoje istnienie. Wystarczy nieco obserwacji i okazuje się, że w dzisiejszych czasach jest to absolutnie niemożliwe - z powodów finansowych oraz socjalnych. Ludzie nie żenią się jak to kiedyś bywało a do wychowywania dzieci potrzeba obu rodziców. Nie ma mowy o pracy matki, która już w pełnym wymiarze pracuje mając dwójkę lub trójkę dzieci. Autorami takiego stylu życia są właśnie władze.

Wyobraźmy sobie 10 par - czyli 20 osób. 20% z nich to geje - 4 osoby. 8 kobiet musi urodzić 20 dzieci, aby ta grupa się nie skurczyła. Im więcej gejów tym więcej dzieci muszą rodzić kobiety, aby populacja nie malała.

Teraz widzimy skutki działania władz przeciwko białej rasie w celu jej wyniszczenia. Dodajmy do tego Muzułmanów, gwałty oraz specjalne dla nich przywileje, jak utrzymywanie ich przez rządy. Tobie nie dadzą zasiłku dla bezrobotnych ani rządowego bezpłatnego miejsca do mieszkania. Zwiększa się także pułap wieku emerytalnego, ale emigranci cieszą się szczególnymi przywilejami bez jakichkolwiek logicznych przyczyn. To jest nienawiść władz do rasy białej, do Chrześcijan a polityka ludobójcza władz stale zmniejsza ilość białej populacji na świecie.

Widzimy dwie drogi dążące do wyniszczenia rasy ludzi białych.

W celu ochrony zbrodniczej polityki wyniszczającej Chrześcijaństwo władze stosują termin - mowa nienawiści, aby morderczą politykę rządów w ten sposób chronić i kontrolować negatywne komentarze w stosunku do władz.

W wielu krajach nie wolno  krytykować zbrodni, ścinania głów, spalania ludzi żywcem, gwałtów ekstremistów islamskich i nie wolno krytykować czy nawet wyrażać się bez szacunku w stosunku do gejów. Zwykły zamordyzm skierowany przeciwko własnym wyborcom.

Mowa nienawiści to ohydna cenzura skierowana przeciwko tym, którzy mówią prawdę o syjonistycznym rządzie, pełnym osób ukrywających przed nami swoją rzeczywistą tożsamość. Ukrywanie tożsamości jest oszustwem czyli aktem nienawiści. Lichwa jest legalną drogą okradania ludzi czyli jest także formą nienawiści.

Władze i media na dźwięk słowa - lichwa krzyczą - mowa nienawiści.

Aspekty mowy nienawiści.

Władze stosując zakaz mowy nienawiści pozują na ludzi, którzy są rzekomo bardzo wrażliwi na niepochlebne komentarze w stosunku do innych ludzi. Nic dalszego od prawdy! Władze życzą dobrze jedynie sobie.

Czy uwierzysz w to, że władzy jest przykro, jeżeli ktoś odmówi upieczenia tortu na wyraźnie gejowskie wesele? Czy uwierzysz w to, że władze miłują wszelkiej maści zboczeńców i dbają o to, aby ich nie obrażano? Trzeba być wyjątkowo naiwnym aby w taki nonsens uwierzyć. Chyba że, władze to głównie... sataniści i zboczeńcy wszelkiej maści, dążący do legalizacji wszelkich zboczeń z pedofilią włącznie!

Geje i lesbijki także stosują mowę nienawiści w stosunku do nas i to w jaskrawy publiczny sposób. Geje nienawidzą kobiet, kobiety i feministki nienawidzą mężczyzn. Ale my musimy wszystkich kochać i szanować. Oto klasyczna mowa nienawiści rządu i mediów w stosunku do nas!

Prosty przykład 'dobrze' nam życzącej policji, uzbrojonej i wyszkolonej w biciu ludzi protestujących przeciwko drakońskim władzom, które nas systematycznie wyniszczają, stosując lichwę i bezprawie.

Specjalne pałki, hełmy, ochrony na oczy, gaz łzawiący, gumowe kule, petardy a nawet ostra amunicja, pełne uzbrojenie i zbroje chroniące policjantów. Zwróć uwagę na to, że w Polsce istnieje wiele takich oddziałów policji. Czy wiesz dlatego?

Ponieważ opresyjne władze spodziewają się protestów ze strony swych ofiar.

Władze doskonale wiedzą, że nas wyniszczają i za wszelką cenę muszą nas kontrolować. Dla nas to walka o przeżycie, ale dla władz to walka o ich stołki i ich ochrona przed postawieniem przed sądem za ich zbrodnie!

Władz nie interesuje twoje dobre samopoczucie i nigdy ich nie interesowało. Zaprotestujesz, dostaniesz mandat, więzienie, lanie a nawet kulę. Owszem, interesuje ich w jakim stopniu to nas obraża, aby obrażać nas tym jeszcze bardziej dosadnie.

Czy w tym świetle uwierzysz, że władze pragną zapobiegać 'obrażaniu' uczuć religijnych Muzułmanina? Zwłaszcza, że owa syjonistyczna władza i media potępiają protesty mordowanych Palestyńczyków i otwarcie nienawidząca Islam?

Jakoś władze uwielbiające imigrantów islamskich nie przechodzą na Islam, którego tak zaciekle bronią! Obrona Islamu obraża Chrześcijan czyli jest mową nienawiści.

Jeżeli władze blokują 'obrażanie' wyznawców Islamu, to bądź pewien, że to jakiś poważny spisek. Nie wierzysz? Zapytaj Francuzów, Brytyjczyków, Niemców... czy Szwedów!

Allahu Akbar - znaczy - nie Boga ponad Allacha. Nienawiść przeciwko rzeczywistemu Bogu oraz drastyczna obraza Chrześcijaństwa, czyli klasyczna mowa... NIENAWIŚCI prowadząca do przelewu niewinnej krwi..

Czy teraz uwierzysz w to, że władzę są zmartwione tym, że powiedziałeś komuś lub napisałeś na blogu, że radykalny Islam popełnia wiele zbrodni i trzeba powstrzymać imigrację? Owszem, władze mogą być zmartwione, ponieważ w ten sposób plan wyniszczania narodu przez władze zaczyna być ujawniany.

Przemyśl to!

Ostatnią rzeczą, o jaką władze się martwią to... uczucia religijne Muzułmanów! Oni nimi pogardzają!

Władze lubują się w mordowaniu ludzi brązowych. Irak, Libia, Somalia, Iran, Syria, Pakistan, Afganistan czy inne kraje Islamu, w których władze za pomocą armii NATO przelewają niewinną krew cywilną. Potem sprowadzają nienawidzących nas Muzułmanów, aby nas gwałcili i mordowali. Oto polityka nienawiści władz do obywateli! A papież to wszystko błogosławi i nawołuje do asymiliacji!

Na czym ma polegać asymilacja z Muzułmanami? Odpowiedź jest banalnie prosta i oczywista.

To my się musimy zintegrować z nimi, przejść na Islam a nasze panie muszą z Muzułmanami posłusznie iść do łóżka bez żadnych dąsów, aby nie obrażać ich uczuć religijnych.

Gwałty naszych kobiet? Przecież to ISLAMOFOBIA i powinna być karana!

To jest rzeczywista mowa nienawiści rządu w stosunku do nas, która pobudza ludzi do... przemocy w obronie własnej i obronie dzieci i żon!

Co obraża godność człowieka?

Kłamstwa polityków i mediów! Stały się one tak powszechne, że większość z nas już na nie nie reaguje. A powinniśmy domagać się dotrzymania wszelkich politycznych obietnic od naszych premierów czy reszty pseudo 'rodaków'.

Ich kłamstwa nas obrażają ponieważ jesteśmy traktowani jak idioci i durnie, którzy muszą zaakceptować wszystkie ich brednie z ziemią kulą włącznie! Poprzez ich kłamstwa nasza godność jest stale i notorycznie obrażana. W rzeczywistości władze traktują nas jak bez mózgowe pieczarki - trzymając nas w ciemności i karmiąc nawozem.

W ten sposób za pomocą kłamstw politycy i media stosują masowo mowę nienawiści, ponieważ oni nas... rzeczywiście nienawidzą. Owa nienawiść objawia się na wielu różnych platformach.

Nasz styl życia wymuszony przez władze w dramatyczny sposób obraża nasze uczucia. Jesteśmy drastycznie okradani poprzez podatki, lichwiarskie hipoteki i setki różnych dodatkowych opłat poza podatkowych.

Starszym ludziom nie starcza na życie i często popełniają samobójstwa. Czy władze dbają o uczucia emerytów odbierając im prawo do godziwych emerytów oraz opieki lekarskiej w ich najbardziej trudnym okresie życia? Władze przedłużają ich okres pracy, aby poumierali na stanowisku pracy. W Holandii stosuje się eutanazję i ludzie starsi uciekają przed takim rządem. Czyż nie jest to śmiertelne zranienie godności osobistej?

Jeżeli to nie jest jaskrawa i zbrodnicza nienawiść władz do obywateli, to jak to można inaczej nazwać?

Obowiązkowe szczepienia

W Polsce szczepienia są obowiązkowe! Czy uwierzysz naszym syjonistycznym władzom, że tak bardzo dbają o nas i o nasze dzieci, że pragną zapobiec jakimkolwiek ich chorobom? Powikłania poszczepienne. Donald Trump tak powiedział o szczepieniach, co spowodowało mowę nienawiści przeciwko niemu.

Jeżeli szczepienia są obowiązkowe, najwyraźniej są one szkodliwe. Szczepienia dziewczynek przeciwko rakowi szyjki macicy powodują bezpłodność i to najwyraźniej jest celem tych szczepionek. Jesteśmy legalnie zatruwani także na wielu innych platformach. Spożywamy mnóstwo trucizn wysoce szkodliwych dla zdrowia, jak aspartam, fluor w wodzie, rtęć w szczepionkach i plombach zębów, sztuczne nawozy i pestycydy, plastikowe butelki i pojemniki na żywność, lakiery samochodowe, szampony, makijaże, GMO i wiele, wiele innych trucizn, których cele są jednoznaczne. Powodują one stopniowe ogłupienie narodu oraz jego fizyczne wyniszczenie.

(Sprawdź ten link -Tajemnicze Przymierze i zwróć szczególną uwagę na jego zakończenie.)

Nie wierzmy zapewnieniom rządu... o czymkolwiek.

Cokolwiek rząd mówi oraz mas media to kłamstwo, czyli mowa nienawiści i prowadzi do przemocy i wojen, jak to wyraźnie widać w działaniach większości rządów.

Ostatnio ukazała się książka na temat fałszywego Izraela, pióra profesora żydowskiego, Shlomo Sanda. Sprawdź wiele informacji w tym linku oraz filmy i oraz ten link czy kilka innych. Jest tam wiele prawdy aczkolwiek ten portal nie ukazuje przyczyn nienawiści syjonistów do Słowian.

Te informacje znajdziesz jedynie na witrynach: www.zbawienie.com, www.proroctwa.com oraz na forum i w linkach do blogów związanych z forum.

Otwórz oczy, Polaku Słowianinie i zobacz, kto ciebie aż tak nienawidzi i dlaczego dąży do twej śmierci! A mowa ludzi nienawidzących nas jest właśnie pełna nienawiści do nas. Owa nienawiść zawsze prowadzi do ich przemocy przeciwko nam. Oni wywołają wojnę i będziemy ponownie masakrowani. Służą temu celowi wojska NATO na ziemi polskiej.

Widzieliśmy ową nienawiść w ostatnich dwóch wojnach światowych i do dzisiaj Słowianie odczuwają ich skutki.

Pamiętajmy, że jedynie w Bogu jest nasza nadzieja. My Słowianie jesteśmy Jego Narodem Wybranym i tylko On nas wyzwoli z niewoli nasienia węża. Zwróć się ku Bogu i zacznij prosić Go o pomoc. Nie proś o nic Królowej Niebios!

Napisano: 18 Czerwca 2016

Ostatnie uaktualnienie: 18 Czerwca 2016