II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków.

Znaleźliśmy się niemal u progu Królestwa Bożego, jeżeli wliczymy w to moment pokazania się na niebie znaku Syna Bożego. Biblia nas zachęca do śledzenia tych znaków po to, abyśmy je zrozumieli i byli gotowi na rozkazy Boga oraz rozkazy naszego Króla, Isusa Mesjasza.

Mateusza 24:(4) A Isus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł. (5) Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem Mesjaszem i wielu zwiodą.

Isus ostrzega nas wyraźnie przed oszustami, którzy przyjdą w Jego imieniu i będą się przedstawiać jako mesjasze.

Chrześcijaństwo ewangeliczne już jest całkowicie zwiedzione pomimo, że nie ukazał się jeszcze zapowiadany syjonistyczny mesjasz! Dokładnie zapowiedziane proroctwo Syna Bożego.

Mateusza 24:(10) I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić. (11) I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu. (12) A ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. (13) A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.

Z powodu fali wielu sekt i nauczycieli znanych z wielu najdzikszych 'doktryn' które nie są wsparte słowami Boga masy ludzi jest już zwiedzionych przez fałszywe religie i fałszywych nauczycieli.

Skąd się bierze takie radykalne zwiedzenie?

Jesteś katolikiem Nagle pukają do drzwi Świadkowie Jehowy, Mormoni czy Zielono Świątkowscy. Stosowana jest w takich przypadkach prosta szatańska strategia. Jeżeli Kościół Katolicki to czysty satanizm i masowe bałwochwalstwo plus czary tzw. mszy świętej, to religie ujawniające to wszystko muszą być religiami prawdziwymi, zgadza się? Dlatego większość tak to rozumie i to jest także olbrzymim błędem.

Zdajmy sobie w pełni sprawę z podstawowej prawdy.

Ani Bóg ani Syn Boży nigdy nie założyli absolutnie żadnej religii.

Wszystkie religie założył szatan z Chrześcijaństwem włącznie i oparł wszystkie dogmaty na tekstach skazanego na śmierć faryzeusza Pawła. Chrystus nazwał faryzeuszy plemieniem żmijowym i skazał ich na śmierć w Gehennie!

Mateusza 23:(33) Węże! Plemię żmijowe! Jakże będziecie mogli ujść przed sądem ognia Gehenny?

Dlatego wszyscy cytujący faryzeusza Pawła błądzą. Sprawdź wstęp do witryny www.zbawienie.com. Sprawdź także, jeżeli nie znasz detali o listach Pawła artykuł: Sprzeczne doktryny w Biblii. Znajdziesz przyczyny olbrzymich, kolosalnych błędów w cytowanych najczęściej tekstach Biblii i znajdziesz przyczynę wielkiej niechęci przywódców religijnych do każdego człowieka, który czyta Biblię.

Także czasy końca są oparte w Chrześcijaństwie na słowach Pawła i jego listy zwiodły masy i nadal wprowadzają masy w błąd.

Jeżeli sprawdzisz podane dowody, przekonasz się, że szatan jest znacznie sprytniejszy niż tobie się to zawsze wydawało i to on kontroluje wszystkie religie na świecie. Nie oznacza to, że jest on istotą mądrą ale jest on niezwykle przebiegłym twoim wrogiem oraz wszystkiego, co żyje.

Jeżeli myślisz, że ja reprezentuję także jakąś religię. Absolutnie nie. Nie reprezentuję żadnej grupy, stowarzyszenia, sekty czy religii, ponieważ Bóg nigdy nie założył żadnej religii. Bóg jedynie oddzielił Naród Wybrany spośród skażonych genetycznie narodów i Nefilimów i dał Narodowi swemu Prawo czyli 10 Przykazań. Polecił on zbudować świątynię ale ataki szatańskie i szatańskich króli zburzyły Jerozolimę nie raz i Naród Wybrany został w rezultacie rozproszony niemal po całym świecie. To pośród państw Słowian żyją głównie członkowie rzeczywistego Izraela. Niewielu ludzi o tym wie! Jeżeli nie znasz tematu rzeczywistego Narodu Wybranego, sprawdź mnóstwo dowodów. Przekonaj się na własne oczy, że wbrew takiej ilości dowodów nadal niema nikt na świecie o tym nie wie.

Początki Wielkiego Ucisku czyli Czasów Końca

Wielu ludzi już dostrzega, że obecna sytuacja w kwestii rzekomej pandemii Korony Wirusa jest całkowicie sfingowana i coraz więcej informacji o tym mega oszustwie dociera do mas.

Sposób w jaki to zorganizowano na całym świecie wyraźnie wskazuje na precyzyjny scenariusz masowego ogłupienia społeczeństwa niemal całego świata. Szwecja i Norwegia oraz 6 stanów USA nie zaakceptowało tego kłamstwa i życie nadal toczy się w tym miejscach w sposób bezpieczny i co najważniejsze, normalny.

Okazało się bez jakichkolwiek wątpliwości, że nastąpił drastyczny i okrutny atak sił nasienia węża na wszystkie narody i ów atak jest niezwykle groźny i śmiertelny, aczkolwiek większość tego raczej w taki sposób nie widzi.

Zaczyna się na świecie straszliwa faza głodu, spowodowana przez wrogie władze.

Wielu  otwiera oczy widząc, że lekarstwo serwowane na ową grypę przez władze zabije wielokrotnie więcej ludzi niż sama grypa.

Czy taki okres czasu opresji kłamliwych władz nasienia węża można nazwać Wielkim Uciskiem? Uważam że tak, zwłaszcza w kontekście proroctw biblijnych.

II Ezdrasza tak nam to opisuje w bardzo detaliczny sposób:

II Ezdrasza 15:(16) Bo będą zamieszki między ludźmi, narastające mocno jedni przeciwko drugim, oni nie będą mieli szacunku dla swego króla lub szefa swych przywódców. (17) Ponieważ człowiek będzie chciał iść do miasta, ale nie będzie mógł. (18) Bo w swej pysze miasta będą w zamieszaniu, domy będą wyniszczone a ludzie będą w strachu. (19) Nie będzie miał litości człowiek nad bliźnimi swoimi, ale będzie atakował ich domy mieczem i plądrował ich mienie z powodu głodu chleba i wielkiego ucisku.

Znamy atak bolszewików (nasienie węża - lewactwo, komuniści) na Rosję podczas rewolucji rosyjskiej, która nie była ani rewolucją, ani rosyjską. Był to zewnętrzny atak żydowskich komunistów/bolszewików, którzy w rezultacie wymordowali ponad 66 mln Rosjan - głównie głodem. A historia lubi się powtarzać. Sprawdźmy ponownie biblijną zapowiedź ucisku.

Mateusza 24:(15) Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel - kto czyta, niech uważa... (16)... wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry; (17) Kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego; (18) A kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. (19) Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. (20) Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. (21) Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie. (22) A gdyby nie były skrócone owe dni, nie ocalałaby żadna istota, lecz ze względu na wybranych będą skrócone owe dni.

Powyższy tekst zapowiada nam wyraźnie, że w momencie, w którym zobaczymy na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą opisał także prorok Daniel, natychmiast uciekajmy.

Daniela 12:(9) A on odrzekł: Idź, Danielu, bo słowa są zamknięte i zapieczętowane aż do czasu końca. (10) Wielu musi być poddanych próbie i dokładnie wybielonych, wypróbowanych ogniem i uświęconych; ale przestępcy będą popełniać przestępstwa; i żaden z przestępców nie będzie rozumiał; ale mądrzy będą rozumieli. (11) A od czasu usunięcia ofiary wieczystej, gdy obrzydliwość spustoszenia zostanie postawiona, upłynie tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt dni. (12) Błogosławiony jest ten, kto dotrwa do tysiąca trzystu trzydziestu pięciu dni.

Daniel mówi nam w natchnieniu, że jego proroctwo będzie zrozumiane dopiero w czasie końca. Grzesznicy (przestępcy Prawa Bożego) nie będą tego rozumieli! 11 werset mówi o usunięciu ofiary wieczystej.

Czym jest więc ofiara wieczysta? Jest to wielbienie Boga, słowami i czynami posłuszeństwa wobec Jego Prawa.

Jak to można zrozumieć? W momencie umieszczenia owej ohydy na miejscu świętym nastąpi kategoryczny zakaz wielbienia Boga dla całego świata. Miejscem świętym jest najwyraźniej miejsce, gdzie stała była świątynia w Jerozolimie. Zamiast świątyni stanie w tym miejscu coś wyjątkowo ohydnego oraz uwłaczającego Bogu.

Za czasów Machabeuszy postawiono w świątyni rzeźbę Zeusa i kazano się jej kłaniać i ją wielbić. W chwili obecnej krążą słuchy o pokazaniu nam kosmitów czy innych stworzeń nie będących ludźmi, które świat będzie zmuszany do wielbienia, zamiast wielbienia Boga. Jak nam mówi Objawienie, każdy będzie musiał wziąć znak na swoją rękę lub czoło, najprawdopodobniej 666. Za odmowę wzięcia tego znaku posąg Bestii będzie karał ścięciem głowy. To nie jest przejęzyczenie!

Objawienie 13:(14) I zwodzi mieszkańców ziemi przez cuda, jakie dano jej czynić na oczach Bestii, namawiając mieszkańców ziemi, by wykonali ikonę Bestii, która ma ranę od miecza, a jednak została przy życiu. (15) I dano jej tchnąć ducha w ikonę Bestii, aby ikona Bestii przemówiła i sprawiła, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu ikonie Bestii, zostaną zabici. (16) Ona też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują pieczęć na swojej prawej ręce albo na swoim czole, (17) I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znaku, to jest imienia Bestii lub liczby jej imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę Bestii; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Najwyraźniej w posągu będzie jakiś duch, który albo będzie wydawał rozkazy, albo sam będzie powodował śmierć. Ta część Objawienia nie mówi nam o karze śmierci za wzięcie znaku na rękę lub czoło. Ale w tej części mamy wyraźnie powiedziane, że będzie wymagane posiadanie albo imienia Bestii lub liczby jej imienia, której jeszcze nie znamy.

Brak znaku lub liczby Bestii spowoduje brak możliwości kupowania czegokolwiek.

Biblia w kolejnym rozdziale Objawienia kategorycznie zabrania wielbienia ikony czy też posągu Bestii. Dopiero w następnej części Objawienia mamy wszytko dokładniej wyjaśnione. Zwróćmy uwagę na to, że ów zakaz wielbienia posągu czy ikony jest tak ważny, że anioł będzie ogłaszał publicznie wyrok Boga na tych, którzy oddadzą pokłon Zwierzęciu czyli Bestii.

Objawienie 14:(6) I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: (7) Bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokłon Temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. (8) A drugi anioł szedł za nim i mówił: Upadł, upadł Wielki Babilon, który napoił wszystkie narody winem szaleńczej rozpusty. (9) A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc donośnym głosem: Jeżeli ktoś odda pokłon Bestii i jej ikonie i przyjmie pieczęć na swoje czoło lub na swoją rękę, (10) To i on pić będzie samo czyste wino gniewu Bożego z kielicha Jego gniewu i będzie męczony w ogniu i w siarce wobec świętych aniołów i wobec Baranka. (11) A dym ich męki unosi się w górę na wieki wieków i nie mają wytchnienia we dnie i w nocy ci, którzy oddają pokłon Bestii i jej ikonie, ani nikt, kto przyjmuje pieczęć jej imienia.

Akt uwielbienia Bestii i jej ikony jest największym grzechem, jaki człowiek może popełnić.

Dlaczego jest to tak ważne dla Boga?

W obu rozdziałach mamy ukazany oczywisty i logiczny obraz całej sytuacji odnośnie Bestii i jej posągui. Początek rozdziału 13 nam to wyjaśnia, w jaki wyjątkowo głupi sposób liderzy szatańskiego i Bestii świata będą przekonywać ludzi do złożenia pokłonu posągowi i Bestii.

Objawienie 13:(4) I oddali pokłon smokowi za to, że dał Bestii moc, a także Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nią walczyć? (5) I dano jej paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano jej też moc działania przez czterdzieści i dwa miesiące. (6) I otworzyła paszczę swoją, by bluźnić przeciwko Bogu, bluźnić przeciwko imieniu jego i przybytkowi jego, przeciwko tym, którzy mieszkają w niebie. (7) I dozwolono jej wszcząć walkę ze świętymi i zwyciężać ich; dano jej też władzę nad wszystkimi plemionami i ludami, i językami, i narodami. (8) I oddadzą jej pokłon wszyscy mieszkańcy ziemi, każdy, którego imię nie jest od założenia świata zapisane w księdze żywota Baranka, który został zabity.

Scenariusz niezwykle dramatyczny w tym opisie i niezwykle rzadko wyjaśniany i błędnie rozumiany przez większość religii. Werset 4 ukazuje nam zupełnie szalonych władców i polityków, którzy zadają niezwykle głupie pytanie.

... Bestii oddali pokłon, mówiąc: Któż jest podobny do Bestii i któż może z nią walczyć?

Czyżby zapomnieli tak szybko o porażkach szatana i Bestii w walce z Bogiem? Ale o tym za chwilę w detalach.

Szatan ujawni się i publicznie przekaże swoją władzę Bestii. Bestia zacznie oficjalnie i publicznie bluźnić przeciwko Bogu. Przed tym momentem w dziejach świata już nastąpiło na oczach całego świata coś niezwykłego.

Naród Wybrany już jest bezpieczny pod opieką Boga i Syna na pustyni!

Dlatego Bestia będzie z bezsilności publicznie bluźnić Bogu i wszystkim sługom oraz aniołom Bożym. Cały świat już widział kilka oczywistych porażek szatana. Nie zaatakował on chłopczyka, czyli 144.000 z powodu porwania ich do nieba. Cały świat będzie o tym wiedział i będzie wiedział, że szatan przegrał tę pierwszą walkę przeciwko Bogu o 144.000.

Zadajmy sobie oczywiste pytanie w takiej sytuacji.

Z jakich przyczyn szatan będzie próbował zaatakować 144.000?

Przecież oni są najbardziej uczciwymi i cenionymi ludźmi na ziemi, bez skazy, najbardziej oddani Bogu i Synowi! Szatańska próba morderczego ataku po raz kolejny ujawni niezwykle ohydny charakter szatana - mordercy Adama i Ewy oraz wielu milionów innych pomordowanych niewinnych sług Boga, z Synem Bożym włącznie!

Mordował ich tylko za to, że byli uczciwi oraz miłowali Boga oraz Syna Bożego. Zamordował Syna Bożego z tego samego powodu!

Drugą klęską szatana będzie przegrana wojna w niebie z powodu uratowania przez Boga owych 144.000: nastąpi kolejna klęska szatana oraz upadłych aniołów.

Trzecią jego klęską będzie próba zapobieżenia ucieczki niewinnego i zwiedzionego w części przez szatana Ludu Bożego, uciekającego na pustynię pod ochroną Boga. Proszę sprawdzić cały 12 rozdział Objawienia!!!

Właśnie z powodu tych trzech porażek, bezradny i pokonany trzykrotnie i publicznie szatan odda także publicznie władzę Bestii czyli Zwierzęciu i to wszystko odbędzie się na oczach całego świata!

Szatan i Bestia w tych trzech porażkach ukażą całemu światu, że wyrok Boga na nich jest sprawiedliwy i konieczny dla dobra wszystkich ludzi dobrej woli. Cały świat będzie widział dokładnie, jaki ohydny i morderczy charakter posiada szatan oraz upadłe anioły.

Owe porażki ukażą światu, że Boży wyrok jest niezwykle mądry, sprawiedliwy oraz... miłosierny. Miłosierny i dla szatana i upadłych aniołów oraz dla Narodu Wybranego. Miłosierny dla szatana, że jego śmierć w pełni zasłużona będzie sprawiedliwa i szybka. Z drugiej strony miłosierdzie Boga w wykonaniu wyroku śmierci na szatanie i upadłych aniołach zapobiegnie przyszłym ich knowaniom.

Z tych przyczyn w obliczu powszechnej wiedzy ludzkości oczywistych zwycięstw Boga i Isusa oraz niepodważalnej uczciwości i prawości Boga wobec szatana i Bestii, jakiekolwiek uwielbienie: szatana czy Bestii będzie surowo ukarane publicznie przez Boga.

Niestety, pomimo klęsk jakie poniosą szatan i Bestia, ludzie źli i podli nadal będą publicznie gloryfikować Bestię i jej posąg zamiast oddawać chwałę Sprawiedliwemu i miłosiernemu Bogu. Dlatego wszyscy wrogowie Boga, Syna oraz Ludu Bożego zostaną sprawiedliwie i surowo ukarani przez Boga.

Bóg poświęcił wiele, aby ukazać całemu światu swoją rację oraz swoją sprawiedliwość wobec szatana i upadłych aniołów. Już dzisiaj czytelnicy Biblii, jak autor tego artykułu, nie mają wątpliwości, co do słuszności wydanego wyroku przez Boga. Dla reszty świata Bóg urządzi wielki spektakl, który będzie przestrogą dla wszystkich, którzy w przyszłości będą chcieli naśladować zbrodnie szatana i upadłych aniołów.

Aby dopełnić winę szatana i bestii, pojawi się także na ziemi dwóch świadków Boga, którzy ukażą światu wszystkie zbrodnie szatana i upadłych aniołów - te znane nam a także te, o których nadal nic nie wiemy. Świadkowie będą świadczyć za mądrością i sprawiedliwością Boga, czyli czasy końca i ucisku będą wielkim przewodem sądowym dla całego świata.

A co na to nasze władze - nasienie węża?

Nie można o nich napisać absolutnie niczego dobrego, ponieważ w ten sposób podważylibyśmy sprawiedliwość Boga. Ci 'ludzie' to zdegenerowani psychopaci całkowicie oddani wszelkiemu złu, wszelkiej zbrodni i niegodziwości. Największym ich problemem jest skrajna głupota, aby skazanym na śmierć aniołom i szatanowi nadal służyć i ich wielbić wiedząc, że ich samych spotka ten sam straszliwy sąd i wyrok zostanie na nich tak samo wykonany, jak zostanie on wykonany na szatanie i upadłych aniołach. Od tego nie mają oni ucieczki.

Oto dlaczego szatańskie władze świata zawsze stosują drastyczną cenzurę. Czy to w parlamentach, czy w zakłamanych mediach, czy także stosuje ją Google i YouTube.

Oni nie są w stanie sprostać jakiejkolwiek prawdzie, jaką się im przedstawi, ponieważ niemal wszystko, co oni czynią na przestrzeni wielu wieków to same zbrodnie, pedofila, masowe mordy, kradzieże, lichwa handel dziećmi i masa innych zwyrodniałych czynów.

Towarzyszy im wiernie skrajna głupota, w porównaniu z którą normalny chociaż nie wykształcony lecz uczciwy człowiek ma znacznie więcej rozumu i dobrej woli niż zdecydowana większość z nich.

Rządowi mędrcy nie mają żadnych szans na ukrycie swych zbrodni w otwartych dyskusjach. Dlatego stosują cenzurę ora histeryczny krzyk, aby zagłuszyć jakiekolwiek sprzeciwy wobec ich najdzikszych, szalonych pomysłów.

Aczkolwiek podczas ostatniej próby na ziemi niektórzy z nich ukorzą się przed Bogiem i uzyskają Jego przebaczenie.

Objawienie 11:13 I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, i dziesiąta część miasta zawaliła się, i zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi, pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu.

Ten werset nam ujawnia, że część z nich rozpozna swe błędy i odda Bogu chwałę, co pozwoli im przeżyć oraz uzyskać życie w Królestwie Bożym i adaptację ich do nowego i sprawiedliwego stylu życia pod panowaniem Syna Bożego.

Koniec części pierwszej.

Powrót na stronę główną