Jan do siedmiu zborów

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Znamy z Objawienia listy do siedmiu zborów w Azji. Okazuje się, że treść listów mówi nam o zborach w czasie przyszłym. Zbory, o których pisał apostoł Jan, one rzeczywiście istniały, ale ewidentnie takie zbory miały także istnieć w czasach końca. Nie lepsze i nie gorsze, ale podobne do tych opisów.

Objawienie 1:(1) Objawienie Isusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby ukazać sługom swoim to, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On za pośrednictwem zesłanego anioła swojego słudze swemu Janowi, (2) Który dał świadectwo Słowu Bożemu i zwiastowaniu Isusa Chrystusa, wszystkiemu, co w widzeniu oglądał. (3) Błogosławiony ten, który czyta, i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane; czas bowiem jest bliski.

Wersety, które od razu wyjaśniają nam plany samego Boga odnośnie czasów końca! Pojawił się przed Janem anioł, który przekazywał Objawienie Isusa, które Isus otrzymał od Boga. Te listy są skierowane do obecnych zborów i jesteśmy zachęcani zapoznania się z nimi. Teksty te mówią nam o czasach końca!

Wiele rad otrzymanych przez Jana nam to potwierdza.

Musimy najpierw zrozumieć nasze forum oraz nasze trzy witryny. Dwie moje i jedna witryna Bartka. To nie są zbory! To znaczy, że te teksty z trzech rozdziałów Objawienia nie dotyczą nas bezpośrednio, ponieważ nie spotykamy się razem i nikt z nas nie ma prawa wydawania komukolwiek poleceń.

My ujawniamy znaczenia wielu proroctw i korygujemy oszustwa religii. Nasze informowanie jest skierowane głównie do wybranych przez Boga do wzięcia do Nieba oraz do wybranych 144 tysięcy współkróli Isusa Króla. Co jest niezwykłe, to nie my wybieraliśmy czytelników!

Dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, kto to czytuje i dlaczego!

Do których zborów listy Isusa są skierowane?

Najprawdopodobniej są to wszelkie zbory, czy kościoły, w których także są nasi bracia i siostry, którzy nie wszystko wiedzą, oraz niewiele rozumieją. Ale oni wierzą w Boga i Isusa i starają się zrozumieć Biblię, aby uzyskać zbawienie. Pamiętajmy, że zrozumienie Biblii daje nam Bóg!

Mogą to być członkowie niemal wszystkich religii chrześcijaństwa, używający Biblię. Bóg toleruje brak zrozumienia i wiedzy wielu naszych braci. Bóg także rozumie, że olbrzymia ilość chrześcijan nigdy Biblii nie czytała i nawet czytając ją, niewielu jest w stanie za wiele z niej zrozumieć.

Ja będąc Świadkiem Jehowy przez kilkanaście lat, dopiero po tych latach zacząłem TROCHĘ rozumieć Biblię, aby zauważyć, że u Świadków Jehowy nie nauczyłem się zbyt wiele prawdy biblijnej, ale poznałem szatańskie 'imię' Boga, używane przez Świadków Jehowy, oparte na szatańskim manuskrypcie biblijnym z osiemnastego wieku.

Drugim punktem ważnym jest to, że w obecnych czasach sam Bóg daje zrozumienie tym, których On osobiście wyznaczył. Właśnie taka pomoc Boga w zrozumieniu Jego Słowa pozwoliła i mnie oraz Bartkowi oraz wielu czytelnikom zrozumieć plany Boga, o których chrześcijaństwo nie ma pojęcia.

Najprawdopodobniej jedynie kandydaci do wzięcia do Nieba oraz 144.000 współkróli to wszystko dzisiaj rozumieją!

Także ten artykuł jest ponownie dla mnie niespodzianką, bo nigdy nie spodziewałem się takiego wyjaśnienia o owych siedmiu zborach, a zrozumienie właśnie się pojawiło. Te trzy rozdziały ujawnią nam, wiele obecnych zwyczajów i nauk. Nie chodzi również o siedem zborów ale o wiele zborów.

Objawienie 1:(19) Napisz więc, co widziałeś i co jest, i co się stanie potem. (20) Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów a siedem świeczników, to siedem zborów.

Co jest bardzo istotne, osoby w tych zborach są rozliczane z podstawowych wymagań Prawa Bożego czyli posłuszeństwa wobec 10 Przykazań. Owe listy do zborów pokazują nam nasze obecne błędy oraz kary lub nagrody, które mogą nas za nasze postępowania spotkać!

Jest także ważne, że nasze dogłębne zrozumienie planu wzięcia wybranych do Nieba oraz selekcji 144.000 jest dowodem na to, że Bóg nam w tym cały czas pomaga. Niewielu chrześcijan posiada takie zrozumienie. Ale ono drastycznie wzrośnie po widzialnym wzięciu do Nieba i po pojawieniu się na Ziemi Isusa Mesjasza jako Króla całej Ziemi.

To znaczy, że istnieje znacznie większa grupa Ludu Bożego, która została wybrana przez Boga i właśnie oni należą do zborów czy kościołów, w których jest sporo Prawdy. Bóg część błędnych nauk toleruje ale Bóg nie toleruje i nigdy nie będzie tolerował...  łamania Przykazań Bożych.

Osoby będące w różnych zborach mają różne zrozumienia Biblii, ale jednej rzeczy nie można nie rozumieć oraz nie przestrzegać. 10 Przykazań! Posłuszeństwo wobec 10 Przykazań daje nam życie wieczne i zbawienie. Bez Przykazań nie może istnieć zorganizowany zbór ludzki a nawet anielski.

Jeżeli kościół czy zbór uprawia bałwochwalstwo oraz stosuje rytuały niebiblijne (jak w Kościele Katolickim), w żadnym wypadku nie wolno nam uczestniczyć w takich olbrzymich grzechach. Trzeba czasami unikać pojawienia się Kościele nawet podczas czyjegoś wesela.

Chyba, że zrobimy to tak!

Można tam wejść, ale trzeba stać z tyłu, nie klękać i nie powtarzać żadnych rytualnych i sprzecznych z Przykazaniami tekstów, oraz śpiewać ich bluźnierczych pieśni.

Wszelkie bałwochwalcze klękania, śpiewy czy cokolwiek sprzecznego z Przykazaniami musimy całkowicie ignorować. W przypadku czyjegoś pytania, dlaczego nie bierzemy w tym udziału, mówmy wprost, że nie wierzymy w te rzeczy, ale kochamy naszych najbliższych i dlatego tutaj jesteśmy.

Będąc w jakiejś religii, uważajmy na wszelkie pułapki od szatana który dąży, aby nas zatracić. Uważajmy, abyśmy nie łamali Prawa Bożego i wielbili tylko i wyłącznie Boga Wszechmogącego. Isus także Boga wielbił i do Boga się modlił, pełniąc zawsze Jego wolę. To Bóg nadał mu greckie imię Isus!

Naśladujmy więc postępowanie Isusa...

List do zboru w Efezie

Objawienie 2:(1) Do anioła zboru w Efezie napisz: To mówi Ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników: (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami. (3) Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. (4) Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. (5) Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i opamiętaj się, i spełniaj uczynki takie, jak pierwej; a jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z jego miejsca, jeśli się nie opamiętasz. (6) Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków nikolaitów, których i ja nienawidzę. (7) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym.

Wikipedia ujawnia nam kim są nikolaici. Są to notoryczni grzesznicy, łamiący niemal wszystkie zakazy Boga.

Nikolaici (gr. Νικολαΐται lp. Νικολαΐτης) – chrześcijańska herezja gnostycka z I wieku głosząca nieskrępowaną swobodę obyczajów. Wspomniana w dwóch wersetach drugiego rozdziału Apokalipsy św. Jana, ostatniej księgi Nowego Testamentu. Link do Wikipedii...

W większości religiach chrześcijaństwa mówi się o zbawieniu wszystkich uczestniczących w tych kościołach, ponieważ według nauk nikolaitów można grzeszyć, bo Isus oddał na ofiarę samego siebie po to, aby WSZYSTKICH zbawić i dlatego wszyscy będą zbawieni.

To wyjaśnienie jest największym kłamstwem chrześcijaństwa!!!

Musimy zrozumieć ofiarę Isusa, która została złożona tylko za grzechy kandydatów do wzięcia do Nieba oraz za grzechy tych, którzy będą współkrólami Isusa na Ziemi. Czyli grupa zbawiona do pójścia do Nieba oraz 144.000 współkróli Isusa na Ziemi. Wybaczenie naszych grzechów da nam życie wieczne!

Jedynie te dwie grupy otrzymają natychmiastowe życie wieczne za posłuszeństwo wobec Boga, dzięki ofierze Isusa Mesjasza i Króla!

Reszta ludzi, która ocaleje w czasach końca, będzie żyła pod panowaniem 144.000 oraz Isusa, ale będzie ona nadal śmiertelna. Religie nie uczą wiernych o tym i nie uczą nas o Narodzie Wybranym, nie uczą nas także o życiu wiecznym na Ziemi. Oni kłamią mówiąc, że wszyscy grzesznicy pójdą do Nieba!

Objawienie 21: (1) I widziałem nowe Niebo i nową Ziemię; albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma. (2) I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. (3) I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: Oto przybytek Boga między ludźmi! I będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem jego, a sam Bóg będzie z nimi. (4) I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już. nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.

Także werset (2) mówi o takich, którzy podają się za apostołów.

Objawienie 2: (2) Znam uczynki twoje i trud, i wytrwałość twoją, i wiem, że nie możesz ścierpieć złych, i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są, i stwierdziłeś, że są kłamcami.

Oczywiście nie podają się za owych 12, ale uważają się za równie ważnych, gdyż oni samozwańczo i błędnie reprezentują Boga i Isusa.

Takich jest wielu u Świadków Jehowy oraz w wielu innych religiach.

Nie wiem, jak Bóg reaguje na wielbienie Jehowy, czyli szatańskiego imienia przypisywanego Bogu, ale... byłem ŚJ przez wiele lat i nigdy nie widziałem ich błędów. Ale dopiero teraz wiem, że Boże imię to Bóg; jedyny we Wszechświecie. ŚJ są bliscy Prawdy, ale nadal nie jest to uczciwy zbór Boży. Jego liderzy to także sataniści. Miałem z nimi wiele problemów i dlatego odszedłem od nich.

We podobnych religiach, jak ŚW czy innych zborach jest część prawdy i nie ma bałwochwalstwa katolickiego, którego Bóg tak bardzo nienawidzi. Ale ŚJ tytułują Boga szatańskim imieniem: Jahwe czy Jehowa. Jeżeli należysz do ŚJ, zastanów się, czy możesz się całkowicie uwolnić of takich grzechów?

Zauważ jedną wspólną cechę fałszywych religii. One nigdy się nawzajem nie krytykują.

List do zboru w Smyrnie

Objawienie 2:(8) A do anioła zboru w Smyrnie napisz: To mówi pierwszy i ostatni, który był umarły, a ożył; (9) Znam ucisk twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty, i wiem, że bluźnią tobie ci, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, ale są synagogą szatana. (10) Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez dziesięć dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. (11) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzca nie dozna szkody od drugiej śmierci.

To dzieje się wielu religiach, także w Izraelu, w którym mieszka część rzeczywistych Izraelitów z dwóch pokoleń Izraela. Pozostałe 10 pokoleń to Słowianie. Ci w Izraelu uważają się za Żydów, aczkolwiek oni są Słowianami, ale o tym nie wiedzą.

Oni nie są synagogą szatana, ale religie żydowskie w Izraelu są!

Część ludzi Boga utraci życie, ale Bóg ich zapewnia, że ich śmierć da im koronę żywota. Jest to życie wieczne. Osoba, która będzie wierna nawet za cenę śmierci, zostanie wzbudzona z martwych do życia wiecznego, czyli nie dozna szkody od drugiej śmierci.

List do zboru w Pergamie

Objawienie 2:(12) A do anioła zboru w Pergamie napisz: To mówi Ten, który ma ostry miecz obosieczny. (13) Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana; a jednak trzymasz się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, świadek mój wierny, został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. (14) Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama, który nauczał Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bałwanom ofiarowane i uprawiali nierząd. (15) Tak i ty masz u siebie takich, którzy również trzymają się nauki nikolaitów. (16) Upamiętaj się więc; a jeżeli nie, przyjdę do ciebie wkrótce i będę z nimi walczył mieczem ust moich. (17) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam nieco z manny ukrytej i kamyk dam mu biały, a na kamyku tym wypisane nowe imię, którego nikt nie zna, jak tylko ten, który je otrzymuje.

Poniżej mamy ołtarz szatana, przeniesiony z Pergamu do Berlina w Niemczech.

Cytat z jednego źródła, który nam mówi zgodnie z Biblią.

„Ołtarz Pergamoński to masywna konstrukcja zbudowana pierwotnie w II wieku pne w starożytnym greckim mieście Pergamon. Świątynia była poświęcona greckiemu bogu Zeusowi. Ołtarz Pergamoński został wysłany z Imperium Osmańskiego z pierwotnego miejsca wykopalisk przez Niemiecki zespół archeologiczny kierowany przez Carla Humanna i zrekonstruowany w Muzeum Pergamońskim w Berlinie w XIX wieku, gdzie można go zobaczyć obok innych monumentalnych budowli, takich jak Brama Isztar z Babilonu. [4]

To źródło już nie istnieje... Chyba domyślamy się, dlaczego!!! Ponieważ Zeus i szatan to ta sama osoba!

Większość z nas zdaje sobie sprawę z tego, co oznaczają poniższe imiona.

Objawienie 9:(11) I miały nad sobą jako króla anioła otchłani, którego imię brzmi po hebrajsku Abaddon, po grecku zaś imię jego brzmi Apollyon (Niszczyciel).

Oba imiona oznaczają niszczyciela. Co jest niezwykłe, szatan był i jest ekspertem od medycyny i to on wprowadził wiele zaklęć i rzeczywistych sposobów leczenia, wspieranych oczywiście przez niego. Jest to znane w większości starszych religii, które leczyły się... zaklęciami, ofiarami i gusłami.

Jeżeli to wszystko połączymy, natychmiast rzuca się nam w oczy Zeus - imię szatana oraz... Covid-19, co do którego nie mamy już żadnych wątpliwości, że jest to typowa akcja szatańska.

Celem szatana, znanym nam z Covid-19 szczepień, jest zabicie duszy ludzkiej!

Dlatego sataniści zwani lekarzami mordowali wielu niewinnych ludzi a nawet dzieci. Oni także są znani z bardzo powszechnych aborcji, czyli oni wraz z ich 'bogiem' szatanem są winni masowych mordów wielu milionów nie narodzonych dzieci.

Cały system zdrowia jest nadal kontrolowany przez Zeusa, czyli szatana.

List to zboru w Tiatyrze

Objawienie 2:(18) A do anioła zboru w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a nogi jego podobne są do mosiądzu. (19) Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. (20) Lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Izebel, która się podaje za prorokinię, i naucza, i zwodzi moje sługi, uprawiać wszeteczeństwo i spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. (21) I dałem jej czas, aby się opamiętała, ale nie chce się opamiętać we wszeteczeństwie swoim. (22) Toteż rzucę ją na łoże, a tych, którzy z nią cudzołożą, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie opamiętają w uczynkach swoich. (23) A dzieci jej zabiję; i poznają wszystkie zbory, że Ja jestem Ten, który bada nerki i serca, i oddam każdemu z was według uczynków waszych. (24) Wam zaś, pozostałym, którzyście w Tiatyrze, wszystkim, którzy nie macie tej nauki, którzyście nie poznali, jak mówią, szatańskich głębin, powiadam: Nie nakładam na was innego ciężaru; (25) Trzymajcie się tylko mocno tego, co posiadacie, aż przyjdę. (26) Zwycięzcy i temu, kto pełni aż do końca uczynki moje, dam władzę nad poganami, (27) I będzie rządził nimi laską żelazną, i będą jak skruszone naczynia gliniane; (28) Taką władzę i Ja otrzymałem od Ojca mojego; dam mu też gwiazdę poranną. (29) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Wyjątkowy zbór, który pozwolił jednej niewieście, aby nie tylko była prorokinią, ale uprawiała nierząd z wieloma mężczyznami a nawet miała z nimi nawet dzieci. Członkowie zboru także brali udział w tej ohydnej i niemal publicznej rozpuście a zbór najwyraźniej o tym wiedział.

Ale nie wszyscy mężczyźni stali po jej stronie. Bóg wydał na grzeszników wyrok. Także jest oczywiste, że mężczyźni nie byli już w stanie kontrolować takiego wyuzdanego zboru, który aż tak się stoczył. Bóg obiecał winnym srogą karę.

List do zboru w Sardes

Objawienie 3:(1) A do anioła zboru w Sardes napisz: To mówi Ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd: Znam uczynki twoje: Masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. (2) Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci; nie stwierdziłem bowiem, że uczynki twoje są doskonałe przed moim Bogiem. (3) Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i opamiętaj się. Jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. (4) Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. (5) Zwycięzca zostanie przyobleczony w szaty białe, i nie wymażę imienia jego z księgi żywota, i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. (6) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

W tym zborze ludzie wielbiący Boga zachowują się tak, jak ludzie niewierzący w Boga i Syna. Ich uczynki nie są doskonałe. Są oni upominani przez Isusa i ponaglani do strzeżenia tego, czego się początkowo nauczyli. Ale pośród nich są także tacy, których Syn Boży bardzo pochwala.

Ci, którzy wytrwają do końca otrzymają szaty białe i będą żyli wiecznie. To także świadczy o tym, że te listy do zborów są symboliczne i że one dotyczą dzisiejszych czasów, które dotrwają do sądu Bożego, który je osądzi według 10 Przykazań i posłuszeństwa wobec Boga.

List do zboru w Filadelfii

Objawienie 3:(7) A do anioła zboru w Filadelfii napisz: To mówi Święty, prawdziwy, Ten, który ma klucz Dawida, Ten, który otwiera, a nikt nie zamknie, i Ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. (8) Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć; bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. (9) Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów (Judejczyków), a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się tobie do nóg, i poznają, że Ja ciebie umiłowałem. (10) Ponieważ zachowałeś naukę o mojej wytrwałości, i Ja zachowam cię od godziny próby, która ma nadejść na cały zamieszkały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. (11) Przyjdę rychło; trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. (12) Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie, i wypiszę na nim imię Boga mojego, i nazwę miasta Boga mojego, nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego, i moje nowe imię. (13) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Ponownie werset 10 także mówi o czasach dzisiejszych. Jesteśmy w godzinie próby na całym świecie. Werset 12 mówi nam o zwycięzcy, który będzie filarem w świątyni samego Boga. Także Isus otrzyma nowe imię. Mamy także opis synagogi szatana w zborze chrześcijańskim.

Znając system szatański jest oczywiste, że niemal wszystkie większe religie są kontrolowane przez szatana oraz przez szatańskie nasienie węża, które podaje się za Naród Wybrany. Taki właśnie był oraz istnieje nadal cel zajęcia Izraela przez Żydów, podających się za Judejczyków! Ich wiara temu przeczy!

Ale ten opis nie tylko ma na myśli fałszywy Izrael, ale wiele chrześcijańskich religii, które także potwierdzają ową herezję i uważają żydowski Izrael za Naród Wybrany. Ale na nasze szczęście Bóg jest całkowicie odmiennego zdania.

List do zboru w Laodycei

Objawienie 3:(14) A do anioła zboru w Laodycei napisz: To mówi Ten, który jest, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: (15) Znam uczynki twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący! (16) A tak, żeś letni, a nie gorący ani zimny, wypluję cię z ust moich. (17) Ponieważ mówisz: Bogaty jestem i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły, (18) Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość twoja, oraz maści, by nią namaścić oczy twoje, abyś przejrzał. (19) Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam; bądź tedy gorliwy i opamiętaj się. (20) Oto stoję u drzwi i kołaczę; jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. (21) Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i Ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na jego tronie. (22) Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów.

Najwyraźniej jest to jakiś zbór założony przez sług Bożych, ale oni zachowują się tak, jakby byli zbawieni na wieki i niemal niczego dobrego nie robią. Są pewni, że ich początkowa praca im wystarcza i nie muszą się wykazywać dalszą pracą. Ale opinia Isusa jest od ich opinii zupełnie odwrotna.

Isus nakłania ich do dalszej pracy, aby się nią wzbogacili i otwarli oczy, aby widzieć rzeczywistość taką, jaką ona jest. 21 werset także mówi o wysokiej nagrodzie dla wszystkich, którzy będą służyli Ojcu i Synowi aż do samego końca tego świata.

Nagrodą będzie wieczny tron z Ojcem i Synem.

Podsumowanie...

Jest więc oczywiste, że opisy tych zborów są opisami fikcyjnymi. Wielu z nas poznało PRAWDĘ biblijną i jesteśmy czasami w zborach, które nie są jednakowe i nie są wyposażone w wiedzę czysto biblijną. Najważniejsze jest to, abyśmy nie usypiali myśląc, że jesteśmy JUŻ zbawieni i abyśmy pomagali wszystkim, którzy potrzebują pomocy.

Każdej osobie, która nieco się tym interesuje, ujawniajmy Boże Prawo i źródło, gdzie trzeba go szukać.

Oni mogą nas nie rozumieć, ale my zrozummy ich oraz Boga i Isusa. Dla Boga i Syna liczy się posłuszeństwo wobec 10 Przykazań. Zachęcajmy ich do stosowania się 10 Przykazań, ponieważ one wypełnianie dają nam życie wieczne. Nie zapominajmy o sabacie!

Nie możemy im powiedzieć wszystko, co wiemy, ale wskazujmy im, co spowoduje ich zbawienie. Mówmy im, że zbawienie jest głównie na Ziemi i że oni są na dobrej drodze. Jeżeli zaczną nam zadawać wiele pytań, ujawniajmy im czystą Prawdę biblijną.

Poniżej mamy modlitwę podaną przez samego Chrystusa, którą chrześcijanie znają. Ale niemal żadna religia chrześcijańska z Watykanem na czele, zupełnie nie rozumie treści tej modlitwy. Kościół Katolicki zupełnie wielu zwiódł, podsuwając wiernym 'matkę boską' oraz modlitwę Zdrowaś Mario..

Mateusza 6:(9) A wy tak się módlcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, Święć się imię twoje, (10) Przyjdź Królestwo twoje, Bądź wola twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. (11) Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, (12) I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom; (13) i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego.; Albowiem twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Niech się tak stanie. [BM]

Ta modlitwa mówi nam wiele. Do kogo się modlić, modlić się o Królestwo Boże na Ziemi. Ksiądz grzechów naszych nie odpuści ale tylko Bóg, do którego musimy się modlić. Chrystus także modlił się do Ojca i Marii nie wspomniał. Na końcu mamy o Królestwie Bożym na Ziemi wolnej od złego, czyli szatana.

Jana 17:3 A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Isusa Chrystusa, którego posłałeś.

O Marii w Biblii nie ma żadnych informacji, poza... urodzeniem Isusa!

Zborów nie zmienimy ale możemy pomóc tym, którzy szukają Prawdy, ponieważ oni są naszymi głównymi słuchaczami. Nie tyle krytykujmy ich tym, co robią źle, ale najpierw chwalmy ich za to, co robią bardzo dobrze. U ŚJ na pewno będzie trudno, ale jest wiele zborów i religii, które nie są zbyt agresywne i warto z takimi ludźmi rozmawiać.

Nie wszyscy otrzymali zrozumienie Biblii oraz planu Boga na najbliższą przyszłość. Starajmy się im w miarę możliwości pomóc, jeżeli oni tego sobie życzą, czy też ich interesuje to, co my wiemy.