34 proroctwa o Isusie w ST

II Ezdrasza 16:(67) Oto Bóg jest sędzią, bój się go. Zaprzestań swych grzechów i zapomnij o swych nieprawościach, nigdy ich ponownie nie popełniaj; a Bóg będzie cię prowadził naprzód i ochroni cię od wszelkich ucisków. [BM]

Chociaż ta lista nie jest wyczerpująca, znajdziesz tutaj 34 proroctwa mesjańskie, które wyraźnie spełniły się w Isusie Chrystusie ze Starego Testamentu.

34 wersetów Starego Testamentu o Isusie jako Mesjaszu
 

Proroctwa Jezusa

Pisma Starego Testamentu Wypełnienie Nowego Testamentu
1 Mesjasz miał narodzić się z kobiety. Rodzaju 3:15 Mateusza 1:20
2 Mesjasz miał się urodzić w Betlejem . Micheasza 5:2 Mateusza 2:1
3 Mesjasz miał narodzić z dziewicy. Izajasza 7:14 Mateusza 1:22-23
4 Mesjasz miał pochodzić z linii Abrahama . Rodzaju 12:3 Rodzaju 22:18 Mateusza 1:1
5 Mesjasz byłby potomkiem Jakuba. Liczb 24:17 Mateusza 1:2
6  Mesjasz będzie się nazywał Immanuel . Izajasza 7:14 Mateusza 1:23
7  Mesjasz miał spędzić pewien czas w Egipcie. Ozeasza 11:1 Mateusza 2:14-15
8  W miejscu narodzin Mesjasza nastąpi masakra dzieci. Jeremiasza 31:15 Mateusza 2:16-18
9  Mesjasz miał być poprzedzony zwiastunem. Malachiasza 3:1 Mateusza 11:10
10  Mesjasz zostanie odrzucony przez swój lud. Psalm 69:8 Izajasz 53:3 Jana 1:11 Jana 7:5
12  Mesjasz miał być poprzedzony przez  Eliasza Malachiasza 4:5-6 Mateusza 11:13-14
13  Mesjasz zostanie ogłoszony Synem Bożym . Psalm 2:7 Mateusza 3:16-17
14  Mesjasz byłby nazwany Nazarejczykiem. Izajasza 11:1 Mateusza 2:23
15  Mesjasz przyniesie światło Galilei . Izajasza 9:1-2 Mateusza 4:13-16
16  Mesjasz będzie przemawiał w Przypwieściach . Psalm 78:2-4 Izajasz 6:9-10 Mateusza 13:10-15, 34-35
17  Mesjasz zostanie nazwany Królem. Psalm 2:6 Zachariasz 9:9 Mateusza 27:37
18  Mesjasz miał wjechać do Jerozolimy na osiołku. Zachariasza 11:12 Mateusza 21:4-5
19  Mesjasz będzie wychwalany przez małe dzieci. Psalm 8:2 Mateusza 21:16
20  Mesjasz zostałby zdradzony. Psalm 41:9 Zachariasz 11:12-13 Mateusza 26:14-16
21  Pieniądze z ceny Mesjasza miały zostać wykorzystane na zakup pola garncarza. Zachariasza 11:12-13 Mateusza 27:9-10
22  Mesjasz zostanie opluty i uderzony. Izajasza 50:6 Mateusza 26:67
23  Mesjasz byłby znienawidzony bez powodu. Psalm 35:19 Psalm 69:4 Jana 15:24-25
24  Mesjasz miał zostać ukrzyżowany z przestępcami. Izajasza 53:12 Mateusza 27:38
25  Mesjasz miał otrzymać ocet do picia. Psalm 69:21 Mateusza 27:34
26  Ręce i stopy Mesjasza zostaną przebite. Psalm 22:16 Zachariasz 12:10 Jana 20:25-27
27  Żołnierze grali o szaty Mesjasza. Psalm 22:18 Mateusza 27:35-36
28  Kości Mesjasza nie zostaną złamane. Wyjścia 12:46 Psalm 34:20 Jana 19:33-36
29  Mesjasz byłby opuszczony przez Boga. Psalm 22:1 Mateusza 27:46
30  Żołnierze przebijali bok Mesjasza. Zachariasza 12:10 Jana 19:34
31  Mesjasz zostanie pochowany z bogatymi. Izajasza 53:9 Mateusza 27:57-60
32  Mesjasz zmartwychwstanie . Psalm 16:10 Psalm 49:15 Mateusza 28:2-7
33  Mesjasz miał zasiąść po prawicy Boga. Psalm 68:18 Psalm 110:1 Mateusza 22:44
34  Mesjasz miał powrócić po raz drugi.  Daniela 7:13-14 Objawienie 19